Marian Ludowski


Marian Ludowski, urodził się 8 grudnia 1938 roku w Łabuńkach na Zamojszczyźnie.
W czasie okupacji niemieckiej, w grudniu 1942 roku został wysiedlony przez hitlerowców, a jego gospodarstwo rodzinne spalone.
Odznaczony KRZYŻEM ZA REPRESJE w latach 1949 – 1959.
Był członkiem Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Oddział w Krakowie, Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Małopolskiego Niezależnego Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników i Związku Inwalidów Wojennych RP.
Zmarł 22 października 2020 w Krakowie.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30 października o godzinie 10:20 w Kaplicy Cmentarza Batowice przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.”

Cześć Jego Pamięci.

Michał Płatosz
Prezes
Małopolskiego Oddziału ZWiRWP

Możliwość komentowania została wyłączona.