Aktualności 19.07.2016 Uprzejmie informuje że dotychczasowy adres Zarządu Głównego ZWIR WP w Warszawie oraz Fundacji Pomocy Weteranom, ul. 11 Listopada jest nieaktualny. W najbliższym czasie podamy nowy adres związku. Z poważaniem Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP Płk dr Wiesław KORGA

22.03.2016 W dniu 21 lipca 1944r. powołany został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – tymczasowy organ władzy wykonawczej na ziemiach polskich, wyzwolonych spod okupacji Niemiec hitlerowskich.
tutaj .


21.07.2016 Z Prac Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. tutaj .

11.07.2016 W dniu 4 czerwca 2016 r. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im gen. Franciszka Gągora otrzymał sztandar nadany przez Zarząd Główny Związku. Dużego wsparcia finansowego otrzymaliśmy od Marszałka Wielkopolskiego Województwa Pana Marka Wożniaka. tutaj .

08.07.2016 8 lipca 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 73. rocznicy zbrodni dokonanej na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach Południowo-Wschodnich. Uroczystości zorganizowano przy Pomniku-Mauzoleum na placu Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu. tutaj .

18.06.2016 W sobotę, 18 czerwca 2016r., na strzelnicy w Warce, przy pięknej pogodzie, ponad 100 osób uczestniczyło w imprezie sportowej, pod nazwą, I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego. Postać śp. płk. Kossakowskiego związana jest z Warką od lat 60-tych, kiedy to jako młody lekarz pediatra, przybył do Warki z Lubelszczyzny, podjął pracę i zamieszkał na stałe. tutaj .

07.06.2016 7 czerwca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski Paweł HRENIAK wręczył w Sali Kolumnowej DUW we Wrocławiu odznaczenia państwowe i resortowe. tutaj .

04.06.2016 4 czerwca na  placu przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu  w miejscu szczególnym dla poznaniaków i Wielkopolan odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Wielkopolskiego Oddziału Związku Weteranów  i Rezerwistów Wojska Polskiego im. generała Franciszka Gągora. tutaj .

16.05.2016 1 czerwca 2016 r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyła się sesja popularnonaukowa nt. „Zasadnicze zmiany organizacyjne w Siłach Zbrojnych RP w latach 1989-2015”. tutaj .

16.05.2016 16 maja 2016 r. na strzelnicy sportowej LOK w miejscowości Szlichtyngowa odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Głogowa. tutaj .

6.05.2016 6 maja 2016 r. w poznaniu na Cytadeli pod obeliskiem – pomnikiem Bohaterów (upamiętniającym żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o wyzwolenie Poznania) odbyła się uroczystość uczczenia Dnia Zwycięstwa z udziałem kompanii honorowej, orkiestry wojskowej, organizacji kombatanckich, społecznych, młodzieży szkolnej, ludności cywilnej. tutaj .

09.05.2016 09 maja 2016 r.Związek Weteranów i Rezerwistów Zarząd Powiatowy w Parczewie wspólnie z Starostą Powiatowym zorganizowali uroczystą akademię z okazji 71 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. tutaj .

08.05.2016 Już po raz dwudziesty w Uniejowicach stawiły się z okazji Dnia Zwycięstwa delegacje związkowe z terenu Dolnego Śląska, a nawet Opolszczyzny. Gospodarz muzeum st. sierż. Michał SABADACH powitał serdecznie przybyłych kombatantów i weteranów. Zabierając głos wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk mgr Krzysztof MAJER podkreślił, że oddajemy hołd wszystkim polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej ale upominamy się dziś o należny szacunek władz państwowych dla wysiłku zbrojnego żołnierzy 1 i 2 Armii WP. Przekazał zebranym pozdrowienia od wnuka Marszałka Dwóch Narodów płk Konstantego ROKOSSOWSKIEGO. tutaj .

03.05.2016 03 maja 2016r. W majowych świętach uczestniczyło wielu członków naszego Związku. We Wrocławiu na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i Dowódcy Garnizonu WP obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja obyły się pod pomnikiem obok Panoramy Racławickiej. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Wojewoda Dolnośląski Paweł HRENIAK i członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy MICHALAK. tutaj .

