Związkowe święto w Policach

8 maja br. był szczególnym dniem dla członków i sympatyków Wojewódzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego wiązku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Wojsk Ochrony Pogranicza. Spotkaliśmy się na placu Bolesława Chrobrego w Policach z okazji uroczystego wręczenia sztandaru. Uroczystość w takt marsza generalskiego rozpoczął meldunek prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk Andrzeja Selegi, który odebrali wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztof Majer i burmistrz Polic Władysław Diakun. Przewodniczący Komitetu Honorowego Władysław Diakun przywitał uczestników uroczystości i podkreślił, że spotykamy się w Dniu Zwycięstwa i w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie wystąpił prezes Andrzej Selega, a ppłk Zygmunt Adamski odczytał Akt Ufundowania Sztandaru. Symbolicznego wbicia gwoździ i wpisu do księgi dostąpili m.in. Rodzice Chrzestni Zofia Twardowska-Zabójska i ppor. Zdzisław Burkhart, prezes Andrzej Selega, burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, komendant 109 Wojskowego Szpitala w Szczecinie płk Krzysztof Pietraszko, dyrektor Wydziału Kryzysowego UM w Szczecinie Witold Daniłowicz, wiceprezesi ZG ZWiRWP płk Krzysztof Majer i kpt. Tadeusz Myler, wicestarosta Mariusz Sarnecki, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP marsz. ZS Stanisław Chomko, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie mjr Zbigniew Pałka oraz przedstawiciele kół ZWiRWP w Szczecinie, Mieszkowicach i w Stolcu.
Następnie po odmówieniu modlitwy sztandar poświęcił kapelan ks. por. Radosław Mazur. Zaś po odczytaniu Aktu Nadania Sztandaru, Rodzice Chrzestni przekazali sztandar płk Krzysztofowi Majerowi, który wręczył go płk Andrzejowi Seledze, a on przekazał pocztowi sztandarowemu do prezentacji zebranym. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie odznaczeń związkowych. Decyzją Kapituły Krzyżem Komandorskim „Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom” został odznaczony sztandar miasta Police, burmistrz Władysław Diakun oraz koledzy z Kościana kpt. Tadeusz Myler, kpt. Zbigniew Garsztka i por. Jerzy Zając. Kilkanaście osób zostało wyróżnionych medalem „Pamięci tym co forsowali Odrę i Nysę Łużycką”, a wśród nich znalazł się Honorowy Obywatel Polic Aleksander Doba, znany żeglarz, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Uroczystość zakończono hymnem związkowym „Szumi dokoła las”, po czym zostaliśmy zaproszeni na wojskową grochówkę. Chciałbym tą drogą pogratulować otrzymania sztandaru i życzyć powodzenia w realizacji zadań programowo-organizacyjnych, a kpt. ż. w. Jarosławowi Hładki chciałbym podziękować za prezentację zabytków Szczecina.
Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.