Uroczystości w LOW ZWiRWP

Uroczystości w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim ZWiRWP w listopadzie 2023 r.

Listopad jest miesiącem, w którym w województwie lubelskim (obszarze działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP) odbyło się kilka uroczystości związanych ze świętami oraz rocznicami ważnych wydarzeń historycznych.

I tak w dniach 1-2 listopada członkowie naszego Związku palili znicze na grobach kolegów (którzy odeszli na wieczną wartę) oraz Bohaterów poległych za Ojczyznę.

W dniu 4 listopada b. r. we Włodawie w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury odbył się XV Przegląd Piosenki Żołnierskiej pod hasłem: GDZIE ŻOŁNIERZE TAM PIOSENKA. Przegląd organizowany jest w ramach Święta Niepodległości, a jego główne założenia to: popularyzacja pieśni i piosenki żołnierskiej, poznanie historii i dziejów oręża polskiego poprzez śpiew, wychowanie uczestników w duchu patriotyzmu w myśl hasła przewodniego „Gdzie żołnierze tam piosenka”. Na początku Gali Piosenki Żołnierskiej Honorowy Prezes ZWiRWP płk ZWiR mgr Marian Lipczuk, w asyście ppłka ZWiR mgra Jana Borowika – prezesa Zarządu LOW ZWiRWP udekorował ppłka ZWiR Andrzeja Rysza – prezesa Zarządu Powiatowego ZWiRWP we Włodawie i Łukasza Zdolskiego – dyrektora WDK we Włodawie, organizatorów Przeglądu, Honorową Odznaką „Za Upamiętnienie Czynu Zbrojnego Żołnierzy Wojska Polskiego”. Podczas uroczyści zorganizowanej przez Oddział Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. II Warszaw-skiej Brygady Saperów we Włodawie oraz Włodawski Dom Kultury, wystąpiły zespoły zakwalifikowane przez Jury w pierwszym etapie przeglądu oraz soliści, którzy przeszli przez sito eliminacji. Występy oceniało Jury w składzie: Honorowy Prezes ZWiRWP płk ZWiR mgr Marian Lipczuk – przewodniczący oraz dwóch członków: Andrzej Bisko i Łukasz Zdolski. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników gali, Jury postanowiło wręczyć 7 wyróżnień za wieloletnią kultywację patriotycznej postawy obywatelskiej wyrażanej m. in. poprzez pieśni patriotyczne i żołnierskie. Były to następujące zespoły: Zespół REMEDIUM z Białopola, Zespół Śpiewaczy SENIORKI z Dubeczna, Zespół Śpiewaczy KRESOWIANKI, Zespół Śpiewaczy ORCHOWIANKI z Orchówka, Zespół WESOŁE TRIO z Woli Uhruskiej, Zespół Wokalny WRZOS z Włodawy oraz Zespół Śpiewaczy ZŁOTA JESIEŃ z Włodawy. Kolejnym postanowieniem była decyzja, by nie dzielić występów na żadne kategorie. Jury wyłoniło 10 występów, które w sposób szczególny wyróżniły się na tle innych wykonawców. Wyróżnienia otrzymali: Liliana Nogieć, Zespół SO EASY, Zespół FLOWERS, Zespół CANTO, Lena Pawluk, Oliwia Ruta, Zespół ZZA RZEKI, Zespół ŚPIEWAJĄCE WŁODAWIANKI, Julia Krzeszczyk oraz Tomasz Drozd. GRAND PRIX XV Przeglądu Piosenki Żołnierskiej – GDZIE ŻOŁNIERZE TAM PIOSENKA otrzymał ZESPÓŁ CUDAWIANKI z Dorohuska. Wśród uczestników i słuchaczy była też liczna grupa członków ZWiR WP (w tym delegacja LOW w składzie: płk ZWiR mgr Marian Lipczuk – Honorowy Prezes ZWiRWP, ppłk. ZWiR mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie oraz Marian Ludwików – członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOW), z Włodawy, Sawina i Urszulina. W czasie imprezy w kuluarach Włodawskiego Domu Kultury Miejsko-Gminne Koło ZWiRWP w Terespolu prezentowało wystawę odznaczeń wojskowych, umundurowania i innych eksponatów militarnych ze swoich zbiorów. Należy dodać, że uroczystość ta zainaugurowała obchody Święta Niepodległości nie tylko we Włodawie, ale i w całym województwie lubelskim.