28.04.2016 28 kwietnia 2016r. OBCHODY 71 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWERJ W EUROPIE POD POMNIKIEM ZAMORDOWANYCH W LATACH 1939 -1945 W LESIE CZĘSTONIEW tutaj .

16.04.2016 16 kwietnia 2016 r. na placu przed Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu odbyły się uroczystości rocznicowe. Po wkroczeniu kompanii honorowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca i meldunku rozpoczęła się część oficjalna. Po wystąpieniach okolicznościowych burmistrza Pawła GRONICZA, kombatantów i ekumenicznej modlitwie w intencji wyzwolicieli Ojczyzny zostały wręczone odznaczenia, które otrzymali: złoty medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju” st. sierż. szt. Ryszard BRAUN, medal pamiątkowy „70 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej”: Sztandar Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Sztandar Nadleśnictwa Ruszów, gen. dyw. Jarosław MIKA – dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, płk dypl. Mirosław MISIOR – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii 11 LDKP, sierż. Zdzisław STRZYKAŁA, chor. Tadeusz FILIPSKI, kpr. Grzegorz NOWATKOWSKI, krzyż pamiątkowy „Forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej”: st. sierż. Jerzy PACZÓSKI – komandoria, ppor. Piotr PACZÓSKI – krzyż srebrny. tutaj .

15.04.2016 15 kwietnia 2016.r odsłonięto w Piaśnicy koło Wejcherowa pomnik poświęcony Leonowi Najman Mirza Konopczyńskiemu. W uroczystości udział wzięła delegacja Zarzadu Głównego ZWiR WP. tutaj .

06.04.2016 06.04.16r. w Poznaniu, w siedzibie Związku Zawodowego Kolejarzy PKP, przy zbiegu ulic Taylora i Alei Niepodległości, odbyło się zebranie Miejskiego Koła Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - Poznań. tutaj
Wiersz Bogusława Gralińskiego PRO MEMORIA .


18.03.2016 Uroczystość odsłonięcia pomnika – samolotu w Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu tutaj .

22.03.2016 Pokoju, spokoju, uśmiechu, radości życze na święta i dzień powszedni Wiesław Korga tutaj .

11.03.2016 Podniosła uroczystość 11 marca 2016 r. zgromadziła w Klubie Garnizonowym w Głogowie liczną grupę weteranów i rezerwistów WP. Po meldunku i wprowadzeniu sztandarów 4 batalionu inżynieryjnego oraz Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej, prezes Zarządu Powiatowego st. chor. szt. Jerzy NAGODA przywitał zaproszonych gości w osobach: przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda ROKASZEWICZA, starosty Jarosława DUTKOWIAKA, prezydenta Głogowa Rafaela ROKASZEWICZA, dowódcy Garnizonu WP ppłk Adama KLISZKI, komendanta WKU ppłk Piotra MIELNICZUKA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk Krzysztofa MAJERA, prezesa Koła ZKRPiBWP Franciszka MARCINIAKA i wiceprezesa Wiktora WOLSKIEGO, prezesa Koła Powiatowego ZŻWP płk Adama KĘSTOWICZA, wiceprezesa kół Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i Stowarzyszenia Saperów Polskich ppłk Zbigniewa MAZURKA. tutaj .

10.03.2016 W dniu 10 marca b. r. w Chełmie na tzw. Targowicy odbyła się wzniosła uroczystość uczczenia pamięci mieszkańców Ziemi Chełmskiej – żołnierzy Armii Krajowej rozstrzelanych przez Niemców pod koniec okupacji. Egzekucja miała miejsce w obstawie kordonu policyjnego, w dniu 10 marca 1944 roku około godziny 1000 rano, w tradycyjny targowy piątek, kiedy można było spędzić na plac większą ilość ludzi z rynku i miasta. Skazańcami było 36 żołnierzy oddziału dyspozycyjnego Kierownictwa Dywersji Inspektoratu Rejonowego „Chełm” AK aresztowanych wcześniej wskutek dekonspiracji. tutaj .

09.03.2016 W dniu 9.03.2016 r. w siedzibie Wielkopolskiego Związku Inwalidów Wojennych w Poznaniu przy ulicy Wysokiej, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Kobiet. tutaj .

