O Niepodległej na Dolnym Śląsku

6 października br bardzo uroczyście obchodzono stulecie Związku Harcerstwa Polskiego i Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Strzelinie. Obchody zainaugurowała uroczysta msza św. w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Następnie odbył się przemarsz ulicami na apel do Ogrodu Jordanowskiego. Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego komendant Hufca ZHP w Łagiewnikach im. Synów Pułku hm. Ryszard GACEK odebrał meldunek o gotowości do uroczystości, zaś głos zabrali: przewodniczący Gminnej Rady Przyjaciół Harcerstwa Wojciech WĄS, komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP hm. Dorota KOŁAKOWSKA, burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota PAWNUK, która na ręce komendantki Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej pwd. Beaty PUT wręczyła sto Krzyży Harcerskich na stulecie ZHP, a hm. Józef HORODYSKI przedstawił krótki zarys historii działalności harcerskiej w powiecie strzelińskim.

Następnie komendantka Chorągwi wręczyła kilka srebrnych odznak Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz brązowe Odznaki Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej, a wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk hm. Krzysztof MAJER wręczył Krzyże Pamiątkowe 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, które otrzymały: pwd. Beata PUT, pwd. Anna KŁODZIŃSKA–MAŁEK i pwd. Justyna LASZCZYŃSKA–MAŃKOWSKA. Jednak kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Strzelińskiej, ufundowanej przez społeczność lokalną.

W drugiej części imprezy wysłuchaliśmy koncertu piosenek patriotycznych i harcerskich w wykonaniu lokalnych zespołów harcerskich. Instruktorzy i zaproszeni goście udali się na panel dyskusyjny „Harcerstwo wczoraj i dziś” w Szkole Podstawowej nr 4 oraz na poczęstunek. Drużyny harcerskie po obiedzie wyruszyły na grę terenową. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkową kartę pocztową przygotowaną przez hm. Marka STOCHMIAŁKA, naczelnika Poczty Harcerskiej „Szaniec”. Gratuluję organizatorom przygotowania pięknej uroczystości rocznicowej w duchu patriotycznym zwłaszcza, że dopisała nam też pogoda.

13.10 – w niewielkiej wsi Świdnik, gmina Marciszów zostały zorganizowane obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, którą w pięknie przystrojonym kościele pw. Św. Mikołaja odprawił proboszcz parafii w Kaczorowie ks. Piotr MYCAN.

Po mszy udaliśmy się pod krzyż misyjny, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzący przywitał uczestników ze wsi i okolic oraz zaproszonych gości, m.in. starostę kamiennogórskiego Jarosława GĘBORYSA, wójta gminy Marciszów Stefana ZAWIERUCHĘ, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk mgr Krzysztofa MAJERA, sołtysa wsi Świdnik Joannę SOKÓŁ, fundatorów tablicy pamiątkowej Dorotę WALCZAK i Stanisława NAPIERAŁĘ, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Wandę NIEDŹWIECKĄ. Wzruszającym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, której dokonali Janina ORZECHOWSKA – jedna z najstarszych mieszkanek Świdnika, urodzona na kresach woj. tarnopolskie, a w 1940 r., jako dziecko wywieziona na Syberię, do Polski wraz z rodzicami powróciła latem 1946 r. i zamieszkała w Świdniku oraz przedstawiciel młodego pokolenia Antoni STELMACH z rodzicami – którego pradziadkowie, jako przesiedleńcy przybyli na te tereny z Kresów Wschodnich RP. Następnie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej umieścili urny z ziemią pobraną z pól bitewnych: obrona Lwowa 1918, bitwa pod Ossowem 1920, bitwa pod Wizną 1939, bitwa o Monte Casino 1944 r.
Po poświęceniu krzyża i tablicy pamiątkowej przez ks. Piotra MYCANA, odsłaniający i osoby zaangażowane w jej powstanie otrzymały certyfikaty pamiątkowe. Spotkanie stało się też okazją do podziękowania za aktywność społeczną. Prezes Krzysztof MAJER odznaczył: medalem XXV-lecia ZWiRWP lek. med. Dorotę WALCZAK i ks. Ryszarda FILIPSKIEGO; Krzyżem Pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku st. chor. sztab. Donalda BARAŃSKIEGO, st. szer. Tomasza STELMACHA, st. szer. Tadeusza POCIECHA, st. szer. Zbigniewa SOKOŁA, szer. Adama PAWLIKOWSKIEGO, Lesława SŁAWEK i Roberta WERNERA; Krzyżem Pamiątkowym 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego mjr mgr inż. Stanisława NAPIERAŁĘ.

