Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP – styczeń 2017

24 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyło się ostanie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP.
W pierwszej części prezesi oddziałów zreferowali działania programowo-organiacyjne w 2016 roku. Generalnie działalność związkową należy ocenić dobrze, szczególnie w sferze popularyzacji historii i tradycji WP oraz w organizowaniu i uczestniczeniu w uroczystościach patriotycznych w miejscach pamięci narodowej.
Nie zapominano też o organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, często we współpracy z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami. Utrzymano stan ilościowy związkowej organizacji dolnośląskiej. Znaczący wzrost szeregów członkowskich nastąpił w Oddziale Miejskim im. WOP w Wałbrzychu i w Oddziale Powiatowym im. 5 BAC w Głogowie, który może się też pochwalić utworzeniem zespołu wokalnego „Głogowska Czwórka”, który w ciągu pół roku dał już 20 występów.
Następnie skarbnik ZD kol. Andrzej NAWROT podsumował sprawy finansowe. Niestety w porównaniu z ubiegłym rokiem pogorszyła się opłacalność składek członkowskich. Dało się zauważyć też zjawisko „skokowego” odprowadzania składek i wpłat na biuletyn związkowy.
W kolejnym punkcie obrad przyjęto kandydatury do zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazd Krajowy, które zostaną zarekomendowane na VII Zjeździe Delegatów ZWiRWP Dolnego Śląska w specjalnych materiałach zjazdowych. W ostatnim punkcie obrad dyskutowaliśmy nad doskonaleniem form naszej pracy, podkreślano zróżnicowany stosunek władz lokalnych do naszych propozycji organizacji imprez rocznicowych i świątecznych.
Daje się zauważyć zjawisko „starzenia” się aktywu i członków. Wiceprezes ZP w Złotoryi sierż. Waldemar CHABIOR zaprosił nas na uroczyste obchody 20-lecia Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po AR, które odbędą się 14 maja br. w Uniejowicach. Zaś ppłk Ryszard OLESZKIEWICZ zadeklarował działania na rzecz utworzenia koła lub oddziału ZWiRWP w Świdnicy.
Na zakończenie obrad pochwaliłem się, że nasza propozycja obchodów 74-lecia Bitwy pod Lenino, jako jedyna znalazła się w „Planie współdziałania … na 2017 rok” DGW WP Warszawa /poz. 492/, zatwierdzonym przez Ministra ON oraz życzyłem zebranym powodzenia w realizacji naszych planów i podziękowałem gospodarzowi, prezesowi ZD SWP-W por. Andrzejowi MORDELOWI za gościnę.

płk /s/ Krzysztof MAJER


Foto: st. chor. szt. Andrzej NAWROT, sierż. Waldemar CHABIOR

Możliwość komentowania została wyłączona.