Święto Wojska Polskiego 2022

Uroczystość w Warszawie związana ze Świętem Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2022 r. w Warszawie oraz w całej Polsce odbyły się uroczystości związane z 102 rocznicą bitwy warszawskiej oraz Świętem Wojska Polskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, członkowie organizacji kombatanckich (w tym Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia „Pokolenia, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej) i społecznych, młodzież studencka i szkolna oraz mieszkańcy wielu miejscowości, w których miały miejsce obchody tego święta. W trakcie uroczystości wręczane były nominacje na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczenia państwowe i inne formy uhonorowania zasłużonych działaczy i społeczników.

Tak było w Warszawie. W ramach obchodów wspomnianej rocznicy i Święta Wojska Polskiego odbyła się w stolicy uroczystość, na której uhonorowano naszego Kolegę płka ZWiR Bogdana Wolanina Orderem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Jest to historyczny polski order ustanowiony w dniu 7 maja 1765 roku przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który został jego pierwszym Wielkim Mistrzem. Był nadawany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Rzeczpospolitej szlacheckiej), w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim (zaborze rosyjskim). W okresie międzywojennym (1918-1939) order ten nie został restytuowany przez władze II Rzeczypospolitej, ponieważ uważały one, że w okresie zaborów został on zruszczony i uległ degradacji. Zamiast tego odznaczenia utworzono, nawiązujący do niego bezpośrednio kolorami wstęgi z czasów państwa polsko-litewskiego oraz kształtem krzyża orderowego, inny order zasługi – Order Odrodzenia Polski. Do tradycji Orderu Świętego StanisławaBiskupa i Męczennika powrócono w drugiej połowie XX wieku i od tamtej pory jest on, jako prywatne odznaczenie, permanentnie nadawany przez organizacje, które są kontynuatorami tradycji tego polskiego orderu. Należy wspomnieć, że z racji 102 rocznicy bitwy warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława w Polsce zauważyła i doceniła działalność społeczną naszego kolegi płka ZWiR Bogdana Wolanina i nadała mu to odznaczenie. Order wręczyła mu Anna Maria Anders – Costa, córka gen. Władysława Andersa, pełniąca funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i w Republice San Marino.

Krzyż Orderu Świętego Stanisława ze wstęgą – awers
Krzyż Orderu Świętego Stanisława – rewers
Uczestnicy uroczystości wręczenia Orderu Świętego Stanisława
(w białej sukni Anna Maria Anders – Costa)
Uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Prezes ZG ZWiRWP

Możliwość komentowania została wyłączona.