75-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego

Jubileusz 75-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego
W roku bieżącym, w dniu 21 lipca, minęła 75 rocznica ogłoszenia dekretu Krajowej Rady Narodowej – organu spełniającego w latach 1944-1946 rolę polskiego parlamentu – w kwestii utworzenia Odrodzonego Wojska Polskiego. Podstawą do tego stały się oddziały Armii Polskiej utworzonej na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (przekształconej w lipcu 1944 roku w 1 Armię Wojska Polskiego) oraz działającej na okupowanych przez Niemców partyzanckiej Armii Ludowej. W następnych miesiącach szeregi Odrodzonego Wojska Polskiego uzupełniła 2 Armia Wojska Polskiego, 1 Korpus Pancerny Wojska Polskiego (największa polska jednostka pancerna w okresie II wojny światowej) oraz szereg innych mniejszych jednostek wojskowych formowanych na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. W sumie do walki na froncie wschodnim Polacy wystawili ok. 400 tys. żołnierzy. W połączeniu z siłami polskimi walczącymi u boku aliantów zachodnich Wojsko Polskie stało się czwartą siłą koalicji antyhitlerowskiej II wojny światowej. Jedynie polscy żołnierze, obok radzieckich, zdobywali Berlin – stolicę hitlerow-skiej III Rzeszy niemieckiej, a przez kilka dni, jedynie polskie i radzieckie flagi powiewały nad Sprewą.
Doceniając wkład polskich żołnierzy, walczących u boku Armii Czerwonej o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej grupa działaczy i członków oraz sympatyków organizacji żołnierskich (Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych) i społecznych (m. in. Stowarzyszenia „Pokolenia”) w dniu 20 lipca 2019 roku uczcili ich pamięć minutą ciszy oraz, u wejścia na Cmentarz Wojenny w Chełmie, złożyli kwiaty jako wyraz hołdu i czci dla polskich żołnierzy walczących nieprzerwanie od odległości państwa polskiego oraz wyzwolenie narodu polskiego i czeskiego spod okupacji niemieckiej. Podczas uroczystości krótki rys historyczny przedstawił st. sierż. dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie, a na zakończenie głos zabrał st. sierż. pchor. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP w Warszawie. Trzeba nadmienić, że w kołach terenowych odbyły się okolicznościowe zebrania związane z tą rocznicą Polskich Sił Zbrojnych.


Cmentarz wojenny w Chełmie


Grupa działaczy i sympatyków związków żołnierskich i społecznych


Połączona delegacja ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie i ZR ZŻWP w Chelmie (w środku kol. st. sierż. pchor. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP w Warszawie. W drugim rzędzie czwarty od lewej kol. kpt. Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie


Poczet sztandarowy ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie


Połączona delegacja ZW ZWiRWP oraz ZR ZŻWP będzie składać wieniec


Przemawia kol. st. sierż. pchor. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP w Warszawie

st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski

Możliwość komentowania została wyłączona.