Posiedzenie ZW ZWiRWP w Lublinie

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie
W dniu 4 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie. Oprócz członków ZW uczestniczyli w nim także prezesi Zarządów Powiatowych i kół terenowych działających na obszarze Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz kol. Ryszard Kostecki – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził kol. Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP.
Przedstawił on informację o działalności Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w roku 2018. Następnie przedyskutowano najważniejsze problemy, którymi żyją na co dzień członkowie Związku oraz zapoznano się z sytuacją panującą w Zarządach Powiatowych i poszczególnych kołach terenowych (przedstawili je prezesi Zarządów Powiatowych i kół). Zebrani w głosowaniu przyjęli zaproponowany przez prezydium ZW plan pracy LOW na rok 2019.
Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie dwóch długoletnich członków pocztu sztandarowego (kol. Leszka Trusza i kol. Andrzeja Ciechomskiego) Medalem 25-lecia ZWiRWP. Aktu dekoracji dokonali kol. Marian Lipczuk – wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie i kol. Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie. Ponadto pięciu kolegów otrzymało w formie pisemnej podziękowania za działalność na rzecz Związku. Podziękowanie takie otrzymali: kol. Leszek Wacewicz (długoletni skarbnik ZW), kol. Józef Piłat, kol. Ryszard Grudzień, kol. Leszek Trusz i kol. Andrzej Ciechomski. Dyplomy z podziękowaniem wręczali kol. Jan Borowik i kol. Paweł Kiernikowski.


Prezydium zebrania (od lewej: kol. kpt. /s/ mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP, kol. st. sierż./s/ dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP oraz kol. st. sierż. pchor. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP

st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski

Możliwość komentowania została wyłączona.