Krzyże od Rzeczpospolitej

24 stycznia 2012 r. do Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało zaproszonych kilkadziesiąt osób, aby odebrać przyznane przez Prezydenta RP ordery, Krzyże Zasługi i medale Za Długoletnią Służbę. Po odegraniu hymnu państwowego Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek SKORUPA serdecznie gratulując odznaczonym podkreślił, że przyznane im odznaczenia są podziękowaniem jakim Rzeczpospolita Polska, zgodnie z postanowieniami Prezydenta RP, honoruje ich za ogromny wkład pracy zawodowej i społecznej dla pomyślności naszej Ojczyzny.
Za szczególne zasługi w popularyzacji wojska, spraw obronności i działań na rzecz środowiska kombatanckiego, zostali odznaczeni członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – ppłk Tadeusz SZAMREJ, sekretarz wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, pośmiertnie /order nadany 22.12.2009 r. odebrała żona Krystyna/; Srebrnym Krzyżem Zasługi – st. chor. Jerzy NAGODA, prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej w Głogowie; Brązowym Krzyżem Zasługi – st. kpr. Artur PAWLUS, skarbnik Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie.
Bardzo wzruszonym odznaczonym towarzyszyła delegacja związkowa w składzie: ppłk Adam KĘSTOWICZ, ppłk Krzysztof MAJER, kpt. Janusz SZMOŁDA, st. kpr. Stanisław PRZYBYLSKI oraz wnuk Cyprian NAGODA. Warto podkreślić, że wśród odznaczonych dolnoślązaków w ubiorach cywilnych wyróżniały się osoby w mundurach wojskowych, górniczych, policyjnych, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także kapitana żeglugi śródlądowej.
29 lutego br. zaś do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego został zaproszony kombatant por. Stefan GRYNIUK z Szczawna Zdrój, który został przez Wicewojewodę Dolnośląską dr Ewę MAŃKOWSKĄ odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi, przyznanym przez Prezydenta RP Postanowieniem nr 517 z 14.10.2011 r. W tym wzruszającym momencie towarzyszyła mu delegacja w składzie: prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER, kombatanci kpt. Julian LECH i płk Adam JAROS oraz sybirak sierż. Zbigniew ZANIEWSKI. Warto podkreślić, że o odznaczenie kol. Stefana GRYNIUKA wnioskowaliśmy już od 2005 roku, do dwóch poprzednich wojewodów, ale dopiero Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek SKORUPA poparł nasz wniosek. Ma to symboliczne znaczenie, iż odznaczenie otrzymał w przeddzień „Dnia Żołnierzy Wyklętych”, a dziś coraz częściej można mówić o „Żołnierzach Zapomnianych”.
Warto przypomnieć, że por. Stefan Gryniuk wraz z rodziną w 1940 r. został zesłany na Syberię. W 1943 r. na ochotnika zgłosił się do Wojska Polskiego. Uczestnik walk frontowych w składzie 3 dywizjonu artylerii 3 Dywizji Piechoty, wyzwalał Warszawę, walczył na Wale Pomorskim, o Kołobrzeg i Berlin. Następnie uczestniczył w zwalczaniu oddziałów UPA. Długoletni działacz kombatancki. Obecnie jest członkiem Zarządu Koła ZKRPiBWP w Szczawnie Zdrój. Od dziewięciu lat działa społecznie w Kole ZWiRWP im. gen. Zygmunta Berlinga. Systematycznie uczestniczy w przedsięwzięciach programowo – organizacyjnych na terenie powiatu wałbrzyskiego. Współorganizator imprez wychowania patriotyczno – obronnego dla młodzieży. Na wniosek władz związkowych odznaczony m.in. Krzyżem Zesłańców Sybiru i złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.
ppłk rez. mgr Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.