Ustalenie terminu Krajowego Zjazdu Delegatów

ZWIAZEK WETERANÓW i REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO 00- 461Warszawa Al. Ujazdowskie 6a KRS 0000094406, NIP 526-22-13-001 Członkowie Zarządu Głównego ZWiR WP, Prezesi Oddziałów ZWiR WP, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Szanowni Koledzy! Zespół Koordynacyjny Krajowego Zjazdu ZWiRWP, rekomenduje zmianę terminu Zjazdu ZWiR WP. ZG ZWIR na posiedzeniu w dniu 23.09.20201r., zakładając iż kampania… Continue reading