Nowe władze Związku

I posiedzenie ZG ZWiR WP po XIII Zjeździe Sprawozdawczo -Wyborczym odbyte w dniu 07.04.2022r. uchwaliło.

Uchwała ZG nr 1/07.04.2022r. w sprawie objęcia funkcji przez członków Zarządu Głównego wybranych na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 07.04.2022

Członkowie Zarządu Głównego na posiedzeniu w dn 07.04.2022 podjęli uchwałę w sprawie objęcia funkcji Prezesa , Wiceprezesa , Skarbnika w Zarządzie Głównym ZWiR WP . Funkcje zostały objęte jak niżej.

Zgodnie z Art 17 Pkt 1 e

Funkcję Prezesa Zarządu Głównego ZWiR WP pełni kol. Krzysztof Robak

Zgodnie z Art 18 Pkt 3

a) Na funkcje Wiceprezesa Zarządu Głównego wybrany został kol. Marek Jedynak

b) Na funkcje Sekretarza Zarządu Głównego wybrany został kol. Tadeusz Myler

c) Na funkcje Skarbnika Zarządu Głównego wybrany został kol. Ryszard Radwański

d) Na Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany uchwałą Zjazdu kol. Ryszard Kostecki

Kolejne posiedzenia ZG odbędzie się w Warszawie przy ul Al. Ujazdowskie 6A. Rozpoczęcie  godz. 10:30 w dniu 26 maja 2022r.

Prezes Zarządu Głównego ZWiR WP
ppłk z/r Krzysztof Robak

Możliwość komentowania została wyłączona.