Lenino – początek drogi

12 października 2018r. u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Bukowskiej przy pomniku gen. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy 1 Dywizji Piechoty – Kościuszkowców, którzy 75 lat temu przeszli krwawy “chrzest bojowy” walcząc z oddziałami 4-ej Armii Wehrmachtu pod miejscowością Lenino na Białorusi.
Obchody kolejnych rocznic tej bitwy (12.10.1943r.) stanowiących w Polsce Ludowej święto Wojska Polskiego, stanowią stały punkt w programie organizowanych corocznie przez WOW ZWiR WP uroczystości patriotyczno – wojskowych.
Galę rozpoczęto minutą ciszy, po której wiceprezes WOW ZWiR WP por.(s) E. Skrzypczak zwięźle przedstawił okoliczności związane z powstaniem, z inicjatywy polskiej lewicy w ZSRR, zalążku odrodzonego Wojska Polskiego – 1 Dywizji Piechoty – i jej pierwszym bojem. Ww podkreślił wielkie znaczenie polityczne bitwy dla odbudowy państwowości polskiej i moralne dla polskich żołnierzy mogących jako sojusznicy Armii Czerwonej wziąć odwet za wrzesień 1939 roku.
Jak co roku wystąpił z deklamacją swojego wiersza „Tamte dni – Lenino” Bogusław Graliński (poeta, kronikarz, falerysta LOK), tym razem w bardzo okrojonej wersji.
Najbardziej podniosłą chwilą uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem patrona 1DP – T. Kościuszki. Hołd Kościuszkowcom, jak również ich patronowi, składały kolejno delegacje: Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Żołnierzy WP, ZWiR WP Wielkopolskiego SLD, Unii Pracy i osoby prywatne.
Ważną oprawę gali stanowiła obecność pocztu sztandarowego WOW ZWiRWP oraz kilku umundurowanych oficerów – członków związku.
Kończąc uroczystość słowami podziękowania za uczestnictwo, E. Skrzypczak poprosił obecnych o udział w pogrzebie podpułkownika (s) Tadeusza Topolewskiego, byłego prezesa WOW ZWiR WP, na cmentarzu naramowickim przy ul. Jasna Rola o godz.15:00.

ppłk(s) MD Chmiela
foto st. szer.(s) K. Seredyński


Od lewej: Józef Karwatka, ppłk(s) Tadeusz Paczek – Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Poznań, żołnierz 2 Armii WP,


Przy pomniku Gen. Tadeusza Kościuszki grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Gorzycach, trzeci od lewej st. szer(s) Kazimierz Seredyński


Od lewej: ppłk(s) Zygmunt Sroka, ppłk(s) Mieczysław Daniel Chmiela i por(s) Edward Skrzypczak


Pani Mirosława Staniewska – członek ZWiR WP


Ze sztandarem ZWiR WP od lewej: ppłk(s) Wacław Chęciński, płk(s) Kazimierz Kucharczyk, ppłk(s) Mieczysław Daniel Chmiela


Delegacja Unii Pracy – Poznań, od lewej: Agnieszka Jagielska, Waldemar Witkowski – Prezes, Joanna Paszczak


Zbiorowe zdjęcie uczestników przy pomniku Gen. Tadeusza Kościuszki z pocztem sztandarowym ZWiR WP


Prowadzący uroczystość por(s) Edward Skrzypczak


Od lewej: ppłk (s) Mieczysław Daniel Chmiela – ZWiR WP, Eugeniusz Kaczmarek – członek ZWiR WP, Lucjan Dutkiewicz – Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD, Andrzej Wierzbicki – SLD, ppłk(s) Wacław chęciński – ZWiR WP


Od lewej: por(s) Edward Skrzypczak, Bogusław Graliński – poeta, Liga Obrony Kraju Poznań, poczet sztandarowy WOW ZWiR WP

Możliwość komentowania została wyłączona.