Uroczystości w Magnuszewie

Podniosła Uroczystość w Hołdzie Żołnierzom poległym podczas II Wojny Światowej spoczywającym w Kwaterze Poległych na Cmentarzu w Magnuszewie

Tegoroczne obchody 76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski, odbyły się w dniu 02.08.2020r. i miały szczególny, podniosły i uroczysty charakter. Rozpoczęły się pod pomnikiem w Kwaterze Poległych, na cmentarzu parafialnym w Magnuszewie. Uroczystość została zorganizowana dnia 02 sierpnia 2020 roku przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W tym wyjątkowym miejscu, zgromadzili się Kombatanci, Weterani, Żołnierze, mieszkańcy Gminy by uczcić pamięć spoczynku 365 Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach obronnych w 1939 r. oraz w działaniach bojowych na przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944 r., oddając życie za Wolną Polskę.
Ta niezwykła uroczystość miała szczególny charakter ze względu na okoliczność pomnika wzniesionego po raz wtóry, upamiętniającego bohaterstwo żołnierza Polskiego. Poprzedni pomnik Orła w 2009 roku został w haniebny sposób zniszczony i skradziony. Decyzją Rady Gminy Magnuszew postanowiono, że ta strata moralna dla środowiska wyraz braku szacunku dla symbolu narodowego i miejsca spoczynku polskich Patriotów, musi być zrekompensowana poprzez wzniesienie nowego pomnika.
Uroczystość oddania hołdu poległym rozpoczęła się wprowadzeniem i przedstawieniem sztandarowych organizacji ZWiR WP, ZG z Warszawy, Oddziałów z Grojca, Kozienic i Radomia. Prowadzący uroczystość Wójt Gminy Magnuszew Pan Marek Drapała, powitał przybyłe delegacje organizacji społecznych, związków patriotycznych i stowarzyszeń w tym delegację mieszkańców Gminy Magnuszew.
Na uroczystość licznie przybyli członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego i tak ZG. reprezentowali kol. Tadeusz Otulak-Sekretarz Generalny, płk J. Zieliński , kol. Edyta Borowa, Zb. Żurowski, R. Starosielec, St. Stęclik. Oddział z Radomia reprezentowali Koledzy: St. Mazur – prezes, J. Kalbarczyk-sekretarz, J. Mączyński-skarbnik, Oddział w Grójcu reprez. Koledzy: Jerzy Kasica, J. Czerniejewski, M.Wojno, Zb. Piekarski, Wł. Michalak, Kozienice – Kol; J. Sienkiewicz, M.Siebor, Wł.Adamiec, L.Budziński. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP reprezentowała Pani Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalny, delegacja Związku Żołnierzy Tradycji LWP.
Po powitaniu został odegrany i odśpiewany przez uczestników Hymn Państwowy.
Następnie Ksiądz Proboszcz Szczepan Iskra, odprawił modlitwę za poległych. W modlitwie ks. Szczepan przypomniał heroizm walk Polaków na całym świecie, usianym polskimi grobami. Podkreślił, że obecnie nie musimy bronić Ojczyzny w walkach zbrojnych, ale pamiętając o latach okrucieństwa i o tych, którzy oddali swe życie, musimy się o Nią troszczyć: sumiennie, uczciwie pracując, żyjąc w przykładnych rodzinach, dobrze wychowując dzieci i młodzież, w duchu umiłowania do naszej Ojczyzny.

Po zakończeniu modlitwy kol. Zbigniew Żurowski – Skarbnik Związku, odczytał Przesłanie Prezesa Zarządu Głównego ZWiR WP – płk dr Wiesława Korgi:

• KOMBATANCI I WETERANI Rzeczypospolitej Polskiej
• ŻOŁNIERZE Odrodzonego Wojska Polskiego!
• Członkowie ZWiR WP, Stow. Tradycji Wojska Polskiego.
• MIESZKAŃCY Gminy Magnuszew,

76 lat temu dobiegała końca najokrutniejsza i najkrwawsza w dziejach ludzkości – II wojna światowa, której Polska stała się pierwszą ofiarą. Naród stanął do heroicznej walki z Niemieckim i Sowieckim najeźdźcą.
Dla Polaków, ta wojna, od pierwszych dni była walką o coś więcej niż przetrwanie. Stała się wojną w obronie człowieczeństwa, godności człowieka, tożsamości oraz bytu narodu i państwa.
Pochylmy się w zadumie, nad Mogiłami, aby oddać hołd poległym tutaj żołnierzom września 1939r. oraz tym, którzy w 1944 stoczyli zwycięską, największą Bitwę pancerną w dziejach Polski. W miejscu, z którego ruszyła ofensywa dobijająca Niemców w Berlinie i nad Łabą.
Nad Waszymi mogiłami oddajemy Hołd Wszystkim Polakom poległym na frontach II wojny światowej, którzy swym czynem, nieugiętą wolą walki, poświęceniem życia dali świadectwo umiłowania wolnej Ojczyzny, godności ludzkiej.
Niech słowa te, będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu żołnierzowi, który przyczynił się do zwycięstwa.
CHWAŁA BOHATEROM!
Przywołujemy żołnierzy frontowego szlaku 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Sybiraków, poległych pod Lenino, w walkach pod Dęblinem, o Warszawę, Wał Pomorski, nad Odrą, Nysą i w Berlinie, których żołnierskie mogiły znaczą daninę krwi i życia, złożoną na Ołtarzu Ojczyzny.
Zapewniamy Was, Polegli, zamordowani, zmarli z ran, zaginieni na frontach Europy i Świata, że wasza ofiara nie poszła na marne.
Ta, z Krwi wzrosła, wolna i niepodległa Polska, oddaje Wam najwyższą cześć.
Zwracamy się także w imieniu Tych co przeżyli, — POTOMNI, Spadkobiercy Czynów Żołnierskich – nie zapomnijcie. Niech ich Postacie i Bohaterskie czyny utrwalone w Naszej świadomości i tradycji oręża polskiego, będą przykładem wierności żołnierskiej przysiędze i obywatelskiej powinności.
CHWAŁA BOHATEROM

Magnuszew 2.08.2020.
Po zakończeniu zebrani udali się na dalsze uroczystości pod pomnikiem i w Skansenie w Mniszewie.
Atrakcją uroczystości był przelot nad zebranymi samolotem przez Pana pil. Macieja Prandota, który pozdrowił zebranych zrzucając kwiaty.

Opracował – Zb. Żurowski

Możliwość komentowania została wyłączona.