77 rocznica wyzwolenia Warszawy

Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, z okazji 77 rocznicy wyzwolenia Warszawy w dniu 17 stycznia 2022 roku. w dniu 17 stycznia 2022 roku.

         Organizatorem Uroczystości jest Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, którym kieruje prezes Związku – Pan płk w st. spocz. Marek Bielec.

            Tuż przed rozpoczęciem uroczystości,  płk Henryk Budzyński poinformował zebranych, że uroczystość jest legalna  na podstawie zgłoszenia do Stołecznego Urzędu m.st. Warszawy Nr  ZD/467/22 z dnia 12 stycznia 2022r. – OGŁASZAM OTWARCIE ZGROMADZENIA   PUBLICZNEGO przed Grobem Nieznanego Żołnierza zorganizowanego przez Zarząd Główny  ŻWP z okazji 77 rocznicy wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej.

           Na podstawie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nakazuje biorącym udział w zgromadzeniu uczestnikom obowiązek bezwzględnego  przestrzegania  zasad:

zachowania co najmniej 1,5 m między sobą;- zakrywania ust i nosa; – ścisłego przestrzegania ogłaszanych ustaleń organizatora Zgromadzenia..

           Po tym komunikacie rozpoczęła się ceremonia wprowadzenia  pocztów sztandarowych asystą   honorową  na plac przed Grobem Nieznanego Żołnierza,  Związku  Weteranów i Rezerwistów WP Oddział w Radomiu, Związku Polskich Spadochroniarzy,  Związku  Weteranów i Rezerwistów WP    Oddział w Grójcu,  Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego, Związku Tradycji Ludowego  Wojska Polskiego oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło  Nr 6

            Prowadzący uroczystość płk Lech Pietrzak powitał serdecznie wszystkich przybywających na   dzisiejszą uroczystość, upamiętniającą 77 rocznicę wyzwolenia Warszawy z rąk hitlerowskiego  okupanta. Podkreślił, że  „wita zebranych w tym szczególnym dla każdego Polaka miejscu.

Wznoszący się tu Grób Nieznanego Żołnierza to symbol chwały Narodu i oręża polskiego.

To symbol goszczący w sercach wszystkich Polaków, bo świadczący o krwi przelanej przez Żołnierza Polskiego na wszystkich krańcach świata za wolność  Waszą i Naszą, za Honor i Ojczyznę.

Grób – przy którym wieczną wartę pełnią żołnierze z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, jednostki podległej Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Uroczystość rozpoczęła się  odegraniem hymnu państwowego

Następnie glos zabrał płk Marek Bielec – Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Szanowni Państwo!

Jesteśmy dzisiaj, uczestnikami uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę wyzwolenia   Warszawy z    rąk hitlerowskiego okupanta.

W wystąpieniu przypomniał, że w dzisiejszej uroczystości udział biorą członkowie Mazowieckiej Organizacji ZŻWP, a także:

 • Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,
 • Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
 • Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP
 • Stowarzyszenia Tradycji LWP
 • Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej
 • Stowarzyszenia Polska – Wschód
 • Stowarzyszenia POKOLENIA

Pan płk M. Bielec gorąco powitał przybyłych: kombatantów – żołnierzy Wojska Polskiego,      uczestników walk o Warszawę oraz żołnierzy innych frontów II wojny światowej, a także Polskiego Państwa Podziemnego.

Powitał serdecznie przybyłych gości – przedstawicieli związków i stowarzyszeń, organizacji  pozarządowych i społecznych oraz społeczeństwo stolicy.

  Dzisiejsza uroczystośćto wyraz oddania hołdu poległym żołnierzom WP niosącym pomoc bohaterskiemu miastu, a także przywołanie naszej pamięci mieszkańców   stolicy, którzy od pierwszych dni II wojny światowej ponosili największą ofiarę krwi i życia, w obronie stolicy.

Pochylmy nasze sztandary, by oddać cześć wszystkim ofiarom wojny,   prześladowań i represji.

          Szanowni państwo!

Sięgając pamięcią do skarbnicy historii i wydarzeń II wojny światowej, można śmiało powiedzieć, że żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego, zapisali w tamtej wojnie   wspaniałą kartę męstwa i żołnierskiego oddania. Ich ofiarny szlak do Polski wiódł z Syberii, z kopalń Workuty i Kołymy,        stepów Kazachstanu, do sieleckiego obozu, by stamtąd, w mundurze żołnierza polskiego iść do boju, prowadzeni słowami poety:

„po wszędy, gdy trzeba za braci miecz unieść, gdy chodzi o wolność i cześć”.

Dowiedli tego w walkach o wyzwolenie polskich ziem spod okupacji hitlerowskiej, w bojach nad pod Dęblinem, Puławami, Warką i Studziankami, w opanowaniu warszawskiej Pragi, i niesieniu             pomocy niezłomnym powstańcom warszawskim oraz ludności walczącej stolicy.

Żołnierze 1. AWP sławili oręż polski w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego i zdobyciu Wału Pomorskiego i Kołobrzegu, forsowaniu Odry, w szturmie Berlina i walkach nad Łabą.

