Posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP

Posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP (26 maja 2022 r.)

W dniu 26 maja b. r. odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 6a, z udziałem kol. st. chor. sztab. Ryszarda Kosteckiego – prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej ZWiR WP, posiedzenie ZG ZWiRWP. Obradom przewodniczył kol. ppłk ZWiR Krzysztof Robak – prezes Związku, który wręczył kol. płk. ZWiR mgr. Marianowi Lipczukowi dyplom Honorowego Prezesa ZWiR WP przyznany temu koledze przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów ZWiR WP w dniu 7 kwietnia 2022 roku

W trakcie obrad wręczone zostały także akty powołania na kadencję 2022-2025. Dokonano podziału zadań i obowiązków pomiędzy członkami nowo wybranego Zarządu Głównego. Przyjęty został także program działania, którego celem ma być umożliwienie członkom Związku realizację zamierzeń programowych pozwalających na budowanie dobrej pozycji ZWiR WP w szeregu organizacji wojskowych i kombatanckich na mapie kraju. Obowiązki Redaktora Naczelnego Biuletynu Internetowego ZWiR WP powierzono kol. mjr. ZWiR dr. Pawłowi Kiernikowskiemu, a Redaktora Technicznego tego Biuletynu kol. Jerzemu Drzymale.

Ustalono, że następne posiedzenie ZG ZWiR WP odbędzie się w dniu 8 września 2022 roku.

Opis: http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/01-2.jpg
Opis: http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/02-2.jpg
Opis: http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/03-2.jpg
Opis: http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/04-2.jpg
Opis: http://zwir.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/05-2.jpg

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6aKol. ppłk ZWiR Krzysztof Robak gratuluje kol płk. ZWiR mgr Marianowi Lipczukowi
tytułu Honorowego Prezesa ZWiR WPKol. ppłk ZWiR Krzysztof Robak wręcza kol. st. chor. sztab. ZWiR Ryszardowi Kosteckiemu akt powołania na funkcje prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej ZWiR WPZarząd Główny ZWiR WP obradujeUczestnicy posiedzenia ZG ZWiR WP na tarasie siedziby ZWiR WP (piąty od lewej:
płk ZWiR mgr Marian Lipczuk; siódmy od lewej: ppłk ZWiR Krzysztof Robak)

Tekst: ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Zdjęcia: Krzysztof Robak i Piotr Zawrotniak

Możliwość komentowania została wyłączona.