Spotkanie wigilijne członków POG ZWiR WP – Grójec 2017r.

W dniu 16.12.2017r. członkowie POG ZWiR WP spotkali się na związkowej wigilii w PSP Nr. 2 w Grójcu aby z okazji świąt Bożego Narodzenia w swoim gronie, razem z zaproszonymi na to spotkanie przedstawicielami władz samorządowych, instytucji państwowych, szkół i duchowieństwa, złożyć sobie życzenia świąteczne.
W tym roku w naszym spotkaniu uczestniczyli:
– Prezes Honorowy POG ZWiR WP płk /s/ Stefan Strzelbicki;
– v-ce Starosta Powiatu Grójec Pan Dariusz Piątkowski;
– Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski;
– Ksiądz Prałat Stefan Kazulak;
– ppłk rez. Ireneusz Łukasiewicz;
– Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. /s/ Kazimierz Kurach;
– Dyrektor PSP Nr.1 w Grójcu Pani Jolanta Sitarek;
– Dyrektor PSP Nr.2 Pan Mariusz Wojno;
– Dyrektor PSP w Częstoniewie Pani Ewa Głowacka;
Zaproszonych gości oraz wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu wigilijnym, powitał Prezes Zarządu Powiatowego ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w br. Kol. Ryszarda Zawiślaka i Kol. Barbarę Walewską.
Prezes Zarządu POG ZWiR WP dokonał krótkiego podsumowania działalności Powiatowego Oddziału Grójeckiego w 2017r., informując jednocześnie, że w dniu 20.01.2018r o godz. 15.00 w świetlicy PSP Nr.2 odbędzie się zebranie otwarte Zarządu POG ZWiR WP podsumowujące działalność całego Oddziału Powiatowego w 2017r.
Za współpracę w realizacji zadań statutowych Naszego ZWiR WP w 2017r. ,podziękował władzom samorządowym, instytucjom państwowym, szkołom i duchowieństwu a najbardziej zasłużeni zostali wyróżnieni, pamiątkowymi ryngrafami i dyplomami.
Pamiątkowym ryngrafem:
– Radnego Rady Powiatu Grójec – Pana Janusza GAWEŁ;
– Wójta Gminy Belsk Duży – Pana Władysława PIĄTKOWSKIEGO;
– Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grójcu – Pana Mariusza WOJNO.
Dyplomem – podziękowaniem:
– Starostwo Powiatowe Grójec;
– Urząd Gminy i Miasta Grójec;
– Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa – Mokotów;
– Księdza Prałata Stefana Kazulaka;
– Publiczną Szkołę Podstawową w Częstoniewie ;
– KŻR LOK Warka.
Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. /s/ Kazimierz Kurach wręczył z upoważnienia Prezesa ZG Związku Kombatantów RP i BWP płk /s/ Ryszarda Sobierajskiego, odznakę pamiątkową „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” osobom zasłużonym w jego działalności:
– Pani Helenie Czuchnickiej;
– Pani Alinie Ostrowskiej;
– Pani Eugenii Wrotniak;
– Panu Ignacemu Pożega;
– płk /s/ Henrykowi Szymczak;
– ppłk /s/ Stanisławowi Gliński;
– st. bosm. /s/ Tadeuszowi Kaczanowski;
– st. sierż. /s/ Janowi Zalewskiemu.

Przystępując do części świątecznej Prezes Oddziału Powiatowego ZWiR WP ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne a następnie poprosił Księdza Prałata Stefana Kazulaka o odmówienie modlitwy i odczytanie ewangelii Św. Łukasza.
Życzenia świąteczne przekazali również Wszyscy zaproszeni goście.
Spotkanie wigilijne było okazją do wspomnień i dyskusji nie tylko na tematy związkowe ale i na temat bieżących wydarzeń w polityce.


Owacyjne powitanie Prezesa Honorowego POG ZWiR WP płk /s/ Stefana Strzelbickiego.


Odznaczenie „ Za zasługi dla ZK RPiBWP” z rak Prezesa Koła Kombatantów RPiBWP w Grójcu ppor. /s/ Kazimierza Kurach otrzymuje płk /s/ Henryk Szymczak.


Słowo Boże do uczestników spotkania wigilijnego głosi ksiądz Prałat Stefan Kazulak


Moment składania indywidualnych życzeń.

Zdjęcia w wykonaniu Kol. Zbigniewa Adamskiego.
– ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.