Krajowy Zjazd Delegatów -kwiecień 2017

27 kwietnia br. w Warszawie odbył się II/XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. generała Franciszka Gągora.
Po wprowadzeniu sztandarów związkowych i odśpiewaniu hymnu państwowego zostały wręczone wyróżnienia. Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP odebrali: płk dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI – prezes i kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a srebrne aktywistki związkowe: Danuta BALI, Urszula KEMPKA, Jolanta KORGA – KARCZMARCZYK i Urszula WOJNOWSKA. Podziękowania oraz nagrody rzeczowe odebrali: grawerton – plut. Eugeniusz PODOLAK, kronikę – kpr. Tadeusz MYLER, pióra kulkowe Parker: st. sierż. pchor. Marian LIPCZUK, płk Krzysztof MAJER i płk Zbigniew ŻUROWSKI oraz kilkunastu nagrodę książkową. Po przedstawieniu sprawozdania Prezesa Związku płk dr inż. Wiesława KORGĘ i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej kpt. mgr Czesława BONISŁAWSKIEGO, udzielano ustępującemu Zarządowi Głównemu absolutorium. Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja programowa. Nie przeszedł wniosek o połączeniu nas ze Związkiem Żołnierzy WP oraz Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, choć podkreślono potrzebę dalszego zacieśniania współpracy. Po krótkiej ale burzliwej dyskusji uchwalono nowy Statut Związku. Spośród delegatów oddziału dolnośląskiego w skład 21-o osobowego Zarządu Głównego zostali wybrani: por. Ryszard LEPAROWSKI, płk Krzysztof MAJER i płk Zbigniew ŻUROWSKI, a członkiem 5-o osobowej Głównej Komisji Rewizyjnej został płk Aleksander ZUBALSKI. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego wybrano Prezydium ZG w składzie kol., kol.: prezes – Wiesław KORGA, sekretarz generalny – Tadeusz OTULAK, wiceprezes, skarbnik – Zbigniew ŻUROWSKI, wiceprezesi – Marian LIPCZUK, Krzysztof MAJER, Władysław DOBRZAŃSKI, Tadeusz MYLER, członkowie Prezydium ZG: Jerzy DRZYMAŁA, Stanisław GLIŃSKI i Bogusław MROZIEWICZ. Przewodniczącym GKR będzie nadal kpt. Czesław BONISŁAWSKI. Na zakończenie zjazdu, zabierając głos Prezes Związku wyraził nadzieję, że Zjazd dodał naszemu Związkowi nowych impulsów do jeszcze lepszej pracy związkowej w kolejnej kadencji.
płk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.