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza uroczystość upamiętnia oswobodzenie stolicy, kiedy to w mroźny siedemnasty dzień stycznia 1945 r., do niemal martwej Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii WP.

Polskich żołnierzy – spragnionych widoku stolicy Polski – powitało morze przysypanych śniegiem gruzów, wypalone domy, a także krzyże powstańczych mogił, tak licznie rozsianych w ruinach i rumowiskach.

Dzisiaj, w 77 rocznicę pamiętnych wydarzeń zebrani składają hołd poległym, zmarłym, a także żyjącym żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego, którzy w styczniu 1945 roku walczyli z Niemcami o Warszawę.

Składamy hołd także tym żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1944 roku szli   na pomoc powstańczej Warszawie, a śmierć swą znaleźli w nurtach Wisły oraz w czasie walk na Solcu i Czerniakowie.

Składamy hołd żołnierzom Armii Krajowej, którzy w krwawych dniach Powstania Warszawskiego pragnęli wyzwolić stolicę dla niepodległej Polski.

Składamy hołd cywilnej ludności Warszawy, która w mrocznych latach okupacji  poniosła ogromną ofiarę życia i cierpień.

Pamiętamy także o ofierze jaką złożyli żołnierze różnych narodów Związku  Radzieckiego, którzy  zginęli w walce z Niemcami w boju o Warszawę i na terenie Polski. To ich wszystkich wspomina poeta Tadeusz Kubiak w strofach poezji:

 „To miasto dlatego jest żywe, że śmierć mu żadna nie obca

            Następnie odbyła się uroczysta ceremonia przekazaniem sztandaru Warszawskiemu Oddziałowi Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, zgodnie z Aktem jego przekazania;

 • Ceremonia przekazania Sztandaru.

Po przekazaniu sztandaru – zostało odegrane HASŁO Wojska Polskiego

         Następnie rozpoczęła się ceremonia złożenia wieńców:

 1. Wieniec od ZG Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – delegacji przewodniczy prezes ZŻWP kol. płk Marek BIELEC

 • Wieniec od Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – delegacji przewodniczy Sekretarz Generalny Związku-Pani Elżbieta SADZYŃSKA
 • Związek Weteranów i Rezerwistów WP – delegacji przewodniczy – Tadeusz Otulak- Sekretarz Związku
 • Wieniec od Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów
  i Weteranów SZ RP –
  delegacji przewodniczy prezes
  płk w st. spocz. Zdzisław PRZESZŁOWSKI
 • Wieniec od Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – delegacji przewodniczy prezydent Federacji insp. Zdzisław CZARNECKI,
  w składzie delegacji poseł na Sejm RP Andrzej ROZENEK
 • Wieniec od Związku Polskich Spadochroniarzy – Oddział Warszawa – delegacji przewodniczy Wiesław TRĘBICKI
 • Wieniec Stowarzyszenia Tradycji LWP – pan mjr Kazimierz RDZANEK
 • Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej – prezes Roland DUBOWSKI
 • Wieniec od Zarządu Mazowieckiego Organizacji Mazowieckiej – delegacji przewodniczy – płk Jerzy WŁOSIŃSKI

Wieńce i wiązanki kwiatów składają delegacje Kół Mazowieckiej Organizacji ZŻWP:

 1.  Koło Nr 6 ZŻWP – delegacji przewodniczy – kpt Eugeniusz KARBOWIAK
 2. Koło Nr 15 ZŻWP – delegacji przewodniczy – mjr Dariusz MINICKI
 3. Koło Nr 19 ZŻWP – delegacji przewodniczy – płk Andrzej GRABOWSKI
 4. Koło Nr 23 ZŻWP – delegacji przewodniczy – płk Bogdan GRABOWSKI
 5. Koło Nr 29 ZŻWP – delegacji przewodniczy – płk Stanisław MEDYŃSKI
 6. Koło Nr 35 ZŻWP – delegacji przewodniczy – płk Jan URBANIAK
 7. Stowarzyszenie POLSKA – WSCHÓD – delegacji przewodniczy prezes Józef BRYLL
 8. Stowarzyszenie KURSK – delegacji przewodniczy Jerzy TYC
 9. Fundacja 1 Dywizja Piechoty ODRODZENIEdelegacji przewodniczy wiceprezes Janusz MOLNKO
 10. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii Wojskowej RAJTAR – PIŁA delegacji przewodniczy Paweł KLITYŃSKI
 11. Akademia Zdrowia – ŁÓDŹ – delegacji przewodniczy Piotr RAPIŃSKI
 12. Bractwo Mundurowe RP – delegacji przewodniczy pani Elżbieta KACBERSKA, Grażyna STEC
 13. UNIA PRACY – delegacji przewodniczy – dyrektor Biura Krajowego – kmdr ppor. Gedymin WRÓBLEWSKI
 14. AMOR PATRII – delegacji przewodniczy – wiceprzewodniczący Tomasz DĄBROWSKI- ŁOMIANKI
 15.  Stowarzyszenie POKOLENIA –

 Po złożeniu wieńców – rozległ się sygnał melodii :

„ŚPIJ KOLEGO”.   Oraz zostały  zarecytowane słowa.

Uroczystość zakończyło  odprowadzenie sztandarów.

Możliwość komentowania została wyłączona.