UDZIAŁ W OBCHODACH ŚWIĘTA WP

UDZIAŁ W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO PRZEZ POWIATOWY ODDZIAŁ GRÓJECKI ZWiR WP

POG ZWiR WP z racji tego, że jest organizacją paramilitarną kultywującą tradycje Wojska Polskiego, przywiązuje wielką uwagę do akcentowania tego faktu w swojej działalności.
W dniu 15.08.2018r przed uroczystą Mszą Św. odprawianą tradycyjnie o godz. 10.30 delegacja składająca się z członków Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu tj. Prezesa mgr. inż. Kazimierza Kurach i płk /s/ Henryka Szymczak, Prezesa POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisława Glińskiego oraz opiekuna wolontariatu ZSP w Grójcu Pana mgr Grzegorza Bańkowskiego, zapaliła znicze pod pomnikami żołnierzy poległych za Ojczyznę na cmentarzu przy ul. Mogielnickiej oraz na grobie Sybiraka żołnierza II wojny światowej płk Eugeniusza Czuchnickiego.
Mszę Św. w intencji WP i Ojczyzny odprawiali: proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego W Grójcu ksiądz Mirosław Lewaszkiewicz i dziekan Dekanatu Grójec ksiądz Zbigniew Suchecki. W Mszy Św. uczestniczył pododdział JW. 3411 wraz z pocztem sztandarowym, poczty sztandarowe organizacji paramilitarnych tj. Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP, Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga w Grójcu oraz poczty sztandarowe starostwa powiatowego w Grójcu, straży pożarnej i szkół.
W imieniu dowódcy JW. 3411 płk Andrzeja Kozery podziękował za sprawowanie Mszy Św. i wygłoszoną Homilię, zastępca dowódcy JW. 3411 ppłk Piotr Janicki.
Symbolem materialnym tych podziękowań były pamiątkowe ryngrafy wręczone księżom sprawującym Mszę Św. przez ppłk Piotra Janickiego i dowódcę batalionu piechoty lekkiej OT w Grójcu ppłk Janusza Ostrowskiego.
Po Mszy Św. jej uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie po zapoznaniu przez narratora z historią ustanowienia dnia 15 sierpnia świętem WP, poprowadzone zostały uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym tj. odczytany został apel pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki i zapalono znicz.
Stanisław GLIŃSKI


Pomnik ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy ul. Mogielnickiej, znicz zapalali (od lewej): płk /s/ Henryk Szymczak, mgr. inż. Kazimierz Kurach i mgr Grzegorz Bańkowski .

Wiązankę od ZWiR WP składa delegacja (od lewej) – płk /s/ Henryk Szymczak, ppłk /s/ Stanisław Gliński, ppłk /s/ Władysław Poczęty i ppłk /s/ Jan Dulny.

Poczty sztandarowe przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego – pierwszy z prawej – poczet POG ZWiR WP.

Możliwość komentowania została wyłączona.