Święto Niepodległości w Głogowie

W Głogowie przeprowadzono wiele znamienitych przedsięwzięć dla uczczenia Święta Niepodległości. Już 9 listopada br. w Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców na uroczystej akademii rocznicowej uczniowie tradycyjnie przygotowali historyczne widowisko słowno-muzyczne, którego patronem był członek ZWiRWP mgr Paweł TROJAN. Zaś wśród zaproszonych gości warto wymienić prezesa Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej st. chor. szt. Jerzego NAGODĘ.
Zaś w przeddzień Święta Niepodległości na cmentarzu przy ul. Legnickiej odsłonięty został pomnik poświęcony Żołnierzom Wojska Polskiego poległym w czasie drugiej wojny światowej podczas walk o wyzwolenie i rozminowanie Głogowa. Monument został odnowiony dzięki funduszom gminy miejskiej Głogów. W uroczystościach wzięli udział weterani, reprezentacja wojska, poczty sztandarowe szkół opiekujących się grobami żołnierzy oraz władze samorządowe. Uroczystości zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, a prowadził wiceprezes ZP mjr Janusz SZMOŁDA. Wspomnieniami wojennymi podzielił się z nami kombatant 2 Armii WP por. Witold DĄBROWSKI, wiceprezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP. Symbolicznego odsłonięcia trzech nowych wojskowych orłów z różnych epok dokonali: prezydent Głogowa Rafael ROKASZEWICZ, kombatant, prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP por. Franciszek MARCINIAK i prezes ZP ZWiRWP st. chor. szt. Jerzy NAGODA. Po oficjalnym odsłonięciu i poświęceniu odnowionego pomnika przez kapelana wojskowego, sztandar Gimnazjum nr 4 i Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie zostały odznaczone Kombatanckim „Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego” przez por. Franciszka MARCINIAKA i płk Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego ZWiRWP. Uroczystość uświetniła orkiestra Huty Głogów, a zakończyło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Po czym zostaliśmy zaproszeni przez Starostę Głogowskiego Jarosława DUDKOWIAKA na kawę i ciasta.
Po wzmocnieniu ciała, a na cmentarzu była bardzo niska temperatura, udaliśmy się do Klubu Batalionowego na występ związkowego zespołu wokalnego „Głogowska Czwórka”, który wykonał koncert dla kadry i pracowników cywilnych 4 batalionu inżynieryjnego. Zespół brawurowo wykonał wiązankę piosenek żołnierskich, a kol. Henryk LEWICKI w przerywnikach zaprezentował nam wesołe historyjki góralskie. Zaś kol. Janina RZEŹNIK sprawdziła się w roli Cyganki.
Wieczorem w Klubie Batalionowym odbył się czwarty finał Konkursu Literackiego „A nad nami Biało-Czerwona”. Poetycka rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: uczniów i dorosłych. Wypowiedzi młodzieży miały zasięg lokalny, natomiast kategoria dorosłych ogólnopolski. Laureaci odebrali dyplomy i nagrody rzeczowe od Prezydenta Głogowa Rafaela ROKASZEWICZA i Starosty Głogowskiego Jarosława DUDKOWIAKA, by następnie osobiście recytować wyróżnione utwory. Zaprezentowane zostały również okolicznościowe wydawnictwa, tomik i kalendarz poetycki na 2017 rok. Program spotkania zakończył recital poezji śpiewanej w wykonaniu warszawskiego artysty Jakuba MICHALSKIEGO.
Uroczystości 11 listopada rozpoczęła uroczysta msza święta. Druga część patriotycznych obchodów odbyła pod pomnikiem Dzieci Głogowskich. Po okolicznościowym wystąpieniu Starosty Głogowskiego Jarosława DUDKOWIAKA dowódca 4 batalionu inżynieryjnego ppłk Adam KLISZKA wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, odznaczenia i odznaki. Wiceprezes Zarządu Głównego płk Krzysztof MAJER wręczył Krzyże Za Zasługi dla ZWiRWP, które otrzymali: złote â?? Jarosław DUTKOWIAK, Starosta Głogowski, Andrzej KOLIŃSKI, Przewodniczący Rady Miasta Głogowa, Piotr POZNAŃSKI, Wiceprezydent Głogowa, kpr. pchor. Stanisław PRZYBYLSKI, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP, Rafael ROKASZEWICZ, Prezydent Głogowa; srebrne â?? nauczycielski Justyna ZARAZIŃSKA i Małgorzata BARTAK oraz szer. Henryk LEWICKI, solista i st. chor. szt. Zbigniew SZPARKOWSKI, szef związkowego zespołu muzycznego „Głogowska Czwórka”. Część oficjalną zakończył piękny program artystyczny, przygotowany przez młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów, a nasza delegacja związkowa była druga, po kombatanckiej.
Następnie zostaliśmy zaproszeni do sali rajców w Ratuszu na uroczystą wspólną sesję rad miasta i powiatu, podczas której wręczane zostały tytuły honorowego obywatela miasta oraz zasłużonego dla miasta. Tytułem Zasłużony dla Miasta Głogowa został wyróżniony m.in. przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych por. Franciszek MARCINIAK. Podczas uroczystej sesji nagrodzono także laureatów I Powiatowego Konkursu pod tytułem „Boje Polaków od Powstania Styczniowego do Powstania Warszawskiego”. Odebrali je uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po sesji zostaliśmy zaproszeni na lampkę szampana i nie tylko ..
płk /s/ mgr Krzysztof MAJER


Foto: Jerzy NAGODA i Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.