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili starosta kamiennogórski Jarosław GĘBORYS i wójt gminy Marciszów Stefan ZAWIERUCHA, a płk Krzysztof MAJER nawiązał do przypadającej dzień wcześniej 75. rocznicy Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Dostojnie i uroczyście zabrzmiały słowa Apelu Pamięci. A po odegraniu melodii Śpij kolego, złożono wiązanki kwiatów pod tablicą, a członkowie Zespołu Biesiadnego w strojach ludowych zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych i wojskowych. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci tradycyjnej grochówki, ciast i napojów. Warto podkreślić, że uroczystościom towarzyszyła specjalna wystawa okolicznościowa, która następnie będzie eksponowana w Urzędzie Gminy i w szkołach.

Kolejnym przedsięwzięciem było zebranie organizacyjne Koła Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Świdniku, w skład którego weszli: szer. lek. med. Dorota WALCZAK, mjr mgr inż. Stanisław NAPIERAŁA, st. chor. sztab. Donald BARAŃSKI, st. szer. Zbigniew SOKÓŁ i st. szer. Piotr PALMOWSKI. Jednogłośnie na funkcję prezesa wybrano kol. Stanisława NAPIERAŁĘ. Prezes Krzysztof MAJER rzekazał słowa najwyższego uznania za wspaniałą organizację tej uroczystości patriotyczno-religijnej.

06.11 – kol. gen. ZS Krzysztof MAJER odebrał od generała seniora ZS Wiesława KUBIKA strzeleckie medale 100 lat Odzyskania Niepodległości, które otrzymali: ppłk ZS mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, sierż. pchor. Zbigniew PUCIS, mjr ZS mgr Wilhelm KASPERSKI, ppor. ZS Antoni PIOTROWSKI, mgr Henryk RUSEWICZ, plut. ZS Edward BALUL, ppor. ZS Edward PIWOWARCZYK, chor. ZS Kazimierz KOŁODZIEJ, chor. ZS Zdzisław POGROSZEWSKI, ppor. ZS Jerzy SZCZEŚNIAK, gen. bryg. PDS mgr Aleksander PODOLSKI, gen. ZS mgr Krzysztof MAJER, por. ZS mgr Henryk PAWŁOWSKI, ppor. ZS Jan WOŹNICZAK, ppor. mgr Piotr PACZÓSKI.

07.11 – w Cywilno – Wojskowej Parafii Prawosławnej ŚW.Cyryla i Metodego we Wrocławiu odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odprawiali je m.in. ks. mitrat Jerzy SZCZUR, ks. mitrat płk mgr Aleksander KONACHOWICZ, ks. mitrat płk dr Eugeniusz BÓJKO, ks. mitrat Eugeniusz CEBULSKI, ks. prot Grzegorz CEBULSKI. Zostali zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych z Wrocławia, policji, straży miejskiej oraz m.in. delegacja Akademii Wojsk Lądowych, Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – ppłk Andrzej LAZAREK i ppłk Jerzy LESICKI, zastępca Dowódcy 3 BRT płk Marek BRZEZICHA, skarbnik Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP st. chor. szt. Andrzej NAWROT oraz płk Aleksander GORAJ.

Obchody odbyły się w pięknej atmosferze, która jest możliwa tylko w liturgii prawosławnej. Modlono się za żołnierzy poległych na wszystkich polach wojennych. Doniosłość nabożeństwa podkreślał śpiew cerkiewny w pięknym wykonaniu zespołu OKTOICH. Po wrażeniach duchowych zaproszono gości na poczęstunek.

09.11 – dzierżoniowską Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego odwiedzili uczniowie szkół dzierżoniowskich: Technikum Zespołu Szkół Nr 1. im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza, Liceum Nr 2. im. Jana Pawła 2 oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Uczniowie oprowadzani byli przez członków dzierżoniowskiego Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1. Korpusu Pancernego w historycznych mundurach Odrodzonego Wojska Polskiego. Na wystawie zobaczyć mogli mundury, odznaczenia, dokumenty i inne pamiątki związane z historią żołnierza polskiego z naciskiem na 1 i 2 Armię Wojska Polskiego.

Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie odbyła się niezwykła uroczystość z udziałem całej społeczności placówki i mieszkańców osiedla Hutnik. W sali gimnastycznej szkoły zgromadzili się pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, sąsiedzi oraz zaproszeni goście, by wspólnie świętować tę szczególną rocznicę.

