Na chwałę pieśni żołnierskiej

X Przegląd Piosenki Żołnierskiej „Za mundurem panny sznurem” Włodawa 2017

Bieżący rok 2017 to czas niezwykłych wydarzeń w postaci obchodów wielu rocznic związanych z wieloma wybitnymi Polakami (np. z Tadeuszem Kościuszką) oraz z historią polskiego narodu, jak np. 99 rocznica odzyskania po latach zaborów, przez Polskę, niepodległego bytu państwowego. Rocznicę tę w różny sposób uczczono w wielu miejscowościach na obszarze między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem i Tatrami. Niekiedy były to uroczystości zaledwie parogodzinne, w niektórych jednak miejscowościach obchody Narodowego Święta Niepodległości trwały przez trzy dni. Do takich miejscowości należało maleńkie miasteczko nadbużańskie Włodawa. W bieżącym roku jej mieszkańcy poczynając od piątku (10 listopada) aż do niedzieli (12 listopada) czcili pamięć bohaterów walczących za wolność Ojczyzny, poczynając oczywiście od Naczelnika pierwszego polskiego powstania narodowego (Insurekcji Kościuszkowskiej). Dlatego też w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się w dniu 10 listopada sesja popularno-naukowa poświęcona osobie Tadeusza Kościuszki i jego dokonaniom zatytułowana „Tadeusz Kościuszko Naczelnik w sukmanie – rycerz wolności, równości i braterstwa” W sobotę głównym akcentem obchodów było odsłonięcie odrestaurowanego monumentu bohatera kilku narodów (polskiego, amerykań-skiego, białoruskiego, litewskiego i francuskiego) i dwóch kontynentów (Europy i Ameryki Północnej) oraz uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości (w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki pod kierunkiem Beaty Schmidt). Niejako podsumowaniem trzydniowych obchodów był jubileuszowy X Przegląd Piosenki Żołnierskiej „Za mundurem panny sznurem” przeprowadzony w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury w niedzielę 12 listopada b. r. Głównymi organizatorami tego Przeglądu byli: Zarząd Powiatowy ZWiR WP we Włodawie (prezes kol. Andrzej Rysz), Gmina Miejska Włodawa i Włodawski Dom Kultury. Główne cele tej imprezy to popularyzacja pieśni i piosenki żołnierskiej, poprzez śpiew poznanie historii oręża polskiego oraz wzbudzanie patriotycznych uczuć wśród uczestników oraz słuchaczy tego wspaniałego koncertu żołnierskiego (a te cele są równoznaczne z celami naszego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego). Wyniki tego Przeglądu są widoczne na stronie internetowej Włodawskiego Domu Kultury (wdk.wlodawa.eu). W przeglądzie wzięło udział 13 zespołów, 7 solistów, 2 duety i 1 trio z powiatu włodawskiego, chełmskiego i Lublina, a liczba uczestników przekroczyła 150 osób.
Należy nadmienić, że w Przeglądzie uczestniczyła delegacja władz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie w osobach:
1) kol. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiR WP w Warszawie, członek Prezydium ZW ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie;
2) kol. Jan Borowik – prezes ZW ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie;
3) kol. Ryszard Kostecki – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie.
Kol. Marian Lipczuk był także członkiem jury Przeglądu Piosenki.
Wśród uczestników i słuchaczy była też liczna grupa członków ZWiR WP m. in. z Włodawy, Sawina czy Urszulina.

st sierż. dr Paweł Kiernikowski


Delegacja ZW ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie (w pierwszym rzędzie trzeci od lewej strony: kol Ryszard Kostecki – przewodniczący Woj. Komisji Rewizyjnej; czwarty: kol. Jan Borowik – prezes ZW ZWiR WP; szósty: kol. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiR WP, członek Prezydium ZW ZWiR WP w Lublinie
z siedzibą w Chełmie).


Kol. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiR WP w Warszawie, członek Prezydium ZW ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie.

Uczestnicy X Przeglądu Piosenki Żołnierskiej „Za mundurem panny sznurem” Włodawa – 2017

Możliwość komentowania została wyłączona.