O Armii Krajowej sprzed 73 lat

21 lutego 2015 r. w Klubie NOT w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 73. rocznicy powstania Armii Krajowej.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego prezes Zarządu Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mgr inż. arch. Marek RATUSZNIK po krótkim wprowadzeniu, przywitał przybyłych kombatantów i weteranów oraz zaproszonych gości w osobach: Zygmunta NOWACZYKA – wiceprezydenta Wałbrzycha, Roberta JAGŁĘ – posła na Sejm RP, prezesa Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, ks. infułata Juliana ŻRAŁKO – kanonika Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Elżbietę WĘGRZYN – przedstawicielkę Starosty Wałbrzyskiego, Marka TARNACKIEGO – przewodniczącego Rady Powiatu, ppłk Krzysztofa KOWALSKIEGO – Wojskowego Komendanta Uzupełnień i kpt. Jacka BARANA z WKU Bolesławiec, płk Tadeusza GOMBRYCHA – prezesa Zarządu Okręgu Stowarzyszenia WiN, ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, ppor. Jana DRAJCZYKA – działacza Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP, wiceprezesa Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, ppłk Ryszarda OLESZKIEWICZA – prezesa Zarządu Miejskiego ZWiRWP, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny, mł. chor. Jacka KĄDZIOŁKA – przedstawiciela Komendy Garnizonu WP we Wrocławiu, dr Piotra SOSIŃSKIEGO – sekretarza Zarządu Okręgowego PiS, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Martę CIEŚLEWICZ-CHRUSZCZ – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej, por. Stanisława SZMELUKA – prezesa Obwodu Stowarzyszenia WiN..
Po modlitwie zapoczątkowanej przez ks. Juliana ŻRAŁKO, chwilą ciszy uczczono pamięć poległych i zmarłych żołnierzy oraz partyzantów walczących o wolną Ojczyznę. Następnie Komendant WKU ppłk Krzysztof KOWALSKI wręczył akt mianowania do stopnia porucznika kombatantowi ppor. Ignacemu SARNECKIEMU, a prezes ppłk Krzysztof MAJER wręczył medale pamiątkowe XX-lecia ZWiRWP por. Henrykowi KURYŁOWICZOWI i por. Markowi RATUSZNIKOWI. Po złożeniu przez gości wyrazów uznania za aktywne działania dla środowiska wałbrzyskich kombatantów i przekazaniu życzeń dalszej owocnej pracy związkowej odbyła się dyskusja. Swymi traumatycznymi wspomnieniami z 1 marca 1947 r. podzielił się por. Ignacy SARNECKI, partyzant poakowskiego podziemia, który po ogłoszeniu amnestii „wyszedł” z lasu, ale został wielokrotnie postrzelony i w ciężkim stanie trafił do szpitala, a potem do więzienia. Swoje wspomnienia zawarł w książce „65 lat milczałem”, która zostanie wydana w br.
Takie spotkania różnych środowisk żołnierskich, prowadzone w prawdziwie koleżeńskiej atmosferze zasługują na uznanie i szeroką popularyzację.
ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER


Foto: ppor. Jan DRAJCZYK

Możliwość komentowania została wyłączona.