Rocznica zakończenia II wojny światowej – Parczew 8 maja 2017

Akademia odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Organizatorami był Zarząd Powiatowy ZWiR WP oraz Starostwo Powiatowe w Parczewie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanckich z miasta Parczewa i powiatu parczewskiego, uczniowie z miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum oraz zaproszeni goście: kpt Jan Borowik – prezes Zarządu Wojewódzkiego ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie, st. sierż. dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiR WP, st. sierż. Ryszard Kostecki – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZWiR WP, Zdzisław Chmielarz – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego LOK, por. Józef Sutryk – prezes Zarządu Powiatowego ŚZ AK w Parczewie oraz Janusz Zieliński – przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu w Parczewie.

Akademię otworzył i powitał zebranych wicestarosta parczewski Adam Domański. Po otwarciu zebrani odśpiewali hymn państwowy. W kolejnym punkcie uroczystości był Apel Poległych. Przeprowadził go, przy udziale młodzieży działającej w LOK, Zdzisław Chmielarz – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego LOK. Referat okolicznościowy o interesującej wymowie historycznej wygłosił kol. st. sierż. dr Paweł Kiernikowski. Po referacie kol. kpt. Władysław Tryniecki – prezes ZP ZWIRWP w Parczewie przedstawił informację na temat działającego w mieście i powiecie, przez 15 lat, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Z kolei kol. kpt. Jan Borowik omówił aktualną działalność Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku oraz pokrótce przedstawił plany na przyszłość.
W części artystycznej akademii wystąpił chór Związku Nauczycielstwa Polskiego z Prezesem Zarządu Powiatowego ZNP panią Wiesławą Tazbir i uczniami z Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Parczewie. Uroczystość zakończyło wystąpienie wicestarosty parczewskiego Adama Domańskiego, który, podkreślając wagę i doniosłość uroczystości, podziękował wszystkim jej uczestnikom.
Należy wspomnieć, że przed uroczystością, w miejscach pamięci narodowej związanych z II wojną światową, złożone zostały wiązanki kwiatów, jako wyraz czci i pamięci dla mieszkańców Parczewa i okolic, którzy zginęli w czasie wojny i okupacji.

kpt. Władysław Tryniecki
prezes ZP ZWiR WP w Parczewie

Możliwość komentowania została wyłączona.