Wręczenie sztandaru Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu ZWiR WP

W dniu 6 maja 2013 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyło się wręczenie Sztandaru Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu ZWiR WP imienia 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej Tadeusza Kościuszki.
W uroczystości uczestniczyły Sztandary: 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego imienia Generała Franciszka Gągora, Zarządów Powiatowych ZWiR WP z Radomia i Grójca, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej i Związku Polskich Spadochroniarzy. Uroczystości asystowała Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Sztandar ufundowany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Kierownik Urzędu minister Jan Stanisław Ciechanowski. Sztandar przyjął Prezes Oddziału Mazowieckiego płk w st. spocz. dr Wiesław Korga.
Uczestniczących w uroczystości przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Wojskowej Akademii Technicznej, Dowódcę 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, Związku Kombatantów RP, Powiatów Kozienice, Radom i Grójec, m. st. Warszawy, stowarzyszeń: Tradycji LWP, Rodzina Kościuszkowska, Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej „Ren – Dunaj”, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Absolwentów Liceów Wojskowych, Synów Pułków i Środowiska Żołnierzy Armii Ludowej powitał w imieniu organizatorów płk w st. spocz. mgr Ludwik Rokicki. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów oraz defiladą Orkiestry, Kompanii Reprezentacyjnej i Sztandarów.

Możliwość komentowania została wyłączona.