09.03.2016 9 marca br. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu z inicjatywy Wrocławskiego Oddziału Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego i Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP odbyła się sesja popularnonaukowa "1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI'. Sesję otworzył i prowadził płk mgr Krzysztof MAJER, a korzystając z okazji wręczył gen. bryg. dr Zdzisławowi ROZBICKIEMU odznakę turystyczno-krajoznawczą "Szlak 2 Armii WP" i otrzymał książkę "SPOTKANIA Z KARDYNAŁEM" /Henrykiem GULBINOWICZEM/. tutaj .

15.02.2016 15 lutego 2016 r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP. Otwierając pierwszą część spotkania w Sali Dziedzictwa 4 RBL wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk mgr Krzysztof MAJER przywitał zebranych, a w szczególności kawalerów Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari: mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO z Wrocławia i kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego mgr Michała BOBOWCA. Podkreślił, że spotykamy się by podziękować członkom Związku i naszym sojusznikom za ogrom wykonanej pracy społecznej, zwłaszcza za działania na rzecz popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego. tutaj .

20.01.2016 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia ...” związków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes; Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego TWO, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i kpt. żegl Ryszard ZŁOCIŃSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego. tutaj .

15.01.2016 Obchody 71 rocznicy wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej. Uroczystość wyzwolenia Grójca obchodzona była w tym roku 15.01.2016r tradycyjnie na placu wyzwolenia tj. w miejscu gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej stały szubienice na których hitlerowcy wieszali osoby podejrzane o działalność przeciwko żołnierzowi i władzy niemieckiej.. tutaj .

10.01.2016 25. rocznica katastrofy śmigłowca w Cisnej Delegacja Wojewódzkiego Oddziału Podkarpackiego ZWiRWP wraz z sztandarem Związku w składzie kol. Krzysztof Juszczyk, kol. Adam Sieczkowski, kol. Jan Warchoł, kol. Antoniszak Krzysztof, kol. Leszek Żyburtowicz, poczet sztandarowy dowódca pocztu kol. Józef Kowalczyk, sztandarowy kol. Tadeusz Sieczkowski, asysta kol. Stanisław Tutak wzięła udział w uroczystościach tutaj .

29.12.2015 W dniu 29.12.2015 r. członkowie Zarządu Wojewódzkiego w osobach Prezesa płk Stanisława Bądkowskiego i sekretarza Adama Sieczkowskiego na zaproszenie Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Brzozowie wzięli udział w organizowanym przez oddział spotkaniu opłatkowym. tutaj .

20.12.2015 Spotkania opłatkowe 2015 r. tutaj .

18.12.2015 Członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki w Sanoku spotkali się 18 grudnia br. na spotkaniu opłatkowym. tutaj .

18.12.2015 Tradycyjnie Zarząd Powiatowy ZWi RWP w Radzyniu Podlaskim zorganizował w dniu 18.12 2015r spotkanie Wigilijno –Noworoczne dla członków i sympatyków naszej organizacji. tutaj .

17.12.2015 Wigilia w Powiatowym Oddziale Grójeckim Związku Weteranów i Rezerwistów WP Tradycyjnie jak co roku, członkowie POG ZWiR WP w Grójcu, spotykają się na wieczerzy wigilijnej aby złożyć sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia, podzielić się opłatkiem i porozmawiać z kolegami i koleżankami z innych Kół z którymi nie mają styczności na co dzień. tutaj .

08.12.2015 8 grudnia 2015 r. chor. w st. spocz. Henryk Jagintowicz przekazał prezesowi Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie szer. rez. Markowi Zatorskiemu w depozyt do Izby Pamięci Wojska Polskiego pamiątki po swoim wujku kpr. Feliksie Drozdowskim. tutaj .

11.11.2015 W bardzo podniosłej, patriotycznej atmosferze odbyły się uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Dzierżoniowie, a wcześniej w kościele pw. Maryi Matki Kościoła została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. tutaj

29.10.2015 W dniu dzisiejszym zapalaliśmy lampki na grobach żołnierzy. tutaj .

10.10.2015 10 października 2015 r. o godz. 11.00 pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Poznaniu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej rozpoczęła się uroczystość obchodów 72-lecia Bitwy po Lenino. tutaj .

