73 rocznica zakończenia wojny

OBCHODY 73 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWERJ W EUROPIE POD POMNIKIEM ZAMORDOWANYCH W LATACH 1939 -1945 W LESIE CZĘSTONIEW

Pod pomnikiem postawionym i oddanym dla „ PAMIĘCI OFIAR HITLERYZMU ZAMORDOWANYCH W TYM LESIE W LATACH 1939-45 W XXX ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA” w 1975r. a odrestaurowanym w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej
w Europie w 2015r. przez JW. 3411 Grójec i Koło Nr 8 Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (POG ZWiR WP), w dniu 09.05.2018r. odbyły się uroczystości upamiętniające 73 rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Organizatorem uroczystości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek STOLARSKI, Szkoła Podstawowa w Częstoniewie z jej Dyrektorem Panią Ewą GŁOWACKĄ i Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP z jego Prezesem ppłk. /s/ Stanisławem GLIŃSKIM.
Uroczystość prowadził zgodnie z ceremoniałem wojskowym chor. rez. Jerzy SKRZYPCZAK a narrację o kolejnych punktach jej realizacji zapewniał v-ce Prezes POG ZWiR WP Kol. Ryszard DALBA.
Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.30 wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem hymnu narodowego, po czym Prezes POG ZWiR WP ppłk. /s/ Stanisław GLIŃSKI powitał przybyłych na tą uroczystość:
1. v-ce Starostę Powiatu Grójec Pana Dariusza PIĄTKOWSKIEGO;
2. Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Jacka STOLARSKIEGO;
3. v-ce Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Karola BIEDRZYCKIEGO;
4 Byłych dowódców JW. 2962 i JW. 3411:
– płk. /s/. Kazimierza KŁOBUKOWSKIEGO;
– płk /s/. Mirosława SOBIESIAKA;
5. Wójta Gminy Belsk Duży – Pana Władysława PIĄTKOWSKIEGO;
6 Księdza prałata Stefana KAZULAK i księdza dziekana Dekanatu Grójec Zbigniewa SUCHECKIEGO;
7. Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jacka WICHOWSKIEGO;
8. Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji podinsp.. Michała SKWARCZYŃSKIEGO;
9. Sołtysa sołectwa Częstoniew Pana Sławomira WALCZAKA;
10. Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. w st. spocz. Kazimierza KURACH;
11.Panią Teresę SOLECKĄ – byłą nauczycielkę PSP Częstoniew i żonę Dyrektora tej szkoły śp. Jerzego SOLECKIEGO współtwórcę i budowniczego tego pomnika oddanego w 1975r.;
12. Delegacje organizacji paramilitarnych z ich pocztami sztandarowymi:
– Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP
w składzie:
d-ca pocztu – mł. chor. /s/ Jerzy KASICA
sztandarowy- kpr. /s/ Dariusz BLADOWSKI
asystujący – st. sierż. /s/ Jan OLAK
– Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu, gdzie obsadę pocztu sztandarowego stanowili uczniowie ZSP w Grójcu Adrian DUDEK, Jakub LASZCZKA i Rafał MARCINIAK (ZSP w Grójcu, Koło Kombatantów RP i BWP w Grójcu oraz POG ZWiR WP mają podpisane porozumienie o wolontariacie opieki nad miejscami pamięci);
13. Dyrektorów, nauczycieli i dzieci szkół podstawowych wraz z ich pocztami sztandarowymi:
– PSP Nr.1; 2 i 3 z Grójca;
– PSP z Budziszynka
14. Szczególnie serdecznie powitał dyrekcję, nauczycieli i uczniów PSP Częstoniew sprawujących opiekę nad tym pomnikiem oraz członków Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (POG ZWiR WP);
15. Wszystkich uczestników uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej w Europie. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski w swoim wystąpieniu szczególne podziękowania skierował do Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP oraz Dyrekcji PSP w Częstoniewie za pamięć i dbałość o pomnik w lesie Częstoniew postawiony tym, którzy zostali zamordowani tu w latach 1939-1945. Przedstawił w skrócie przebieg II wojny światowej z podaniem strat osobowych i materialnych. W swoim wystąpieniu odniósł się również do strat poniesionych przez ludność powiatu grójeckiego apelując jednocześnie do zgromadzonych o dbałość o to, aby pamięć o tych którzy oddali życie w walce z niemieckim okupantem, nie zaginęła w sporze o zasługi poszczególnych ugrupowań partyzanckich okresu II wojny światowej.
V-ce Starosta Powiatu Pan Dariusz PIĄTKOWSKI w swoim wystąpieniu podkreślił, że z hitlerowskimi Niemcami walczono nie tylko na froncie zachodnim ale i wschodnim. Faktyczne wyzwolenie Polski nastąpiło przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie walczące u jej boku.
Po wystąpieniach ksiądz dziekan Dekanatu Grójec Zbigniew SUCHECKI w asyście księdza prałata Stefana KAZULAK, odmówili razem z uczestnikami uroczystości, modlitwę za poległych w walce oraz za ofiary II wojny światowej a następnie delegacje władz Powiatu Grójec, Gminy i Miasta Grójec, Gminy Belsk Duży, Sołectwa wsi Częstoniew, organizacji paramilitarnych, szkół podstawowych z Grójca, PSP Częstoniew i Budziszynka oraz indywidualni uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki pod pomnikiem.
Symboliczny znicz imieniu organizatorów zapalili: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski, Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewa Głowacka i Prezes POG ZWiR WP ppłk. /s/ Stanisław GLIŃSKI. Znicz zapaliła również delegacja Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu.
Po części oficjalnej uroczystości pod pomnikiem, zaproszono wszystkich uczestników do PSP w Częstoniewie na pokaz programu artystycznego dzieci tej szkoły oraz na skromny poczęstunek.

ppłk. /s/ Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.