Uczcili stulecie niepodległości Polski

W roku bieżącym, w listopadzie upłynie 100 lat, kiedy naród polski odzyskał, po ponad 123 latach niewoli zaborów, swój niepodległy byt państwowy, a Polska wróciła na mapę Europy i świata. I chociaż 100 lat temu, w dniu 11 listopada 1918 roku, odradzająca się Polska stanowiła zaledwie mały ułamek wolnego obszaru (wolna była Warszawa z okręgiem, Lublin z okręgiem, nasze miasto Chełm, powiat chełmski, Krasnystaw z powiatem, częściowo powiat włodawski, Kraków z okręgiem, część Śląska Cieszyńskiego. O pozostałe ziemie trzeba było walczyć czy to orężnie czy też przy pomocy plebiscytów) to liczył się jednak fakt, że zaborcy byli usuwani siłą, bądź też dobrowolnie opuszczali zagarnięte w XVIII wieku polskie terytoria. Nic dziwnego, że Sejm II Rzeczypospolitej swoją ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku uchwalił, że Święto Niepodległości obchodzone będzie w dniu 11 listopada jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny (Dz. U. z 1937 r., Nr 33, poz. 255). Po okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) oraz w czasie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (od 1944roku do końca lat siedemdziesiątych XX wieku) obchody tego święta były zakazane, chociaż w latach osiemdziesiątych zaczęto znowu je obchodzić. Oficjalnie 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości przywrócił Sejm PRL swoją ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., Nr 6, poz. 34). Od tej pory już rokrocznie jest to święto państwowe.
Aby uczcić ten czcigodny Jubileusz polskiej historii Zarząd Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie z siedzibą w Chełmie, wspólnie z Chełmskim Oddziałem Towarzystwa Wiedzy Obronnej – organizacji założonej w 1919 roku z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z „Ojców” niepodległości Polski, Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti oraz Stowarzyszeniem Rocznik Chełmski, zorganizował sesję popularno-naukową dotyczącą wkładu mieszkańców Ziemi Chełmskiej w odzyskanie niepodległości w 1918 roku.
Sesja ta odbyła się w auli widowiskowej ChBP (nowy pawilon) w dniu 15 października b. r. Referaty tematyczne wygłosili: dr hab. Robert Kozyrski – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, dr Andrzej Rybak – kierownik Działu Zbiorów Regionalnych i Czytelni oraz Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej w ChBP, dr Paweł Kiernikowski – prezes Chełmskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej (stowarzyszenia założonego w 1919 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego), ppłk dr Stanisław Dubaj – pracownik naukowy chełmskiej Wyższej Szkoły Stosunków Między-narodowych i Komunikacji Społecznej. W trakcie sesji został wyświetlony film o gen. Gustawie Orlicz-Dreszerze, nakręcony przez grupę uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie pod kierunkiem mgr. Łukasza Łukiewicza – nauczyciela tejże placówki oświatowej. Całość imprezy, rozpoczętej Mazurkiem Dąbrowskiego – polskim Hymnem Narodowym i kierowanej przez dra P. Kiernikowskiego, zakończyła minuta ciszy ku czci wszystkich Bohaterów, którzy walczyli w czasach zaborów za Polskę i niejednokrotnie oddali swoje życie na ołtarzu Sprawy Narodowej, cierpieli od poniesionych w walce ran ewentualnie byli więzieni lub zesłani na Syberię.
Należy podkreślić, że jako słuchacze w sesji gremialnie udział wzięła młodzież chełmskich szkół średnich oraz studenci. Byli także kombatanci (m. in. Franciszek Golik – prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie, Marian Lipczuk – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie, Jan Borowik – prezes Zarządu Wojewódzkiego ZWiR WP w Lublinie z siedzibą w Chełmie, Marek Kotowoda – prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Chełmie, Zdzisław Bruszkiewicz – prezes Stowarzyszenia „Pokolenia” Oddział w Chełmie) oraz mieszkańcy Chełma. Uczestniczyli także przedstawiciele władz w osobach Agaty Fisz – Prezydenta Miasta Chełm, Zygmunta Gardzińskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Chełm, Elżbiety Bajkiewicz-Kaliszczuk – dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm oraz ppłka Mariana Staniaka – Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.
Trzeba dodać, że przed sesją, w imieniu organizatorów, przy Pomniku Niepodległości (Pomniku Poległych) na placu Dr Edwarda Łuczkowskiego, złożono wiązankę kwiatów jako wyraz hołdu dla wszystkich Bojowników o wolność Polski.
st. sierż. dr Paweł Kiernikowski

Możliwość komentowania została wyłączona.