03.10.2015 3 października br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu pod hasłem "Obowiązek swój wypełnili do końca" odbył się IX Zjazd "Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego pułku piechoty". tutaj .

12.09.2015 12 września br. bardzo uroczyście pod tablicą pamiątkową w Kórniku świętowano 10-lecie powstania Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Stowarzyszenie obchodziło swój jubileusz w pięknej oprawie wojskowego ceremoniału i w szczególnie miłej atmosferze szacunku oraz uznania dla wojska i sympatii dla jego weteranów. W asyście kilkunastu sztandarów, Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i licznych delegacji, w tym przedstawicieli Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Wrocławia, Kościana, Poznania i Swarzędza chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych żołnierzy dywizjonu, w tym mjr inż. Dariusza TROJANOWSKIEGO. tutaj .

28.08.2015 28 sierpnia 2015 r na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia do gmachu filharmonii Łódzkiej przybyli na uroczystość z okazji Dnia Weterana przedstawiciele organizacji kombatanckich i żołnierskich w śród nich duża grupa członków Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.z Łodzi i Województwa . tutaj .

18.08.2015 Święto Wojska Polskiego w Brzozowie. Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Wojewódzkiego Oddziału Podkarpackiego im. Synów Ziemi Sanockiej w składzie Prezes kol. Stanisław Bądkowski, kol. Krzysztof Juszczyk, kol. Bolesław Wolanin i kol. Adam Sieczkowski w dniu 18.08.2015 r. wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w Brzozowie. tutaj .

15.08.2015 15 sierpnia br. wiceprezes ZG ZWiRWP płk Krzysztof Majer wraz z kol.: Barbarą i Henrykiem Jagintowiczami oraz Markiem Zatorskim uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego w Głogowie. tutaj .

15.08.2015 Relacja z obchodów Swięta Wojska Polskiego. Miło mi poinformować, że w uroczystościach oprócz licznej rzeszy członków wziął udział nasz poczet sztandarowy jako jedyny ze związków i organizacji żołnierskich i kombatanckich. Z żołnierskim pozdrowieniem Adam Sieczkowski Relacja w ponizszym linku .

12/15.08.2015 Z pracy Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Łodzi Zarząd Wojewódzki ZWiRWP w Łodzi informuje ,że delegacje członków naszej organizacji uczestniczyły w obchodach Święta Wojska Polskiego oraz cyklu imprez towarzyszących obchodom Święta Wojska Polskiego organizowanych przez urzędy i instytucje w Łodzi . tutaj .

21.07.2015 Uroczystości Obchodu 71 Rocznicy Powołania Wojska Polskiego Pod Patronatem WLKP. ODDZ. WOJ. Związku Weteranów I Rezerwistów Wojska Im Gen Franciszka Gągora. tutaj .

16.07.2015 Kolejny awans . Kol. Zawadzi Józef awansowany do stopnia ppłk. tutaj .

12.06.2015 Relacja z uroczystości pod pomnikiem w Nowosielcach. tutaj .

08.05.2015 Zarząd Wojewódzki ZWIRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie Ósmego maja 2015 r. ZWIRWP w Parczewie wspólnie ze Starostą Parczewskim zorganizowali uroczystą akademię z okazji 70-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Dokładnie o godzinie 11-tej delegacje ze wszystkich szkół w Parczewie, Starosty Parczewskiego złożyli kwiaty na wszystkich mogiłach i pomnikach związanych z II Wojną Światową. tutaj.

08.05.2015 70. rocznica zakończenia działań wojennych w Europie dla członów Związku Weteranów i Rezerwistów WP na Dolnym Śląsku stała się zachętą do zadumy i godnego uczczenia pamięci polskich żołnierz walczących na wszystkich frontach II wojny światowej. tutaj.

19.04.2015 Dnia 19 kwietnia 2015 roku członkowie Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie wraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Dzierżoniowie oraz Fundacją Beiteinu Chaj organizowali uroczystości 72 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. tutaj.

