Posiedzenie wyjazdowe Prezydium Zarządu Głównego ZWiRWP

W dniu 12 maja 2022 odbyło się posiedzenie wyjazdowe Prezydium Zarządu Głównego ZWiRWP w miejscowości Sielpia Wielka (znajduje się tu m. in. unikatowe muzeum techniki – Muzeum Zagłębia Staropolskiego).

Tematem spotkania było zebranie informacji o możliwościach poszerzania obszaru oddziaływania ZWiR WP poprzez rozbudowę struktur Związku. Temat zreferował płk ZWiR dr nauk Ryszard Radwański, który w swoim wystąpieniu wskazał niezbędne kierunki działań marketingowych.

W dyskusji zabrali głos obecni na zebraniu członkowie miejscowych instancji Związku: chor. Grzegorz Wąsik – Prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Końskich oraz por. Antoni Szkurłat, sierż. Adam Klusek, mat Józef Wodecki, kpr. Edmund Milner członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego w Końskich, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Szef Regionu Południowo Wschodniej Polski płk ZWiR Bolesław Wolanin zaproponował rozpoczęcie działań niezwłocznie zaczynając od wprowadzenia atrakcyjnej legitymacji związkowej. Płk ZWiR Marek Jedynak – Wiceprezes ZG ZWiR poruszył sprawę definicji munduru organizacyjnego /temat załatwiony jest opinia prawna/.

Chor. Grzegorz Wąsik i por Antoni Szkurłat – prezesi powiatowej instancji Związku (na terenie której odbywało się zebranie) – zostali wyróżnieni przez płka ZWiR Krzysztofa Robaka – Prezesa Zarządu Głównego ZWiRWP- Honorowymi Odznakami/Krzyżem Zasługi „Za Zasługi dla ZWiR WP”. Krzyże wręczył wyróżnionym Wiceprezes ZG płk ZWiR Marek Jedynak.

Miłym akcentem, kończącym posiedzenie wyjazdowe Zarządu Głównego ZWiRWP, było uhonorowanie kol. Krzysztofa Robaka i kol. Marka Jedynaka Związkową Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI”. Wręczając powyższe Odznaki Szef Regionu Południowo – Wschodniej Polski płka ZWiR Bolesław Wolanin podkreślił, że wraz z wyborem nowych władz ZWiRWP rozpoczynamy nowy rozdział w pracy na rzecz Związku, pracy której wynikiem będzie poszerzenie obszarów oddziaływania struktur naszej związkowej organizacji w terenie.

Wnętrze Muzeum Zagłębia Staropolskiego
Stara lokomobila – jeden z eksponatów w Muzeum Zagłębia Staropolskiego
Związkowa Odznaka Honorowa
„Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI”.

Tekst: Prezes Zarządu płk ZWiR Krzysztof Robak

Fotografie ze stron internetowych

Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

W dniu 8 maja 2022 roku Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w składzie: Edyta Borowa, Tadeusz Otulak i Marek Jedynak wzięła udział w uroczystych obchodach 77 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – Dnia Zwycięstwa. Uroczystość, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, zorganizował centralny Urząd d/s Kombatantów. Oprócz naszej… Continue reading

Nowe władze Związku

I posiedzenie ZG ZWiR WP po XIII Zjeździe Sprawozdawczo -Wyborczym odbyte w dniu 07.04.2022r. uchwaliło. Uchwała ZG nr 1/07.04.2022r. w sprawie objęcia funkcji przez członków Zarządu Głównego wybranych na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 07.04.2022 Członkowie Zarządu Głównego na posiedzeniu w dn 07.04.2022 podjęli uchwałę w sprawie objęcia funkcji Prezesa , Wiceprezesa… Continue reading

Zebranie Zarządu Głównego

Z upoważnienia po. Prezesa ZG informuję i zapraszam na zebranie ZG zwołane zgodnie z Art 18 Pkt.4 Statutu w celu przyjęcia regulaminu obrad XIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZWiRWP .  Zebranie ZG odbędzie się w dniu 07.04.2022 godz. 9:45 I termin, godz. 10:00 II termin – jest to wymóg statutowy Art 17 pkt 7…. Continue reading