W ciekawej aranżacji sali każdy mógł znaleźć dla siebie wygodne miejsce i oddać się podniosłej atmosferze spotkania. Były wzruszające recytacje wierszy oraz wspólne śpiewanie znanych utworów żołnierskich i patriotycznych. Był też czas na rozmowy i wspomnienia. Ponadto narodowy charakter spotkania podkreśliły bogate wystawy historyczne (mundury, dokumenty itp.) oraz wystawa prac uczniowskich. A wśród nich uwagę zwróciły prace najmłodszych uczniów pt. „Patriotyzm w oczach dziecka”. Nasz Związek reprezentował kpt. ZS Jerzy NAGODA.

10.11 – spotkaliśmy się w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Obrońca” we Wrocławiu na uroczystym zebraniu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. gen. Zbigniewa Ohanowicza. Prezes płk mgr inż. Adolf SITARZ przywitał członków koła, referentów i zaproszonych gości w osobach płk mgr Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, płk ds. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO, członka Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, płk mgr Bolesława TABORA, prezesa Koła ZŻWP im. 3. KOP, płk prof. dr hab. Franciszka KUSIAKA i ppłk pil. Kazimierza DERKACZA. Wręczył listy gratulacyjne Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, które otrzymali z okazji 75. rocznicy urodzin mjr Rafał RAFAJŁOWICZ, z okazji 70. rocznicy urodzin st. chor. szt. Edward BAMBOSZ, który został też odznaczony Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZŻWP, a płk mgr Stanisław TOREBKO został odznaczony Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZŻWP.

Następnie zostały wygłoszone referaty okolicznościowe. O uwarunkowaniach i przebiegu działań bojowych Wielkiej Wojny mówił płk dr Piotr PERTEK, o organizacji i walkach polskich jednostek wojskowych na wszystkich frontach I wojny światowej mówił ppłk dr Krzysztof NOWACKI, a walki powstańców wielkopolskich i śląskich oraz ich efekty scharakteryzował płk mgr Zdzisław NOWACKI. Referaty wzbudziły wielowątkową dyskusję, nie tylko na tematy historyczne ale i współczesne. Prezes Koła zaprosił nas na wrocławskie obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i otrzymał od płk. prof. Józefa KUSIAKA jego książkę „Życie codzienne oficerów II Rzeczypospolitej” z autografem. Spotkanie zakończyło się dyskusjami kuluarowymi i poczęstunkiem.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na cmentarzu komunalnym w Głogowie koledzy: st. mar. Stanisław KOWALSKI, członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP i ppor. ZS Józef ZAWADZKI, sekretarz Zarządu Powiatowego ZWiRWP im. 5 BAC w Głogowie wraz z wnuczkami umieścili flagi na kwaterze żołnierzy polskich.

11.11 – uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę we Wrocławiu zorganizowano na Placu Wolności. Uczestnicy zgromadzili się w czterech miejscach, by gwiaździście przemaszerować na plac pod hasłem Radosna Parada Niepodległości. Jako pierwsze na miejsce apelowe wkroczyły mażoretki, członkowie grup rekonstrukcyjnych oraz orkiestra policyjna i strażacka. W tym też czasie był krótki występ harcerskiego zespołu „Krzykaśki”.

Oczekiwaliśmy na gości honorowych i w pierwszej bryczce wjechał na plac aktualny prezydent Wrocławia Rafał DUTKIEWICZ, prezydent-elekt Jacek SUTRYK, by w towarzystwie „marszałka” Józefa Piłsudskiego, granego przez Stanisława MELSKIEGO, przywitać z estrady przybyłych wrocławian. Drugą bryczką przyjechał wojewoda Paweł HRENIAK, marszałek Cezary PRZYBYLSKI i dowódca Garnizonu WP płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI.

Następnie prowadzenie części oficjalnej przejął mjr Ryszard MACH, który zapowiedział życzenia od żołnierzy NATO prezentowanych na telebimie. Na plac stawiło się 14 pododdziałów honorowych wojska i służb mundurowych Wrocławia oraz kilkanaście sztandarów, w tym Dolnośląskiej Chorągwi ZHP i Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej.

Po meldunku dla Dowódcy Garnizonu, złożonym przez kpt. Pawła ZINIA i wciągnięciu flagi państwowej na maszt odśpiewaliśmy hymn. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: wojewoda Paweł HRENIAK, marszałek Cezary PRZYBYLSKI i prezydent Rafał DUTKIEWICZ. Apel Pamięci odczytał komendant Garnizonu WP mjr Sławomir SKAŁECKI. Kompania honorowa oddała salwę honorową. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów honorowych i pocztów sztandarowych. Warto podkreślić, że uczestnicy w sektorach zostali zaopatrzeni przez organizatorów w białe i czerwone elementy, aby przez kilka tysięcy osób stworzyć „żywą” biało-czerwoną flagę.