17.04.2015 17 kwietnia w Podgajach odbyły się kolejne uroczystości upamiętniające 70. rocznicę powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy oraz zakończenia II Wojny Światowej. Członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego podróżując szlakiem Wału Pomorskiego licznie uczcili pamięć poległych w 1945 r. żołnierzy. tutaj.

17.04.2015 Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen Franciszka Gągora w Wałczu W dniu 17 kwietniu 2015 r. nasze miasto odwiedziła 80-osobowa delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen Franciszka Gągora z Warszawy. tutaj.

11.04.2015 Informuję, że pomimo przesłania informacji do kilku redakcji, to notka i zdjęcia z uroczystego wręczenia rosyjskich medali polskim kombatantom została zamieszczona tylko na naszej stronie związkowej http://zwiazekzlwp.net/ - galeria i na stronie Garnizonu WP Wrocław http://www.3brt.wp.mil.pl/pl/25_1272.html Pozdrawiam. Krzysztof Majer

10.04.2015 15-lecie Głogowskiego Oddziału Powiatowego ZwiRWP Już od rana 10 kwietna 2015 r. zostały udostępnione do zwiedzania w ramach Dnia Otwartych Koszar obiekty i sprzęt 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie. Szczególnym powodzeniem cieszył się pokaz sprzętu wojskowego, a zwłaszcza inżynieryjnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. O godzinie 13 apelem na placu koszarowym rozpoczęły się uroczystości Dnia Sapera i 15-lecia Głogowskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej. Swoje święto głogowscy saperzy obchodzili kilka dni wcześniej niż określa to kalendarz świąt wojskowych, ze względu na wykonywane zadania jednostki. tutaj.

11.03.2015 11 marca 2015 w Poznaniu w siedzibie SLD na Ul. Wysokiej 5 odbyło się posiedzenie Zarządu WOW ZWiR WP. tutaj.

11.03.2015 Z prac Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Łodzi Dzień Kobiet to święto, które obchodzono w Stanach Zjednoczonych od 1909 roku. W naszym kraju po raz pierwszy uczczono Dzień Kobiet po zakończeniu II wojny światowej. tutaj.

21.02.2015 21 lutego 2015 r. w Klubie NOT w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 73. rocznicy powstania Armii Krajowej. tutaj.

10.02.2015 10 lutego 2015 r. w Sali Rycerskiej Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP. W pierwszej części prezesi oddziałów zreferowali działania programowo-organizacyjne w ub. roku. Zadania były realizowane dobrze. Stan organizacji utrzymuje się na tym samym poziomie, skreślenia równoważą przyjęcia nowych członków /przybyło 44, ubyło 45, w tym 13 zmarło/. Powstał nowy oddział w Wałbrzychu, a ubyło koło w Mieroszowie. Związek na Dolnym Śląsku 31.12.2014. r. skupiał 444 członków /385 zwyczajnych, 31 podopiecznych, 28 wspierających/ w tym – 39 kombatantów i osób represjonowanych, 154 żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, 65 kobiet. Właściwe były relacje z władzami samorządowymi i stowarzyszeniami kombatanckimi, zwłaszcza przy organizacji uroczystości państwowych i wojskowych w miejscach pamięci narodowej. tutaj.

09.02.2015 9 lutego 2015 r. na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Lubinie stawiły się delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 70. rocznicy wyzwolenia miasta. Prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP, kombatant ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI podkreślił, że oddajemy hołd dla co najmniej 640 żołnierzy ACz, którzy polegli by przywrócić do macierzy piastowski Lubin, a większość spoczęła na tej nekropolii bezimiennie. Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów przez delegację kombatantów i weteranów, a w imieniu chorego starosty Adama MYRDY kwiaty pod pomnikiem złożył Paweł KLESZCZE, dyrektor Departamentu Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Lubinie. tutaj.

11.01.2015 Koledzy - po raz kolejny chyba mogę się pochwalić aktywnością najmłodszego wiekiem Prezesa koła w Dzierżoniowie. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Majer.tutaj.

08.01.2015 Opłatek wałbrzyskich kombatantów i weteranów 8 stycznia 2015 r. – w Klubie NOT w Wałbrzychu odbyło się noworoczne kombatanckie spotkanie opłatkowe.tutaj.

