Zebranie otwarte w Grójcu

ZEBRANIE OTWARTE ZARZĄDU POG ZWiR WP PODSUMOWUJĄCE JEGO DZIAŁALNOŚĆ W 2018 ROKU.
W dniu 26.01.2019r w świetlicy PSP Nr.2 w Grójcu, odbyło się zebranie otwarte Zarządu POG ZWiR WP, podsumowujące jego działalność w 2018 roku.
Zebranie prowadził Prezes Oddziału Powiatowego Kol. Stanisław Gliński. W zebraniu uczestniczyło ośmiu członków zarządu, członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz trzynastu członków kół grójeckiego oddziału.
Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności oddziału w oparciu o przyjęty w styczniu 2018r „Plan działania POG ZWiR WP w 2018r.”. Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowej Komisji Rewizyj-nej. W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabierali w szczególności, przybyli na nie członkowie Kół w osobach: Kol. Sta-nisław Wieczorek, Kol. Jan Dulny, Kol. Waldemar Cytryński. Miło było członkom Zarządu, że wypowiedzi te pozytywnie oceniły nasze zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz ZWiR WP i grójeckiego oddziału. Szczególne słowa uznania kierowano do skarbnika Kol. Bo-gusława Mroziewicza za przejrzystość w prowadzonej dokumentacji finansowej. Prezes POG ZWiR WP podziękował wszystkim, którzy aktywnie działali w 2018r. na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej a najbardziej zasłużonym wręczył dyplomy – PODZIĘKOWANIE”, W sumie wyróżnionych zostało 21 osób.
W drugiej części zebrania przyjęto „Plan działania POG ZWiR WP w 2019r”, zapoznano uczestników zebrania z pojętymi przez Zarząd POG, czynnościami w związku z obchodami 25-lecia powstania naszego oddziału, które zgodnie z „Planem działania…” mają być 12.10. 2019r.
W wolnych wnioskach przedstawiona została sytuacja Koła Nr 4, które po rezygnacji z funkcji Prezesa Kol. Władysława Kowalskiego „de facto” przestało działać i mimo organizowanych dwukrotnie przez Zarząd POG nie było w stanie wybrać sobie nowego prezesa. Na zebraniu otwartym nie było żadnego członka tego Koła.
Zamykając zebranie Prezes POG ZWiR WP podziękował wszystkim za aktywny udział w jgo obradach i wyrażał nadzieję, że obecny rok będzie również owocny w jego działalności jak rok 2018.

Stanisław Gliński

(od lewej) – v-ce Prezes – Kol. Ryszard Dalba, członek Zarządu – Kol. Jan Rybarczyk, Kwatermistrz – Kol. Dariusz Bladowski. v-ce Prezes – Kol. Jerzy Kasica. Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej – Kol. Tadeusz Żylak


Członkowie Kół w czasie słu-chania sprawozdania finansowego przedstawianego przez Skarbnika Kol. Bogusława Mroziewicza.


Wręczanie „PODZIĘKOWAŃ” za działalność w 2018r.(od lewej) – Kol. Waldemar Cytryński, płk /s/ Henryk Szymczak, st. sierż. /s/ Stanisław Wieczorek, st. sierż. /s/ Roman Jakubczak. Kol. Ryszard Dalba.

Możliwość komentowania została wyłączona.