Wycieczka do krajów nadbałtyckich

WYCIECZKA CZŁONKÓW POG ZWiR WP ORAZ OSÓB NIEZRZESZONYCH W TYM ZWIĄZKU DO KRAJÓW NADBAŁTYCKICH
W dniach 04 do 11. czerwca 2018r z inicjatywy Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (ZWiR WP), zorganizowana została przez Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe DARIO – TOURS Dariusz Kleczaj z siedzibą w Radomiu, wycieczka do krajów nadbałtyckich. Dnia 04 czerwca, wyruszyliśmy z Grójca we wczesnych godzinach porannych w kie-runku Litwy. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Kowna, gdzie zwiedzaliśmy z przewodnikiem, starówkę z ruinami zamku, kościół Bernardynów, plac Ratuszowy, gimnazjum jezuitów, pałac Paców, dom Perkuna i katedrę św. Piotra i Pawła. Drugiego dnia, po śniadaniu, kierując się w kierunku Łowy, po drodze zwiedziliśmy na Litwie w Szawle – Górę Krzyży a następnie w Rundale na Łotwie, zespół parkowo – pałacowy (łotewski Wersal). Po drodze na nocleg w stolicy Łotwy, zwie-dziliśmy w Brasov, zamek Bowski, który był siedzibą zakonu Kawalerów Mieczowych a później zakonu krzyżackiego (I połowa XIII w.). Od XIV do XVIII wieku był siedzibą biskupów ryskich. W 1776r przez pożar wywołany uderzeniem pioruna, popadł w ru-inę.
Trzeci dzień, to zwiedzanie Rygi: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ra-tusz, kościół św. Jakuba, kościół św. Piotra, Parlament, zespół średniowiecznych ka-mieniczek tzw. Trzej Bracia, Małą i Wielką Gildię Kupiecką oraz Katedrę Luterańska. Ryga, to piękne miasto z zadbanymi kamieniczkami, kościołami i cerkwiami. Według oceny uczestników wycieczki, to najpiękniejsze miasto wśród zwiedzanych w czasie tej wycieczki.
Dzień czwarty, to przejazd do Tallina, stolicy Estonii i zwiedzanie z przewodnikiem starówki z zachowaną średniowieczną zabudową, Katedrę Najświętszej Marii Panny, sobór Aleksandra Newskiego, kościół p.w. św. Olafa, Ratusz, baszty Megede i Kiek in de Kök, basztę Gruba Małgorzata oraz Bramę Morską.
Piąty dzień: wypływamy o 7.30 promem do HELSINEK. Zwiedzanie miasta z prze-wodnikiem: plac Senacki z katedrą luterańską i pomnikiem cara Aleksandra II, Espla-nadi – główna ulica spacerowa, terminal olimpijski, park Kaivopuisto, przejazd na-brzeżem, Kuappatori – tradycyjny targ fiński, Bulevardi, ul. Mannerheima, teatr szwedzki, Stockmann, pomnik Mannerheima, Temppeliaukio – kościół w skale, cmen-tarz Hietalahti (z grobami Kekkonena i Mannerheima), pomnik Sybeliusa, stadion olimpijski, opera narodowa, muzeum sztuki nowoczesnej, dworzec główny, teatr na-rodowy, muzeum Ateneum, sobór Uspienski, Fińska twierdza (Suomenlinna
O godz. 20.30 wypływamy z Helsinek do TALLINA. Podróż promem trwa 2,5 godz.
Dzień szósty, to długa podróż do Wilna. Krajobraz monotonny: równina z dużą ilo-ścią łąk i zarośli. Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych.
Siódmy dzień. Zwiedzanie rozpoczynamy akcentem patriotycznym, składając w imie-niu Burmistrza GiM Grójec Pana Jacka Stolarskiego i POG ZWiR WP wiązankę w barwach narodowych oraz zapalając znicz z logo Naszego Związku, na „Grobie matki i serce syna” marszałka Józefa Piłsudskiego wileńskiego cmentarza na Rossie. Zwiedzanie cmentarza na Rossie, to lekcja historii o sławnych Polakach tu pochowa-nych, wzbudzająca refleksję o potędze dawnej Polski i Litwy.
W Wilnie zwiedziliśmy: wileńską starówkę, Ostrą Bramę, Świątynię Unicką, cela Kon-rada, Cerkiew Św. Ducha, plac Ratuszowy, urocze boczne uliczki starówki, polski ko-ściół Św. Ducha, kościół Św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego ,,Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński, plac Katedralny, kościół Św. Anny i Bernardynów oraz jeden z najpiękniejszych na świecie kościołów, kościół Piotra i Pawła. Dzień kończymy kola-cją przy muzyce i tańcach z repertuarem polskich piosenek z lat 60 i 70-tych XX w.
Ostatni dzień, to droga powrotna do domu a po drodze zwiedzamy w Trokach zamek na wyspie, siedzibę książąt litewskich oraz uliczkę z zabudową Karaimską.
Do Grójca docieramy w godzinach wieczornych.

Stanisław Gliński


Wiązankę na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego składa delegacja POG ZWiR WP (od lewej) : – Bogusław Mroziewicz; Stanisław Gliński;


Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.