11.12.2014 Życzenia Świąteczno – Noworoczne. tutaj .

05.12.2014 5 grudnia br. na placu apelowym 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego stawili się artlerzyści, aby po raz jedenasty na BARBARCE uczcić Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Uroczystość prowadził ppłk Zbigniew MAZUREK, a o dotychczasowych działaniach i planach głogowskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów mówił prezes płk Andrzej TRUSZKOWSKI /ostatni dowódca 5 BAA/.tutaj.

21.11.2014 21 listopada 2014 roku delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koła Miejskiego w Dzierżoniowie im. 1 Korpusu Pancernego w składzie: szer. Patrick Greiner, szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau wraz z żoną, szer. Bogdan Prask, kpr. Janusz Strzelecki, szer. Marek Zatorski oraz przyjaciel z Francji Sylvain Chipeaux na oficjalne zaproszenie władz francuskiego miasta Belfort uczestniczyła w uroczystościach 70 rocznicy wyzwolenia miasta i okolic.tutaj.

11.11.2014 Tradycyjnie 11 listopada członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Łodzi stawili się w 96 rocznicę odzyskania niepodległości na uroczystościach  Narodowego Święta Niepodległości. Z przyjemnością możemy poinformować naszych członków i sympatyków, że udział członków ZWiRWP nie ograniczał się do biernego uczestnictwa w obchodach. Nasi członkowie zgrupowani w Pododdziale Honorowym Garnizonu Łódź pod dowództwem st. chorążego sztabowego Stanisława Pawłowskiego pełnili wartę przed Grobem Nieznanego Żołnierza, stanowili asystę związkowego Sztandaru na uroczystości. Główne uroczystości z okazji Dnia Niepodległości w Łodzi odbyły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu katedralnym. Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Łodzi rozpoczęły się od mszy św. w intencji ojczyzny.tutaj.

10.11.2014 Związkowe obchody rocznicowe na Dolnym Śląsku. W lokalnych obchodach 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie województwa uczestniczyły delegacje oddziałów i kół naszego Związku.tutaj.

17.10.2014 Pożegnanie ppłk w st. spoczynku dr n. hum. Arkadiusza Ogrodowczyka. Dnia 17.10 2014 zmarł w Puszczykowie koło Poznania, w wieku 82 lat, ppłk dr nauk humanistycznych Arkadiusz Ogrodowczyk, współzałożyciel i wieloletni prezes wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, od 2010 do początku 2013 roku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, człowiek wielkiej miary, doskonały mówca i organizator, społecznik i żołnierz.tutaj.

12.10.2014 12 października 2014 o godzinie 15:00 w Poznaniu, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczyste obchody 71. rocznicy bitwy pod Lenino. Uroczystościom przewodniczył prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Franciszka Gągora Wielkopolski Oddział Wojewódzki. Imiennik patrona 1DP ppłk rez. Tadeusz Topolewski przedstawił przebieg historyczny bitwy uwypuklając jej aspekty militarne i polityczne, podkreślił, że walka stoczona z wojskiem hitlerowskich Niemiec była „chrztem bojowym” odrodzonego Wojska Polskiego, noszącego miano Ludowego dla podkreślenia swego lewicowego charakteru. tutaj.

11.10.2014 UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 20-LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU WETERANÓW i REZERWISTÓW WP w GRÓJCU ORAZ WRĘCZENIA NOWEGO SZTANDARU Dwadzieścia lat temu, a dokładnie 05.11.1994r. grupa inicjatywna w osobach: BEDNARSKI Henryk, CZARNECKI Tadeusz, CZYŻAK Henryk, DULNY Jan, GRZANKA Bogusław, JABŁOŃSKI Mieczysław, JANKOWSKI Adam, KONARSKI Bogdan, PIĄTKOWSKI Władysław, STRZELBICKI Stefan, SZCZEPANIAK Aleksander, WALEWSKI Janusz powołała w Grójcu Związek Żołnierzy LWP. Pierwszym prezesem tego 12-sto osobowego Koła został ppłk (obecnie płk) w st. spocz. Stefan STRZELBICKI. Dnia 07.05.2000r., już jako Oddziałowi Powiatowemu Związku Żołnierzy LWP, społeczeństwo Grójca funduje sztandar.tutaj.

