Spotkanie wietnamsko-polskie

1 lipca br. odbyłem wyjątkowe spotkanie w hotelu „Wieniawa” we Wrocławiu. Otóż w podróż sentymentalną do Polski wybrało się małżeństwo wietnamskie płk inż. Thuong Ngo Manh i mgr inż. Bich Nguyen Thi. Obydwoje studiowali we Wrocławiu do 1974 roku, on w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego, ona na Politechnice Wrocławskiej. Pułkownik Thuong Ngo Manh urodził się w 1945 r. w Bac Ninh, w latach 1969-74 zdobywał wiedzę we wrocławskiej szkole „inżynieryjnej”. Po powrocie do Wietnamu pełnił zawodową służbę wojskową, na coraz wyższych stanowiskach służbowych, a zakończył w 2005 r. na stanowisku szefa Oddziału Budowy Armii Lotniczej.
Małżonkowie przywieźli z sobą gruby album z pożółkłymi zdjęciami z okresu pobytu w Polsce. Pomimo braku bezpośrednich kontaktów z Polakami w Wietnamie, nadal dobrze mówią po polsku, co dobitnie świadczy o jakości ich kształcenia na polskich uczelniach. Wysłuchałem ich wspomnień, wrażeń z wizyt w kilku polskich miastach i wymieniliśmy też poglądy na różne sprawy. Ważnym wątkiem naszej rozmowy była postać płk mgr inż. Remigiusza Wiry /1929-2015/, który był opiekunem grupy wietnamskiej z ramienia ówczesnej komendy WOSWInż, a do śmierci aktywnym działaczem Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Spotkali się się z jego rodziną i odwiedzili grób na cmentarzu osobowickim.
Na zakończenie spotkania wręczyłem gościowi Pamiątkowy Krzyż 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku i kilka broszur związkowych oraz otrzymałem upominki. Podziękowałem za ciekawe spotkanie i życzyłem udanego powrotu do domu.

płk (s) mgr Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.