Wizyta na grobach Kolegów

WIZYTA KOLEGÓW Z POG ZW i R WP ORAZ KOŁA KOMBATANTÓW RP i BWP W GRÓJCU NA GROBACH SWOICH ZMARŁYCH KOLEGÓW Śp. płk /s/ STEFANA STRZELBICKIEGO i ŚP. chor. /s/ GRZEGORZA CZERNICKIEGO W DRUGĄ ROCZNICĘ ICH ŚMIERCI.

Dzień 03.03.2018r, był dla członków POG ZWiR WP dniem smutku i żałoby. W tym dniu żegnali dwóch byłych Prezesów Oddziału Grójeckiego tego związku płk /s/ Stefana Strzelbickiego zmarłego w dniu 25.02.2018r i chor. /s/ Grzegorza Czernickiego zmarłego w dniu 26.02.2018r. Czytaj więcej …

Raz na sto lat

11 lutego br. spotkaliśmy się w siedzibie Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach, aby uroczyście uczcić 100-lecie urodzin kombatanta mjr Alfonsa Daszkiewicza. Prezes Tadeusz Fedorowicz przywitał sybiraków i zaproszonych gości: płk WP gen. zs Krzysztofa Majera, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, dowódcę Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP i Aleksandra Jermakowa, prezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów, prezesa Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka. Czytaj więcej …

Spotkanie koordynacyjne

27 stycznia br. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Sygnatariusze „Porozumienia” byli reprezentowani: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – mgr Teresa WŁODAREK, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i por. mgr Józef DYMALSKI, działacz Oddziału Wrocławskiego, Związek Żołnierzy WP – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, prezes Zarządu Okręgowego i gen. ds mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – płk dypl. Ryszard WOŹNIAK – wiceprezes, Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Oddziału Wrocławskiego, Związek Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związek Strzelecki „Strzelec” RP – gen. zs mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ – szef sztabu Wrocławskiego Oddziału Strzeleckiego. Czytaj więcej …