Informacje z Zarządu Głównego

Informacja o odbytym w dniu 12.01.2022 zebraniu Prezydium Zarządu Głównego w Warszawie przy ul Al. Ujazdowskie 6 Otwierając zebranie Prezes Zarządu Głównego ppłk ZWiRWP Krzysztof Robak zreferował informacje w sprawie działań podjętych w czasie od ostatniego zebrania ZG. Na wstępie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na fakt że, rok 2023 jest… Continue reading

Obrady Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie

W dniu 8 grudnia 2022 roku w siedzibie Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6 odbyło się planowane posiedzenie ZG ZWiRWP. Prowadził je kol. ppłk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes ZG ZWiRWP. Porządek obrad został podany Członkom ZG na głównej stronie internetowej Związku. W trakcie obrad uzupełniono go, na… Continue reading

Posiedzenie ZG ZWiR WP

Aktualna informacja dotycząca planowanego na dzień 8 grudnia 2022 r. posiedzenia ZG ZWiRWP Ze względu na potrzebę uwzględnienia uwag dotyczących porządku obrad Zarządu Głównego na planowym posiedzeniu tego organu w dniu 8 grudnia 2022 r., godz. 1030 porządek obrad będzie przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Głównego – Prezes… Continue reading