Przyjęcie przez Związek imienia Generała Franciszka Gągora

W dniu 7 września 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się Uroczyste Forum podczas którego Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego przyjął Imię Generała Franciszka Gągora. Uchwałę o przyjęciu imienia odczytał Wiceprezes Związku płk w st. spocz. Andrzej Sarnowski. Akt nadania imienia podpisali małżonka generała Pani Lucyna Gągor i Pan generał Mieczysław Cieniuch Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Sztandar Związku udekorowany został biało czerwoną szarfą z napisem Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego imienia Generała Franciszka Gągora. Dekoracji Sztandaru Związku dokonali uczestniczący w uroczystości Pani Lucyna Gągor, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan gen dyw. Anatol Jerzy Wojtan, towarzyszył Prezes Związku Pan płk w st. spocz. Ludwik Rokicki. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Zarządów Wojewódzkich z Łodzi i Lublina, Zarządów Powiatowych z Grójca, Radomia i Włodawy, Zarządów Gminnych z Krasocina i Sawina. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich struktur organizacyjnych z prezesami Zarządów Wojewódzkich na czele m.in. ppłk Krzysztof Majer, płk Andrzej Selega, płk Mieczysław Chodyniecki, mjr Ireneusz Guliński, ppłk Jerzy Nowak, płk Stanisław Bądkowski, st. sierż. Marian Lipczuk i st. chor szt Tadeusz Rosicki. W uroczystości uczestniczyli ks. płk Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego WP – delegat Biskupa Polowego oraz przedstawiciel Ordynariatu Prawosławnego ks. płk Jerzy Bójko. Uroczystość zaszczycili swš obecnością oficerowie ze Sztabu Generalnego WP, Instytucji Centralnych MON, w tym z DKMON, WAT i Garnizonu Warszawa. Urzędu ds. Kombatantów, członkowie stowarzyszeń żołnierskich, weterani walk z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z Panem płk Włodzimierzem Cieszkowskim i Panem płk Janem Skowronem ze Stowarzyszenia Ren Dunaj oraz Towarzystwa Miłośników Historii Wojskowości „Kalina Krasnaja” Panem Arturem Gacą. Koncert okolicznościowy zaprezentował zespół pieśni żołnierskich z Lublińca pod kierownictwem Pani sierż. Haliny Matery, a okolicznościową pieśń o generale – patronie, zaśpiewał w świętokrzyskich strojach ludowych zespół pieśni i tańca „Romano” ze Skarżyska Kościelnego. Uroczystość uświetnił i nadał jej wysoką rangę, ceremoniału wojskowego poczet Sztandarowy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz trębacz. Po wspólnym żołnierskim obiedzie przygotowanym przez Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie, uczestnicy Forum autokarami delegowanymi przez jednostki wojskowe z garnizonu Warszawa i Lublina przejechali na cmentarz wojskowy „Powązki”. Na grobie generała Franciszka Gągora Patrona Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z udziałem wojskowej asysty honorowej złożony został wieniec z biało czerwonych kwiatów. Uroczystość prowadził Prezes Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego płk w st. spocz. Wiesław Korga.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia uroczystości, a zwłaszcza Panu generałowi Mieczysławowi Cieniuchowi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Panu gen. bryg. Wiesławowi Grudzińskiemu Dowódcy Garnizonu Warszawa podziękowanie składa Prezydium Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Imienia Generała Franciszka Gągora.

Możliwość komentowania została wyłączona.