09.10.2014 Z okazji zbliżającej się 71. rocznicy Bitwy pod Lenino 9 października br. w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP odbyło się spotkanie z kombatantami. Spotkanie otworzył prezes DZW kpt. Konstanty IGNACZAK, a prowadził uczestnik bitwy płk Bronisław JAKIMOWICZ. Niestety z powodów zdrowotnych zabrakło inicjatorów spotkania pułkowników Wacława SAWICKIEGO i Antoniego KOPALI, co spowodowało, że zaproszonych gości było więcej niż uczestników chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki. Referat wprowadzający wygłosił płk dr Władysław TKACZEW, który został mianowany rzecznikiem prasowym wrocławskich kombatantów. Następnie były wspomnienia i dyskusja oraz wznieśliśmy toasty za zdrowie uczestników tej historycznej bitwy.tutaj.

28.09.2014 Środowisko Armii Ludowej,  SLD i Stowarzyszenie Pokolenia  zorganizowało w dniu 28 września 2014 r.,  uroczystości związane z 70 rocznicą bitwy partyzanckiej pod  Gruszką. Wspomniane uroczystości odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie w miejscowości Gruszka – Jóźwików (powiat konecki, woj. świętokrzyskie ) gdzie w dniach 29-30 września 1944 r stoczona została bitwa pomiędzy partyzantami z Armii Ludowej  (ok. 1500 osób) a  kilkutysięczną formacją niemieckiego wojska i policji.tutaj.

26.09.2014 26 września br. w Klubie 4 RBL odbyło się zebranie Wrocławskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty, odbiegające od utartych schematów.tutaj.

20.09.2014 20 września br. we Wrocławiu odbyła się podniosła uroczystość przekazania tradycji Śląskiego Okręgu Wojskowego dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Zaproszono wielu znamienitych gości.tutaj.

16.09.2014 Spotkanie z okazji 100-ej rocznicy wybuchu I Wojny Światowej oraz 75-ej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Parczewie.tutaj.

01.09.2014 1 września 2014 w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu na ul. Wysokiej odbyło się wspólne spotkanie ZWiR WP z Radą Woj. SLD Z OKAZJI 75 rocznicy najazdu hitlerowskich Niemiec na Polskę.tutaj.

01.09.2014 1 września tradycyjnie członkowie ZWiRWP z terenu Łodzi stawili się przy 36-tonowy obelisku z jasnego granitu upamiętniający Armię Łódź ustawionym w parku helenowskim..Pomnik którego koronę zwieńcza ją trzy orły i zdobią napisy: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Hasło na cokole informuje: „Armia Łódź 1939”.tutaj.

15.08.2014 Głogowscy weterani otrzymali sztandar- 15 sierpnia br. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego przy Pomniku Dzieci Głogowskich, którego organizatorami byli Starosta Głogowski Rafael ROKASZEWICZ i Dowódca 4 Batalionu Inżynieryjnego ppłk Adam KLISZKA. Zastępca Dowódcy 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego mjr Mariusz ŚLUSARZ przywitał licznie zaproszonych gości i społeczeństwo Głogowa. Szczególnie podniosłym fragmentem uroczystości było wręczenie sztandaru dla Głogowskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej. Sztandar fundowało społeczeństwo Głogowa i Fundacja Polska Miedż S.A. Fundatorzy po symbolicznym wbiciu gwoździ w drzewce sztandaru otrzymali pięknie wyhaftowane proporczyki Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie.tutaj.
Polecamy stronę Związek Weteranów i Rezerwistów WP Wojewódzki Oddział Podkarpacki facebook tutaj.


