Nie tylko o wojsku

12 października 2017r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim. Organizatorem był Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wygłoszono bardzo interesujące referaty:
„Dylematy i wyzwania środowiska wojskowego” – gen. bryg. Zdzisław WIJAS;
„Wojsko w spoleczeństwie polskim. Perspektywa socjologiczna” – płk prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI;
„Reminiscencje” – gen. broni dr Mirosław RÓŻAŃSKI.
Następnie odbyła się wielowątkowa, ciekawa dyskusja, w której wzięli udział zaproszeni członkowie stowarzyszeń żołnierskich. Referanci zostali wyróżnieni medalami pamiątkowymi ZŻWP i Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Generał Różański zachęcał nas do zaintersowania się nową Fundacją Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS, która działa pod hasłem „Zobacz. Przyszłość zaczyna się wczoraj”.
płk (s) mgr Krzysztof MAJER
Foto: mjr PDS Jan Aleksander DRAJCZYK

Możliwość komentowania została wyłączona.