Z kolei w dniu 10 listopada b. r. w tym nadbużańskim miasteczku odbyły się, z udziałem m. in. członków ZWiRWP oraz mieszkańców Włodawy i okolicznych wiosek, dwie imprezy. W sali posiedzeń Urzędu Miasta Włodawa odbyło się uroczyste zebranie członków Oddziału Powiatowego ZWiRWP we Włodawie. Gości (wśród nich delegacja LOW w składzie: płk ZWiR mgr Marian Lipczuk – Honorowy Prezes ZWiRWP, ppłk ZWiR mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie oraz st. chor. ZWiR Andrzej Owczarek – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOW) oraz uczestników zebrania powitał ppłk ZWiR Andrzej Rysz – Prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP we Włodawie. W trakcie spotkania wręczono 3 awanse na stopnie oficerskie ZWiR oraz 9 awansów na stopnie podoficerskie ZWiR. 10 osób otrzymało odznakę upamiętniającą 30-lecie powstania ZWiRWP (ZŻLWP) nadanych im przez Zarząd Główny ZWiRWP w Warszawie. Z kolei 20 uczestnikom zebrania (w tym płk. ZWiR mgr. Marianowi Lipczukowi – Honorowemu Prezesowi ZWiRWP i ppłk. ZWiR mgr. Janowi Borowikowi – prezesowi LOW ZWiRWP) wręczono Medale „Za Zasługi dla Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego we Włodawie”. Uczestnicy zebrania zostali poczęstowani okolicznościowym tortem z racji 30-lecia ZWiRWP. W części artystycznej imprezy wystąpiła Włodawska Orkiestra Dęta oraz Zespół Śpiewaczy Kresowianki i Zespół Śpiewaczy Złota Jesień. Podczas imprezy prezentowano specjalną wystawę artefaktów militarnych ze zbiorów Miejsko-Gminnego Koła ZWiRWP w Terespolu. Tego samego dnia wieczorem miała miejsce także impreza „Ogień Niepodległości”, czyli wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, zorganizowane przez włodawskie środowisko harcerskie ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dzień później (11 listopada b.r.), po Mszy św. odprawionej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w intencji Ojczyzny (z udziałem żołnierzy 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej), uczestnicy udali się pod pomnik Tadeusza Kościuszki przy al. Józefa Piłsudskiego. Tu miały miejsce okolicznościowe przemówienia (wygłoszone m. in. przez burmistrza Miasta Włodawa i przewodniczącego Rady Powiatu Włodawa), Niepodległościowy Apel Pamięci oraz złożenie wieńców pod monumentem Naczelnika Tadeusza Kościuszki przez delegacje organizacji kombatanckich (wśród nich: delegacja naszego Związku), władz państwowych i samorządowych, instytucji oraz szkół. Po złożeniu kwiatów odbyła się defilada kompanii Dywizjonu Artylerii Samobieżnej oraz klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie. Uroczystość zakończył program artystyczny „Jedną drogą dziś wszyscy idziemy” w wykonaniu uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie  w sala kina WDK.

Również 11 listopada w Chełmie odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości. Rozpoczęła ją tradycyjnie Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej. Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty przy Mauzoleum Mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej Pomordowanych w czasie II wojny światowej, a następnie uczestnicy zeszli w pochodzie na Plac Dra Edwarda Łuczkowskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Złożyło się na nią m. in. odegranie hejnału miasta Chełm, złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Chełm, pod-niesienie flagi państwowej na maszt i odegranie Hymnu Narodowego (jednocześnie z melodią uczestnicy w postawie zasadniczej na baczność odśpiewali poszczególne zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”), wystąpienie Prezydenta Miasta Chełm, odczytanie Apelu Pamięci i salwa honorowa, złożenie przez delegacje reprezentujące organizacje kombatanckie (wśród nich wspólna delegacja ZWiRWP i ZŻWP), instytucje społeczne, parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe oraz chełmskie szkoły, wieńców i wiązanek pod Pomnikiem Niepodległości. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada wojskowa. Wieczorem w Chełmskim Domu Kultury odbył się Koncert Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Niepodległa”.

Po południu 11 listopada 2023 r. delegacja Zarządu LOW w osobach płka ZWiR mgra Mariana Lipczuka – Honorowego Prezesa ZWiRWP, ppłka mgra Jana Borowika – prezesa Zarządu LOW oraz płka ZWiR dra Pawła Kiernikowskiego udała się do Sawina, gdzie uczestniczyła w uroczystym zebraniu tamtejszego Koła Terenowego ZWiRWP im. I Brygady Piechoty Zmotoryzowanej I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Podczas uroczystości, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, uhonorowano Wójta Gminy Sawin oraz 16 członków koła Medalem 30-lecia ZWiRWP. Ponadto 13 członków koła otrzymało awanse na stopnie podoficerskie ZWiR.

Podobne uroczystości miały miejsce w Lublinie i w szeregu miejscowościach województwa lubelskiego.

Włodawa, 4 listopada 2023 r. Organizatorzy, Jury i uczestnicy Gali Piosenki Żołnierskiej
Włodawa, 10 listopada 2023 r. Przy jubileuszowym torcie 30-lecia ZWiRWP (od prawej: ppłk ZWiR Andrzej Rysz – Prezes ZP ZWiRWP we Włodawie, płk ZWiR Marian Lipczuk – Honorowy Prezes ZWiRWP, ppłk ZWiR Jan Borowik – Prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie
Fragment wystawy eksponatów ze zbiorów Koła ZWiRWP w Terespolu
Armata ze zbiorów Koła ZWiRWP w Terespolu
Proporzec Baterii Czarnoprochowej z Koła ZWiRWP w Terespolu
Rynek we Włodawie, dn.10 listopada 2023 r. Impreza „Ogień Niepodległości”
Chełm, plac Dra Edwarda Łuczkowskiego, dn. 11 listopada 2023 r. Wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt
Chełm, dn. 11 listopada 2023 r. Wspólna delegacja ZWiRWP i ZŻWP składa kwiaty
Chełm, dn. 11 listopada 2023 r. Delegacja harcerska składa kwiaty
Chełm, dn. 11 listopada 2023 r. Żołnierze kompanii honorowej Garnizonu Chełm oddają salwę honorową

Tekst: płk ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Fotografie i rysunki: Jan Borowik oraz ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.