Konferencja popularnonaukowa

6 grudnia 2011 roku Oddział Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego we Wrocławiu, Zarząd Dolnośląski Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz pozostałe wrocławskie stowarzyszenia kombatanckie i żołnierskie zorganizowały konferencję popularnonaukową na temat: „O stanie wojennym po 30 latach – oceny, wspomnienia”.
Konferencję w sali kinowej Klubu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu prowadzili: płk dr Andrzej Kotliński – prezes Oddziału Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego i ppłk mgr Krzysztof Majer – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Wygłoszono referaty: „Zagrożenie wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa Polski w 1981 r”.; gen. dyw. dr Franciszek Puchała; „Żołnierze zawodowi WP w stanie wojennym – zachowania, postawy” gen. bryg. dr Zdzisław Rozbicki; „Postawy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w realizacji zadań stanu wojennego, na przykładzie 4. Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego” płk dypl. mgr Zdzisław Nowacki; „Zamach majowy a stan wojenny – analiza porównawcza” płk dr Andrzej Kotliński, zaś do druku swój referat „Od stanu wojennego do Okrągłego Stołu” przesłał kmdr dr Zbigniew A. Ciećkowski.
Następnie odbyła się emocjonalna dyskusja, będąca znaczącym uzupełnieniem przedstawionych referatów, w której głos zabrali m.in. senator Maria Berny, prof. dr hab. Zbigniew Wiktor, Lucjan Górski, gen. dyw. Janusz Ornatowski, ppłk Marian Gorząd, gen. dyw. Jan Kuriata, st. sierż. szt. Franciszek Narbutt, płk Henryk Tomaszewski, Leokadia Gawraczyńska, Krzysztof Kaucz, gen. dyw. Franciszek Puchała. Na zakończenie płk Henryk Grzesiecki przedstawił treść listu otwartego do generała Wojciecha Jaruzelskiego, który zebrani przyjęli przez aklamację. Warto podkreślić, że wielu spośród ponad stu uczestników spotkania nabyło ostatnią książkę gen. Wojciecha Jaruzelskiego „Starsi o 30 lat”. Uzgodniono, że dyskutanci przekażą swoje głosy na piśmie, aby Zarząd Dolnośląski ZWiRWP im. 2 Armii WP mógł wydać dorobek konferencji w formie broszury.
Opracował: Krzysztof Majer
Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Cembrzyński

Możliwość komentowania została wyłączona.