11 listopada 2022

Narodowe Święto Niepodległości w województwie lubelskim

Jak co roku, w dniu 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości ustanowione na pamiątkę wydarzeń listopadowych z 1918 roku, kiedy to Polacy „wybijali się na niepodległość”. 104 lata temu jesienią mieszkańcy różnych miejscowości w południowej Polsce (Małopolska z Krakowem, Lubelskie z Lublinem (w tym Ziemia Chełmska z Chełmem), Lwów, Śląsk Cieszyński i szereg innych oraz mieszkańcy Warszawy rozbrajali niemieckich i austriackich zaborców (zaborcy rosyjscy wycofali się z ziem polskich w 1915 roku) i wciągali na maszty sztandary biało – czerwone. Oczywiście nie wszędzie obyło się bez walki. Trzeba było np. sięgnąć po broń we Lwowie – ważnym ośrodku polskiej nauki i kultury, by powstrzymać zakusy Ukraińców, którzy pragnęli zająć miasto. W grudniu 1918 roku przeciwko Niemcom wystąpili zbrojnie Wielkopolanie, którzy do lutego 1919 roku wyzwolili swoją małą Ojczyznę. W kolejnych latach (1919, 1920 i 1921) do walki przystąpili Ślązacy i dzięki ich poświęceniu i męstwu duża część Śląska znalazła się w granicach
II Rzeczypospolitej. W latach 1919 – 1921 trwała niewypowiedziana wojna z bolszewikami, którzy „po trupie burżuazyjnej i jaśniepańskiej Polszy” chcieli na bagnetach zanieść „ogień rewolucji” w głąb Europy. Pokonani przez Polaków w dwóch zasadniczych bitwach: warszawskiej i nadniemeńskiej (w rejonie rzeki Niemen) ponieśli klęskę. Granice Polski międzywojennej zostały ostatecznie zatwierdzone na mocy traktatu wersalskiego w 1919 roku (granica zachodnia) oraz decyzji Rady Ambasadorów (międzynarodowego organu wykonawczego kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, działającego w latach 1920-1935) z dnia 15 marca 1923 roku zatwierdzającej przebieg wschodniej granicy II RP .

Pamiętając o tamtych wydarzeniach sprzed 104 lat w wielu miejscowościach województwa lubelskiego (obszaru działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego) odbyły się uroczystości rocznicowe. Tak było m. in. w Lublinie, w Chełmie, w Białej Podlaskiej, w Parczewie, w Terespolu, we Włodawie i w Zamościu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji oświatowych i służby zdrowia, organizacji społecznych i kombatanckich (wśród nich w Chełmie była wspólna delegacja ZWiRWP i ZŻWP w składzie: ppłk ZWiR mgr Jan Borowik – prezes Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie, ppłk SG Jan Grzech – prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Chełmie, ppłk ZWiR Bogusław Kraczkowski – sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Lublinie z/s w Chełmie i ppłk (s) inż. Józef Piłat – sekretarz Zarządu Rejonowego ZŻWP w Chełmie) oraz wielu mieszkańców. Podczas tych uroczystości wygłaszano okolicznościowe przemówienia oraz składano wiązanki kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej. Na zakończenie kompanie honorowe WP oddawały salwę honorową oraz odbywały się defilady.

Dzwonnica – Mauzoleum Mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej –
Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego na Górce w Chełmie
Jedna z tablic w Dzwonnicy – Mauzoleum Mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej –
Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego
11 listopada 2022 r. Wspólna delegacja ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie i ZR ZŻWP w Chełmie (w pierwszym szeregu od lewej: ppłk ZWiR mgr Jan Borowik oraz ppłk SG Jan Grzech (z kwiatami); w drugim szeregu od lewej: ppłk ZWiR Bogusław Kraczkowski oraz ppłk (s) inż. Józef Piłat
11 listopada 2022 r. Delegacja ZO ZKRPibWP w Chełmie (od lewej: Stanisław Koszewski
(z kwiatami) i Franciszek Golik – prezes ZO ZKRPibWP w Chełmie)
11 listopada 2022 r. Szkolne poczty sztandarowe podczas uroczystości
na Placu Niepodległości w Chełmie
11 listopada 2022 r. Uczestnicy uroczystości w Białej Podlaskiej
11 listopada 2022 r. Różne pokolenia uczestników uroczystości w Lublinie
11 listopada 2022 r. Delegacja Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Parczewie
(w środku kol. kpt. (s) Władysław Tryniecki – prezes ZP ZWiRWP)
Afisz – program obchodów 11 listopada –
Narodowego Święta Niepodległości w Sawinie
Plakat informacyjny o uroczystościach w Terespolu
11 listopada 2022 r. Kwiaty i wieńce pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki we Włodawie
11 listopada 2022 r. Uroczystość na Rynku w Zamościu

Tekst: mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Zdjęcia: Jan Borowik, Andrzej Owczarek oraz ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.