Nowe władze związkowe w Złotoryi

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Miejskiego ZWiRWP im. Powstańców Wielkopolskich w Złotoryi 29 października br. otworzył i prowadził prezes st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI.
Zaproponował chwilą ciszy uczczenie pamięci członków Związku, którzy w mijającej kadencji udali się na Wieczną Wartę. Przywitał członków i sympatyków Związku oraz przedstawicieli władz wojewódzkich: płk mgr Krzysztofa MAJERA i kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO.
Brązowymi Krzyżami Za Zasługi dla ZWiRWP zostali odznaczeni kol.: por. Władysław BEDNARZ i szer. Józef SKRZYPEK. Po przedstawieniu sprawozdania przez prezesa kol. Henryka PAWŁOWSKIEGO przegłosowano wniosek Miejskiej Komisji Rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium.
Następnie w wyniku jawnego głosowania wyłoniono władze, Zarząd Miejski: prezes st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI, wiceprezes st. kpr. Jan WĘGRZYN, skarbnik szer. Józef ŻAK, sekretarz kan. Jan WOŹNICZAK, członek szer. Marian FRASOŁOWICZ.
Miejska Komisja Rewizyjna: przewodniczący kpr. Henryk KUŁACH, członkowie por. Bolesław MAZUR i szer. Janusz GŁOWACKI. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali kol.: st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI, st. kpr. Jan WĘGRZYN, szer. Józef ŻAK, kan. Jan WOŹNICZAK, szer. Marian FRASOŁOWICZ, kpr. Henryk KUŁACH i szer. Marian WOLNIAK.
Po krótkiej dyskusji przyjęto główne zadania do działań programowo-organizacyjnych w nowej kadencji. Ciekawym elementem zebrania był patriotyczny montaż słowno-muzyczny w wykonaniu zespołu Klubu Seniora w Złotoryi.

Możliwość komentowania została wyłączona.