Święto Niepodległości 2019 w Lubelskiem


11 listopada to dzień, w którym Polacy czczą Narodowe Święto Niepodległości. Ta tradycja jest podtrzymywana od 1937 roku z przerwą w okresie od 1939 roku do początku lat osiemdziesiątych XX wieku (wojna i okupacja niemiecka oraz okres Polskiej Rzeczy-pospolitej Ludowej). Od 1989 roku, na mocy ustawy sejmowej z dnia z 15 lutego 1989 roku, nosi oficjalną nazwę „Narodowe Święto Niepodległości”. Historycznie data 11 listopada jest związana z faktem podpisania w dniu 11 listopada 1918 roku przez Niemców rozejmu w Compiègne kończącego działania zbrojne I wojny światowej. W ten sposób święto to znalazło uzasadnienie historyczne, bowiem, jak uczy historia, państwo polskie nie odrodziło się całkowicie w tym czasie. Minęło w sumie kilka lat, zanim państwo polskie osiągnęło swój status na arenie międzynarodowej oraz, scalając w jedno trzy części zaborów, okrzepło wewnętrznie. Polacy potrafili dokonać zjednoczenia ponad wszelkimi podziałami. Polska dość szybko stała się jednolitym państwem. Pamiętając o wydarzeniach sprzed ponad 100 lat członkowie, działacze i sympatycy Związku Weteranów I Rezerwistów Wojska Polskiego, wspólnie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenia „Pokolenia” zorganizowali samodzielnie lub brali aktywny udział w uroczystościach związanych z obchodami 101 rocznicy odzyskania przez Polskę, po latach zaborów, niepodległego bytu państwowego. Już w dniu 6 listopada b.r. st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie wziął czynny udział w uroczystości niepodległościowej zorganizowanej przez Urząd Gminy Ruda Huta, Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie Hucie oraz Szkołę Podstawową im. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask”. Głównym punktem uroczystości była sesja popularno-naukowa, podczas której wygłosił on referat zatytułowany „Gustaw Orlicz-Dreszer – dowódca chełmskiego okręgu wojskowego”. W uroczystości wzięli liczny udział mieszkańcy Gminy Ruda Huta (w tym także nieliczni żyjący kombatanci).
Kolejną uroczystością rocznicową, związaną z 11 Listopada jako Narodowym Świętem Niepodległości, zorganizowaną przez Zarząd Powiatowy ZWiRWP we Włodawie (któremu prezesuje kol. mjr /s/ Andrzej Rysz) we współpracy z Włodawskim Domem Kultury, był XII Przegląd Piosenki Żołnierskiej. Honorowy patronat nad imprezą objął Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy. Przewodniczącym jury był kol. st. sierż. pchor. /s/ mgr Marian Lipczuk – wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie oraz członek Prezydium ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie. Ponadto w imprezie uczestniczyli: kol. kpt. /s/ mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie oraz kol. st. sierż. /s/ Ryszard Kostecki – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP. W Przeglądzie wzięło udział 10 zespołów wokalno – muzycznych, 8 zespołów śpiewaczych wieloosobowych i 24 solistów z woje-wództwa lubelskiego. Grand Prix otrzymała Wiktoria Budzyńska z Puchaczowa, w kategorii Zespoły wokalno – muzyczne – orkiestra zwyciężyła Kapela Sawińska z Sawina, w kategorii Zespoły śpiewacze wieloosobowe – zespół Kwadrans z Milejowa, a w kategorii Soliści – Nina Krzemińska z Włodawy. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Milaniuk z Komarówki Podlaskiej, Zespół Wniebogłosy z Puchaczowa oraz Michał Jabłoński z Milejowa. Należy dodać, że Przegląd Piosenki Żołnierskiej jest wydarzeniem, które łączy pokolenia w duchu pamięci o wartościach, które każdemu z nas (a szczególnie członkom naszego Związku) powinny być i są bliskie. To przede wszystkim patriotyzm i pamięć o bohaterstwie polskiego żołnierza i partyzanta walczących o wolność Ojczyzny i niepodległy byt Polski.
Trzecią uroczystością, w której członkowie organizacji kombatanckich (ZWiRWP, ZŻWP oraz ZKRPiBWP) województwa lubelskiego wzięli liczny udział, to 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Upływało ono pod patronatem wojewódzkiego Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, który opublikował specjalną odezwę, skierowaną do społeczeństwa województwa lubelskiego, w której znalazły się m. in. następujące słowa zachęty: „Wspólnie cieszmy się wolnością, cieszmy się suwerennością naszego Narodu, cieszmy się niepodległością Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystujmy je do zrównoważonego, dostępnego dla wszystkich rozwoju, do budowy dobra wspólnego. Naszą postawą dajmy świadectwo patriotyzmu opartego na konkretnych czynach, na szacunku do drugiego człowieka. Niech łączą nas ideały, które prowadziły na drodze do wolności wiele pokoleń polskich bohaterów pomimo zaborów, okrucieństw germanizacji i rusyfikacji, a później okupacji…”. Dlatego też gremialnie, mimo niepewnej pogody, uczestniczono w uroczystościach, a delegacje składały w Miejscach Pamięci Narodowej wiązanki kwiatów. W Chełmie tradycyjnie główna uroczystość odbyła się na Placu dr Edwarda Łuczkowskiego. Wśród delegacji składających kwiaty przy Pomniku Poległych za Ojczyznę znajdowała się wspólna delegacja ZWiRWP i ZŻWP w składzie: st. sierż. pchor. /s/ mgr Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP w Warszawie, kpt. /s/ mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie oraz ppłk Jan Grzech – prezes ZR ZŻWP w Chełmie. Tego typu uroczystości odbyły się też w wielu miejscowościach województwa lubelskiego – obszarze działania LOW ZWiRWP.


Referenci i zespoły biorące udział w sesji popularno–naukowej w Rudzie Hucie (6 XI 2019 r.)


Sesja popularno – naukowa w Rudzie Hucie – 6 XI 2019 r. (siedzą od lewej: Zbigniew Lubaszewski, st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski oraz Antoni Franecki – trzej referenci)


Uczestnicy XII Przeglądu Piosenki Żołnierskiej (pierwszy od lewej: kol. Marian Lipczuk; pierwszy od prawej: kol. Andrzej Rysz)


Poczty sztandarowe na placu Łuczkowskiego w Chełmie podczas uroczystości w dniu 11 XI 2019 r. (na pierwszym planie poczet sztandarowy LOW ZWiRWP)


Połączona Delegacja ZWiRWP i ZŻWP (od lewej: ppłk Jan Grzech – prezes ZR ZŻWP w Chełmie, st. sierż. pchor. /s/ Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP w Warszawie, kpt. /s/ Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie)


Uczestnicy uroczystości 11 Listopada w Lublinie, Plac Zamkowy


Uroczystość 11 Listopada w Sawinie


Składanie kwiatów w Radzyniu Podlaskim z okazji 11 Listopada


Pomnik ku czci parczewskich patriotów poległych za Ojczyznę


Akademia z okazji 11 Listopada – Narodowego Święta Niepodległości w Parczewie


Logo Biegu Niepodległości na terenie działania LOW ZWiRWP

st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski

Możliwość komentowania została wyłączona.