Spotkanie plenerowe

21 lipca br. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” obchodziło 8. rocznicę powstania. Obok Domu Przyjaźni przy ul. Jarnołtowskiej we Wrocławiu zgromadzili się członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. rodzice chrzestni sztandaru, gen. bryg. ZS Krzysztof Majer, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP i kpt. ZS Józef Sowa, wiceprezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, prezes Zarządu Wrocławskiego ZWiRWP. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Błażej Zając szczegółowo przedstawił sprawozdanie z działań w ostatnim roku. A bilans działań edukacyjnych jest imponujący, a w szczególności Szkoła Języka i Kultury Polskiej „Polonus” przy Stowarzyszeniu organizuje kursy języka polskiego i kultury polskiej dla obcokrajowców, w szczególności pochodzących z krajów obszaru poradzieckiego. Działa też Instytut im. Króla Daniela Halickiego – międzynarodowy ośrodek interdyscyplinarnych badań i analiz w zakresie problematyki państw i narodów obszaru byłego ZSRR (Europy Wschodniej, Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu) oraz ich związków z Polską i innymi krajami kontynentu euroazjatyckiego. Analizuje sytuację społeczeństw w państwach obszaru postsowieckiego na tle uwarunkowań prawnych, historycznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych, narodowościowych, religijnych i socjologicznych. Omówił też plany nowych działań we Wrocławiu i Oławie oraz pomysł budowy nowej siedziby Stowarzyszenia.
Pogratulowałem dotychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia i odznaczyłem prezesa Błażeja Zająca medalem pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP, a kol. Józef Sowa wręczył mu list gratulacyjny. Słowa uznania dla dotychczasowych dokonań programowo-organizacyjnych przekazali zaproszeni goście. Następnie odbył się krótki występ słowno-muzyczny Józefa Zająca, którego wspierali zaproszeni goście. Ostatnim etapem spotkania była część grillowa, gdzie do zmierzchu mieliśmy okazję porozmawiać w gronie obcokrajowców na różne tematy.
Krzysztof Majer
Foto: Józef Sowa, Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.