Obchody 100 lecia niepodległości Polski

UDZIAŁ CZŁONKÓW POG ZWiR WP W OBCHODACH 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Członkowie Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP , nie mogli stać z boku tych historycznych wydarzeń, ponieważ jako organizacja o charakterze paramilitarnym ma w statucie jako główny cel działania (cyt. art. 10 pkt 8) „ udział w organizowanych przez władze wojskowe i państwowe uroczystościach o charakterze patriotycznym”.
Przedstawiam Nasz udział w uroczystościach upamiętniających 100-lecie Niepodległości Polski chronologicznie.
W dniu 09.11. 2018r na zaproszenie Dowódcy JW. 3411, byli żołnierze zawodowi i pracownicy tej jednostki resortu MON, uczestniczyli w uroczystym apelu zorganizowanym przez JW. 3411 z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w którym głównym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej „ W 100 ROCZNICĘ UZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ, DLA UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW GARNIZONU GRÓJEC”.
W odsłonięciu tablicy uczestniczyli: Dowódca JW. 3411 płk Andrzej Kozera; Dowódca 61 batalionu piechoty lekkiej WOT ppłk Janusz Ostrowski; Burmistrz elekt – Pan Dariusz Gwiazda i byli zasłużeni żołnierze tej jednostki (członkowie POG ZWiR WP) płk /s/ Henryk Szymczak i płk /s/ Janusz Czerniejewski. Poświęcenia tablicy dokonali: Ksiądz Dziekan dekanatu Grójec Zbigniew Suchecki i proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu ksiądz Mirosław Lewaszkiewicz. Miłym dla Nas, akcentem było wręczenie przez płk Andrzeja Kozerę upominku dla płk /s/ Henryka Szymczaka z okazji ukończenia 90 lat (ur.13.10. 1928r.).
W dniu 10.11.2018r uczestniczyliśmy w wykładzie historycznym dr. Remigiusza Matyjasa pt. „ Grójeckie drogi do Niepodległości” oraz w uroczystej akademii pt. „ Moje serce jest biało – czerwone” w wykonaniu grójeckich gimnazjalistów. Powyższe uroczystości odbywały się w Grójeckim Ośrodku Kultury. Dla większości z nas, chociaż wykład dr. Remigiusza Matyjasa był krótki, to dostarczył słuchaczom wiele nieznanych informacji historycznych z okresu walk niepodległościowych, okresu międzywojennego oraz od zakończenia wojny do chwili obecnej. Uczestnicy uroczystości nagrodzili Pana dr. Remigiusza Matyjasa gromkimi brawami.
Uczniowie grójeckiego gimnazjum poprowadzili uczestników uroczystości przez wydarzenia historyczne Polski od początku utraty niepodległości poprzez zrywy powstańcze, walki o uzyskanie niepodległości i II wojnę światową. Do każdej sceny historycznej dobrane były stroje, umundurowanie i uzbrojenie danego okresu. Po ich występie owacjom na stojąco nie było końca a Dyrektor GOK Pan Grzegorz Rejer oprócz podziękowań dla wykonawców i skromnych upominków, podziękował nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie przedstawienia i złożył na ręce Pani Teresy Winkler Dyrektor Gimnazjum w Grójcu, bukiet róż.
W dniu 11.11.2018r w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grójcu, od godz. 14.00 śpiewaliśmy pieśni patriotyczne wraz z zespołem wokalno – instrumentalnym „Fletnia Pana” a następnie uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowym w Mszy Św. w intencji Ojczyzny odprawianej przez proboszcza tej parafii księdza Mirosława Lewaszkiewicza w której homilię wygłosił Ksiądz Dziekan dekanatu Grójec Zbigniew Suchecki. W głoszonej homilii dokonał streszczenia historii Polski od Mieszka I, który wprowadził nasze państwo do Europy chrześcijańskiej do okresu Naszego wejścia do Unii Europejskiej, podkreślając wielki heroizm narodowy w odzyskaniu niepodległości, odbudowie państwa w okresie międzywojennym i w walkach w II wojnie światowej. Po Mszy Św. uczestnicy tej mszy, przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym poprowadzony został przez JW. 3411 Apel Pamięci, oddano salwę honorową, złożono wiązanki i zapalono znicz.
W dniu 12.11.2018r. Prezes POG ZWiR WP w Grójcu ppłk /s/ Stanisław Gliński oraz członek tego związku płk /s/ Henryk Szymczak, na zaproszenie Pani Ewy Głowackiej, Dyrektor PSP Częstoniew, uczestniczyli w uroczystej Akademii Niepodległościowej organizowanej przez tą szkołę. Uczniowie klasy VIII zaprezentowali swym młodszym koleżankom i kolegom, nauczycielom i zaproszonym gościom historię Polski od momentu I rozbioru do czasów obecnych. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Pułkownik Henryk Szymczak, podziękował uczniom za wspaniałą lekcję historii oraz popisał się wspaniałą pamięcią, deklamując wiersz „Moja Ojczyzna”, którego nauczył się w III klasie szkoły podstawowej tj. 80 lat temu.
W imieniu Zarządu POG ZWiR WP dziękuję wszystkim członkom biorącym udział w uroczystościach z okazji 100 – lecia Niepodległości na terenie powiatu grójeckiego a szczególnie członkom Koła Nr 5 biorącym udział w uroczystych obchodach w m. Jasieniec i Białobrzegach oraz członkom Koła Nr 9 w Warce za udział w uroczystościach na terenie miasta Warka.


Odsłonięcie tablicy z okazji 100 – lecia Niepodległości, poświęconej żołnierzom i pracownikom garnizonu Grójec /od prawej/ : płk Andrzej Kozera; Burmistrz- elekt Pan Dariusz Gwiazda; płk /s/ Henryk Szymczak; płk /s/ Janusz Czerniejewski; ppłk Janusz Ostrowski.


Wiązankę od POG ZWiR WP składa delegacja w składzie /od lewej/ : płk /s/ Henryk Szymczak; ppłk /s/ Władysław Poczęty: płk /s/ Janusz Czerniejewski; ppor. /s/ Kazimierz Kurach.


Płk /s/ Henryk Szymczak podczas deklamacji wiersza w PSP Częstoniew.

Poczet sztandarowy POG ZWiR WP /od lewej/; ppłk /s/ Stanisław Gliński; st. sierż. rez. Leszek Dolina; ppłk /s/ Jan Dulny.

Prezes POG ZWiR WP – ppłk /s/ Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.