Nie tylko o kobietach

21 marca br. obradom Klubu Dobrej Pamięci we Wrocławiu przewodniczył red. Czesław Cyrul i przywitał naszego gościa red. Katarzynę Lubieniecką-Różyło – koordynatorkę ds. równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, działaczkę Kongresu Kobiet Polskich. Po krótkim przedstawieniu się i wprowadzeniu przez gościa rozgorzała długa i wielowątkowa dyskusja. Rozmawialiśmy o sytuacji polskich kobiet, ich nierównościach ekonomicznych i społecznych, ale zwłaszcza o wielu innych aspektach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Po prawie dwóch godzinach wymiany poglądów, spotkanie zakończył swą prezentacją aktualnych fraszek politycznych kol. Jan Zacharski.

płk (s) Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.