Kolejnym etapem uroczystości było wspólne śpiewanie piosenek wojskowych i patriotycznych, którym towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, pod batutą por. Jacka PUTRY. Pomocne w śpiewaniu były też śpiewniki, przygotowane przez Komendę Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, które szybko zniknęły, smucąc jeszcze wielu uczestników uroczystości. Na zakończenie tej części odbył się koncert reprezentacyjnego zespołu harcerskiego „Liminis” z Kamiennej Góry. Plac pustoszał ale w kilku namiotach można było dostać gratis napoje i słodkie bułki. I tak kończyła się wspaniała, radosna impreza, która skupiła wrocławian z kilku pokoleń.
Relacja filmowa na
https://www.facebook.com/prezydentrafaldutkiewicz/videos/1537127899723822/UzpfSTEwMDAwMDk3NzcwMjc0MzoyNDAzNzA0ODM5NjcyMDgz/

Uroczystości rocznicowe w Głogowie rozpoczęła w kościele msza święta, której towarzyszyła z koncertem Orkiestra Huty Miedzi Głogów pod hasłem „Głogów dla Niepodległej”. W koncercie wystąpił nasz działacz związkowy por. ZS Zbigniew SZPARKOWSKI.
Odebraliśmy pozdrowienia z Wietnamu: Szanowni Panie i Panowie! Drodzy Koledzy! Z okazji 100-lecia odzyskania niepodleglości Polski posyłamy Wam najserdeczniejsze i najgorętsze życzenia. Życzymy Wam i całej rodzinie dużo zdrowia, wiele szczęścia, wszelkiej pomyślnosci w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w nauce. płk Bich Thuong

Świętowano w Dzierżoniowie również wraz z kombatantami Batalionów Chłopskich.
W Dzierżoniowie odbyły się całodniowe uroczystości poświęcone 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na których, jak co roku uczestniczyli członkowie Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1. Korpusu Pancernego. Punktem pierwszym obchodów, była uroczystość przy pomniku Pamięci Losów Ojczyzny, gdzie burmistrz miasta Dariusz Kucharski w imieniu wszystkich mieszkańców złożył wieniec ku czci bohaterów wydarzeń niepodległościowych. Następnie licznie zebrane poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na mszę św. do kościoła pod wezwaniem św. Jerzego. Kolejnym punktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Ratuszu Miasta na pamiątkę 100 rocznicy Niepodległości. Następnie na rynku odbył się VIII dzierżoniowski bieg Niepodległości. O godz 15:30 uroczyście otwarty został most im. Niepodległości, skąd licznie zebrani mieszkańcy wraz z orkiestrą radośnie pomaszerowali na rynek miasta, aby po drodze odsłonić pamiątkowy ceramiczny mural nawiązujący do rocznicy niepodległości. Ostatnim punktem dzierżoniowskich obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski były występy artystyczne na scenie dzierżoniowskiego rynku, urodzinowy tort i nocny pokaz laserowy.

Poczet sztandarowy Koła ZKRPiBWP w Lubinie brał udział w Narodowym Święcie Niepodległości w składzie członków ZWiRWP.

W uroczystościach rocznicowych w Wałbrzychu wziął m.in. udział wicewojewoda dolnośląski Kamil ZIELIŃSKI. Nie mogło zabraknąć oczywiście delegacji OM ZWiRWP ze sztandarem oraz najstarszego kombatanta mjr Franciszka MAZURAKA. Odbyła się również rekonstrukcja historyczna.
Fotorelacja na https://doba.pl/db/galeria/24786/97138#gallery-main-image

W Wałbrzychu odsłonięto też na monumencie tablicę upamiętniającą 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Świętowanie 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Lubinie członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP rozpoczęli złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego. A zakończyli w Centrum Kultury „Muza”.

Były okolicznościowe przemówienia, wręcznie Krzyży Pamiątkowych 2 Armii WP i koncert pieśni patriotycznych.

Koledzy z Oddziału Miejskiego ZWiRWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu po udziale w miejskich uroczystościach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę udali się na uroczysty obiad w Klubie „Żak”.

Była okazja do podziękowania za dotychczasową działalność społeczną i prezes płk Aleksander ZUBALSKI grupie członków wręczył Krzyże Pamiątkowe 2 Armii WP i 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku.

