Pomoc Kolegom -Seniorom

Rekomendujemy naszym Kolegom – Seniorom,
aby bez skrępowania skorzystali z pomocy w ramach programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”

Jest to projekt, w którym rząd, samorządy i instytucje pomocowe wspólnie pracują nad pomocą dla osób starszych. Do tego projektu przyłącza się Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w trosce o naszych Kolegów – seniorów, którzy są fundamentem naszego Związku.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – to realna pomoc dla osób starszych.

Życie i zdrowie każdego naszego Członka jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego w sposób szczególny musimy zadbać o Nich.
Apelujemy do Zarządów Oddziałów, Kół o zainteresowanie w jakiej sytuacji zdrowotnej, materialnej są nasi Koledzy Seniorzy. Czy ich sytuacja wymaga udzielania im pomocy.
Szanowni Koledzy Epidemia koronawirusa nie zwolnia nas z obowiązku bycia przyzwoitym Członkiem Związku, realizującym cele statutowe. Proste odruchy serca urastają dziś do rangi ratujących życie i mogą stanowić granicę między życiem i śmiercią. Pamiętajmy o tym i pomóżmy naszym Koleżankom i starszym Kolegom.

„Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”

Inicjatorem i koordynatorem działań Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program skierowany do osób po 70 roku życia. Osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu.
Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią +22 505 11 11 (WARSZAWA).
W jaki sposób działa program? (A działa sprawdziliśmy).
Krok 1. Wystarczy, że któryś z Kolegów wiedząc o trudnej sytuacji innego Kolegi, znajomego, sąsiada itd. (krępującego się prosić o pomoc), zadzwoni na nr tel (22/505 11 11) i poinformuje przyjmującego zgłoszenie, o konieczności udzielenia pomocy podając Imię, Nazwisko, wiek, adres zamieszkania (miejscowość, Gmina, kod) oraz nr telefonu potrzebującego pomocy — w tym miejscu nasza rola się kończy. Następnie przyjmujący zgłoszenie odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy, lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
Krok 2. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z seniorem i ustala zakres potrzeb (np. zakupy spożywcze, wyrzucenie śmieci, wizyta u lekarza, załatwienie spraw urzędowych).
Krok 3. Gmina prowadząca wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy przypisuje do każdego seniora osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.

Dołączmy do szlachetnej akcji „Wspieraj Seniora”.

Zarząd Główny ZWiR WP