Święto Wojska Polskiego 2022

Uroczystość w Warszawie związana ze Świętem Wojska Polskiego W dniu 15 sierpnia 2022 r. w Warszawie oraz w całej Polsce odbyły się uroczystości związane z 102 rocznicą bitwy warszawskiej oraz Świętem Wojska Polskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, członkowie organizacji kombatanckich (w tym Związku Weteranów… Continue reading

Uroczystości upamiętniające czyn zbrojny saperów 1 Armii Wojska Polskiego

Okres II wojny światowej to czas, kiedy praktycznie Wojsko Polskie walczyło na wszystkich frontach i w różny sposób dowodziło, że Polacy nie pogodzili się z porażką doznaną we wrześniu 1939 roku. Jeszcze pod koniec kampanii wrześniowej utworzone zostały we Francji instytucje rządowe oraz polskie siły zbrojne. Po klęsce Francji główną… Continue reading

78 rocznica utworzenia Odrodzonego Wojska Polskiego

W dniu 21 lipca 2022 roku minęła 78 rocznica utworzenia, na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 roku o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie. W skład Odrodzonego Wojska Polskiego weszła… Continue reading

Spotkanie Prezesów Zarządów Oddziałów i samodzielnych kół ZWiRWP

W dniu 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 6a odbyło się, pierwsze po wyborach w kadencji 2022 – 2025, zebranie Prezesów Zarządów Oddziałów i samodzielnych Kół naszego Związku. Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Odbudowa struktur Związku,… Continue reading

Posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP

Posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP (26 maja 2022 r.) W dniu 26 maja b. r. odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 6a, z udziałem kol. st. chor. sztab. Ryszarda Kosteckiego – prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej ZWiR WP, posiedzenie ZG ZWiRWP…. Continue reading