13.11 – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie mieli zaszczyt gościć przedstawicieli Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego: mjr ZS mgr Wilhelma KASPERSKIEGO, ppor. ZS Jerzego SZCZEŚNIAKA wraz z małżonką, ppor. ZS Antoniego PIOTROWSKIEGO, plut. ZS Edwarda BALUL oraz ppor. ZS Edwarda PIWOWARCZYKA. Młodzież szkoły przygotowała niepowtarzalną lekcję historii ,,11 Listopada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości”, podczas której krótko, ale jakże pięknie przedstawiała historię naszego narodu od zaborów, do odzyskania niepodległości.

Było to wyjątkowe podziękowanie skierowane do naszych gości za to, że od 100 lat kolejne pokolenia Polaków żyją w wolnej Polsce. Uczniowie ,mieli okazję wysłuchać wymownego przesłania, które skierował do nich p. Wilhelm Kasperski – przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej. Pamiętajmy: ,,Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie godzien teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Ta myśl Józefa Piłsudskiego przyświecała młodym ludziom, którzy pamiętają o bohaterach, bez których nie moglibyśmy się cieszyć dzisiaj wolnością.
Warto podkreślić, że SP nr 10 na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Fotorelacja na https://www.sp10.lubin.pl/…/344-akademia-z-okazji-100-lecia…

W południe 15 listopada br. zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta-elekta Wrocławia Jacka SUTRYKA do restauracji letniej w ZOO. Aby na uroczystym obiedzie uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę przybyli m.in. przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Związku Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Został odczytany list okolicznościowy prezydenta-elekta, któremu obowiązki służbowe uniemożliwiły osobistą obecność na uroczystości. Następnie oglądnęliśmy patriotyczne widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu młodych wrocławian. Rzęsiste oklaski otrzymali przedszkolacy występujący w strojach ludowych. Asystenci prezydenta-elekta zapewnili, że za rok spotkamy się na kolejnej uroczystości i zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania ZOO, a w szczególności pięknego Afrykarium.

Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: Anna DRAJCZYK, mjr PDS Jan DRAJCZYK, plut. ZS Janusz GARDYNA, mjr PDS Henryk JAGINTOWICZ, gen. ZS Krzysztof MAJER, st. chor. szt. Andrzej NAWROT i płk PDS Ryszard ZŁOCIŃSKI.

Wieczorem 15 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu odbyła się wieczornica z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dyrektor Szkoły mgr Jolanta DOŁĘGOWSKA przywitała zebranych i zaproszonych gości m.in. Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Janusza WRZALA, przewodniczących komisji Rady Miasta Wrocławia: Budżetu i Finansów Urszulę WANAT oraz Edukacji i Młodzieży prof. Bohdana ANISZCZYKA, wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Mariana FORNALSKIEGO, przewodniczącego Rady Osiedla Muchobór Wielki Tomasza SZKUDLARSKIEGO, wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Wrocławia Andrzeja KONARSKIEGO, delegację Związku Weteranów i Rezerwistów WP w składzie: mjr PDS Jana DRAJCZYKA, generała ZS Krzysztofa MAJERA i płk PDS Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO.

Zabierając głos prezes ZD Krzysztof MAJER podkreślił, że w szkole od wielu lat realizowane są liczne przedsięwzięcia na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży, w których często spotykaliśmy się na wspólnych uroczystościach patriotyczno-religijnych. Odznaczył sztandar Szkoły Krzyżem Pamiątkowym 150 rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. A warto wiedzieć, że społeczność szkoły jako jedyna otrzymała to wyróżnienie. Pani dyrektor wręczyła kilka dyplomów i plakiet „Przyjaciela Szkoły” i z dumą można podkreślić, że kol. Krzysztof MAJER znalazł się w gronie wyróżnionych. Następnie zaprezentowano patriotyczny montaż słowno-muzyczny ilustrujący najważniejsze wydarzenia stulecia naszej państwowości. Oprócz uczniów szkoły wystąpił też brawurowo harcerski zespół wokalny „Krzykaśki”.

Oficjalną część wieczornicy zakończyło wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych. Naszą uwagę zwróciła też ciekawa scenografia. Po spotkaniu zostaliśmy zaproszeni na zwiedzenie szkoły, wpisanie się do szkolnej kroniki i na poczęstunek.

Fotorelacja na http://www.sp25wroclaw.pl/PLIKI/pdf/18_19/2018_11_15_Wieczornica.jpg

Opracował
Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.