Długie ciekawe życie

W dniu 23.04.2021r uczestniczyłem w doniosłym wydarzeniu. Członkini Naszego Powiatowego ZW i R WP / Koło Nr 1/ oraz członkini Koła Kombatantów i BWP w Grójcu Pani Helena Czuchnicka obchodziła jubileusz 100 – lecia. Ze względu na obostrzenia sanitarne grono uczestników było ograniczone . Ponieważ Kol. Kazimierz Kurach Prezes Koła Kombatantów i BWP w Grójcu oraz Prezes Koła Nr, 1 POG ZW i R WP był po przebytej chorobie COVID – 19 ja reprezentowałem obydwie organizacje. Władze samorządowe reprezentował Burmistrz GiM Grójec Pan Dariusz Gwiazda a Grójeckie Centrum Rozpoznania i Wsparcia WR zastępca Komendanta Ośrodka płk Piotr Janicki. Spotkanie przygotowały jej córki: Halinka, Basia, Krysia i Wiesia w domku jednorodzinnym tej ostatniej. Jubilatka otrzymała oprócz kwiatów : ryngraf pamiątkowy od POG ZWiR WP a od ZG ZK i BWP dyplom, od Burmistrza i Grójeckiego CR W i WR listy gratulacyjne i upominki. Podczas spotkania przy kawie i ciastach jubilatka opowiadała nam swoje przeżycia, które zasługują na to aby je propagować w naszych środowiskach kombatanckich, weteranów i rezerwistów WP. Na moją prośbę córka przesłała mi celem publikacji na stronach internetowych Naszego ZW i R WP oraz w miesięczniku ” Polsce Wierni”, spisany przez nią życiorys mamy Haliny Czuchnickiej, co czynię i życzę miłej lektury.


Od lewej: prawnuczka, jubilatka Helena Czuchnicka, jej córka Krystyna Przybytniak i prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński


Od lewej: płk Piotr Janicki z-ca Komendanta CEW i WR w Ogrodzienicach, burmistrz G i M Grójec Pan Dariusz Gwiazda a obok niego Pani z UG i M Grójec, przed nim córka jubilatki Wiesia z wnuczką, jubilatka a po jej prawej stronie córki Krysia, Halinka i Basia i prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński.

Pozdrawiam – Stanisław Gliński

HELENA CZUCHNICKA

Długie ciekawe życie

Możliwość komentowania została wyłączona.