Kościańskie uroczyste spotkanie.

22 września br. w Nowym Luboszu, siedzibie Kościańskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego naszego  Związku.
Posiedzenie prowadził prezes płk dr inż. Wiesław KORGA, a gościliśmy prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP płk dr hab. Ryszarda SOBIERAJSKIEGO.
Chwilą ciszy uczczono pamięć ostatnio zmarłych działaczy naszego Związku.
Podsumowaliśmy działania w ostatnim kwartale i wymieniliśmy doświadczenia z pracy organizacyjnej.
Postanowiliśmy zwołać II/XII Krajowy Zjazd Delegatów ZWiRWP na 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Powołaliśmy zespół przygotowujący zjazd w składzie kol.: Wiesław KORGA, Marian LIPCZUK, Krzysztof MAJER, Stanisław GLIŃSKI, Marek ROKICKI, Zbigniew ŻUROWSKI, Ryszard CURYK, Marian KEMPKA, Czesław BONISŁAWSKI. Kol. płk Zbigniew ŻUROWSKI zobowiązał się zebrać uwagi i do końca października br. przesłać do konsultacji przedzjazdowej projekt Statu Związku, a ja zobowiązałem się na półtora miesiąca przed zjazdem opracować i przesłać Informator Zjazdowy.
W posiedzeniu uczestniczyli też przedstawiciele Dolnego Śląska kol.: st. chor. szt. Jerzy NAGODA, mjr mgr Janusz SZMOŁDA, kpr. pchor. mgr Stanisław PRZYBYLSKI, szer Marek ZATORSKI i szer. Marek WOJCIECHOWSKI.
Pochwaliliśmy się doświadczeniami z działań na terenie Dolnego Śląska, a zwłaszcza w Głogowie i Dzierżoniowie.
Po południu odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i związków wojskowych z terenu południowo-zachodniej Polski.
Prezes kościańskiego oddziału kpr. Tadeusz MYLER przedstawił osiągnięcia swego środowiska. Następnie sześć instytucji i kilkunastu naszych członków i sojuszników zostało wyróżnionych odznaczeniami ZWiRWP oraz ZKRPiBWP.
Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. gen. dyw. Tytus KRAWCZYC, były Dowódca Wojsk Lotniczych.
Na ręce kol. Tadeusza MYLERA przekazałem do Izby Pamięci nasze ostatnie historyczne wydawnictwa związkowe i podarunek od Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu.
Uroczystość uświetniły m.in. związkowe poczty sztandarowe z Głogowa i Dzierżoniowa. Po zwiedzeniu Izby Pamięci udaliśmy się na spotkanie towarzyskie, gdzie atrakcją był piękny i smaczny tort.
płk /s/ Krzysztof MAJER


Foto: Kazimierz SEREDYNSKI, Marek ZATORSKI, Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.