15.08.2014 Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. nawiązuje do tradycji Święta Żołnierza, ustanowionego w 1923 r. dla uczczenia chwały oręża polskiego i pamięci żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Polski.
Święto, poza podkreśleniem historycznego rodowodu, jest przede wszystkim okazją do uhonorowania wszystkich, którzy codzienną służbą i pracą kładą szczególne zasługi w umacnianiu obronności Polski. Jest również wyrazem hołdu dla poszanowania tradycji i chlubnego dorobku Żołnierza Polskiego.
Z tej okazji, Zarząd Wojewódzkiego Oddziału Podkarpackiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Synów Ziemi Sanockiej składa wszystkim żołnierzom w służbie czynnej, rezerwie i spoczynku oraz pracownikom cywilnym wojska, koleżankom i kolegom najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań.

13.08.2014 W dniu 13 sierpnia 2014 roku w Sanoku, odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Organizatorem obchodów byli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku, Starosta Sanocki oraz Burmistrz Miasta Sanoka. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowywch oraz delegacje służb mundurowych.tutaj.

10.08.2014 Fotorelacja z obchodów 70-rocznicy bitwy pod Studziankami.tutaj.

05.08.2014 5 sierpnia br. Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia to inicjatorzy i organizatorzy wspólnych uroczystych obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które zorganizowano we wrocławskim Imparcie.tutaj.

02.08.2014 2 sierpnia 2014 r. członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Koło Miejskie im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie w składzie: szer. Henryk Gutowski, st. kpr. Maciej Kujawiński, st. szer. Piotr Kuryło, st. szer. Wojciech Loewenau, szer. Marek Wojciechowski, szer. Bogdan Prask oraz szer. Marek Zatorski tutaj.

24.07.2014 24 lipca 2014 r. w kawiarni WOLAK we Wrocławiu odbyło się uroczyste, rozszerzone posiedzenie Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP. Zebranie otworzył i prowadził wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztof MAJER, który przywitał zaproszonych gości: Marka DYDUCHA, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Ryszarda STRUZIKA, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu. Poinformował, że spotykamy się z okazji święta związkowego oraz przypadającej we wrześniu 21. rocznicy powstania naszego Związku. Podkreślił, że świętujemy w gronie przyjaciół reprezentujących m.in. Związek Żołnierzy WP, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Harcerstwa Polskiego, Kongregację Przemysłowo-Handlową, Wrocławski Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. Stanisława Skalskiego, Ogólnopolski Odział Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce.tutaj.

22.07.2014 Z W i R WP Odział Wlkp. wspólnie z Radą Wojew. S L D zorganizowali spotkanie z okazji 70 rocznicy powstania Wojska Polskiego i ogłoszenia Manifestu PKWN.tutaj.

20.07.2014 W dniu 20.07.2014 w przygranicznym Dorohusku odbyły się uroczystości 70 lecia Odrodzonego Wojska Polskiego. Na uroczystości przybyły delegacje z różnych stron Polski.tutaj.

02.07.2014 W dniu 02 lipca 2014r w sali mieszczącej się przy ul Limanowskiego w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie członków Pododdziału Honorowego Garnizonu Łódź w którego szeregach członkowie ZWiRWP są widoczni nie tylko jako znacząca grupa .tutaj.

25.06.2014 W dniu 25 czerwca 2014r w sali Audytoryjnej Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbywały się uroczystości wręczenia aktów mianowań kilkudziesięciu żołnierzom rezerwy z terenu województwa łódzkiego . tutaj.

07.06.2014 W dniu 07.06.2014 Podkarpacki oddział wojewódzki ZWIR.WP w Sanoku uczestniczył w zawodach strzeleckich służb mundurowych. tutaj.

18.06.2014 Uprzejmie informujemy że po długiej przerwie aktywujemy naszą stronę na, której będziemy informować o działaniach związku oraz przekazywać wszelkie informacje ze struktur terenowych


05.11.2013 W dniu 5 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej siedziby związku weteranów i rezerwistów wojska polskiego im.generała franciszka gągora przy ulicy 11 listopada w warszawie staraniem zarządu głównego została zorganizowana konferencja naukowa. konferencję otworzył i zaproszonych uczestników . Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

17.10.2013 W dniu 17 pazdziernika 2013 roku odbył się w Warszawie XI krajowy zjazd delegatów związku weteranów i rezerwistów wojska polskiego im.generała franciszka gągora. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

1 2
Galerie zdjęć
kontakt@zwir.org.pl