Ppor/s/ mgr inż. Kazimierz Kurach

90. urodziny prezesa Grójeckiego Koła Kombatantów RP i BWP ppor/s/ mgr inż. Kazimierza Kuracha


Kazimierz Kurach s. Stefana i Marianny z d. Sobota urodził się 14 sierpnia 1930r w Warszawie. Mając dwa lata, Kazimierz wraz z rodzicami musiał opuścić Warszawę i wracać na gospodarkę dziadka Antoniego, który prowadził 3 ha gospodarstwo rolne we wsi Żelazna Stara, gm. Magnuszew w powiecie kozienickim. To przeniesienie na wieś było wymuszone chorobą dziadka Antoniego. Szkołę Podstawową ukończył w 1945r w Rozniszewie , gm. Magnuszew. Po ukończeniu szkoły pragnął zostać księdzem lub kierowcą. Jednak nie stać było rodziców na dalsze kształenie w wymarzonym kierunku a nawet na bilet do Seminarium w Warszawie lub w Sandomierzu. Rodzice zmuszeni byli wysłać syna do swego kuzyna , który prowadził zakład szewski w Garwolinie. Po 3 latach nauki zawodu , wujek skierował go na egzamin czeladniczy do Radomia. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu tytułu czeladnika, Kazimierz rozpoczął pracę w zakładzie szewskim u pana Czerwińskiego w Warce. Po roku stwierdził, że praca w charakterze szewca nie spełnia jego oczekiwań i ambicji , jak też nie zabezpieczy w przyszłości bytu jego rodzinie. Zwolnił się więc z pracy i pojechał do Warszawy , zatrudniając się w firmie budowlanej z myślą zapisania się na kurs samochodowy. Jego praca w firmie budowlanej, to nieustające noszenie cegieł w nosiłkach na wyższe piętra wznoszonych budynków. Mimo ciężkiej, wyczerpującej pracy na budowie, udało mu się ukończyć kurs prawa jazdy, a po zdaniu egzaminu został szczęśliwym kierowcą. Czytaj więcej …

Żabikowo – miejsce kaźni – pamiętamy!

13.08.2020 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu karno – śledczego w Żabikowie – w 76 rocznicę rozstrzelania 11 wielkopolskich czołowych działaczy Polskiej Partii Robotniczej – odbyła się uroczystość poświęcona pamięci kilkunastu tysięcy więźniów zmarłych tu śmiercią męczeńską.
Gala rozpoczęta została odegraniem i odśpiewaniem hymnu narodowego. Po tym podniosłym momencie moderator uroczystości – Jan Stryjski (wiceprezes Rady Miejskiej SLD w Poznaniu) powitał uczestników, w tym imiennie: posłanki do Sejmu RP – panie Katarzynę Kretkowską i Katarzynę Ueberhan, radnego Rady Powiatu Poznańskiego – p. Zbigniewa Jankowskiego (dyr. Szkoły Podstawowej w Luboniu), prezesa Wlkp. Zw. Sybiraków –
p. Marka Macutkiewicza, prezesa Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji mjr. (s) Jana Zachciała, sekret. Rady wojewódzkiej SLD – p. Lucjana Dutkiewicza, wiceprezesów organizacji kombatanckich – por. (s) Edwarda Skrzypczaka i st. szer. (s) Kazimierza Seredyńskiego (ZWiRWP) oraz ppłk. (s) Henryka Kanię (ZŻWP)- radnego m. Poznań, przewodniczącego Rady Miejskiej SLD. Czytaj więcej …

100 rocznica bitwy pod Warszawą

100 rocznica „osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata pod Warszawą”

100 lat temu w Polsce rozegrana została jedna z ważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Były to, zdaniem lorda Edgara Vincenta D’Abernona, zmagania radziecko – polskie latem 1920 roku określone przez niego jako „osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą”. Kulminacja tych zmagań miała miejsce konkretnie dniach 13 – 25 sierpnia 1920 roku, kiedy to oddziały Armii Czerwonej atakowały siły polskie na szerokim froncie od Działdowa po Włodawę i Lwów i zostały odparte przez polskich żołnierzy. Główny atak sił Czytaj więcej …

76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski

UROCZYSTOŚĆ 76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski
Corocznie, na początku sierpnia odbywają się uroczystości oddania hołdu poległym i biorącym udział w walkach na przyczółku magnuszewskim w 1944 roku.
Wówczas to oddziały 3 Dywizji Piechoty im. R. Traugutta,1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego i Korpusu Pancernego Armii zdobyły przyczółek na lewym brzegu Wisły pomiędzy Pilicą i Radomką z zamiarem jego powiększenia i udzielenia wsparcia walczącym w Warszawie powstańcom. Czytaj więcej …