Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Dnia 19 kwietnia 2015 roku członkowie Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie wraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Dzierżoniowie oraz Fundacją Beiteinu Chaj organizowali uroczystości 72 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.
Uroczystość odbyła się przy pomniku Ofiar Zagłady, który znajduje się w Pieszycach przy ulicy Parkowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta Dzierżoniów z Panią Iwoną Matyją na czele, członkowie organizacji żydowskich ziemi Dolnośląskiej, członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP w składzie: szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau, st. kpr. Maciej Kujawiński oraz szer. Marek Zatorski.
Uroczystości rozpoczęły się od przywitania przybyłych gości, którego dokonał działacz T.S.K.Ż. Pan Marek Huf po czym okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Dzierżoniowskiego Koła ZWiRWP szer. Mark Zatorski, który w swym wystąpieniu podkreślił szacunek i podziw dla heroicznych czynów Żydów, którzy potrafili przeciwstawić się niemieckiemu zbrodniarzowi. W swej wypowiedzi zaznaczył również, że Żydzi w walce nie byli osamotnieni bo pomagały im polskie organizacje niepodległościowe tj. Polskie Państwo Podziemne i Gwardia Ludowa. Kolejną osobą, która zabrała głos była członkini Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, która przybliżyła w swym wystąpieniu dramat Żydów całego okresu okupacji niemieckiej jak i historię pomnika przy którym odbywały się uroczystości. Za pracę przy renowacji pomnika, które są prowadzone cyklicznie serdecznie podziękowała członkom Dzierżoniowskiego Koła ZWiRWP. Po czym przewodniczący Fundacji Beitenu Chaj, członek wspierający ZWiRWP mjr Rafael Blau zaprezentował hymn Partyzantów Żydowskich. W kolejnej części delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem i zapaliły znicze.
Na zakończenie prezes Koła udzielił wywiadu dla lokalnego portalu informacyjnego Doba.pl.
szer. rez. Marek Zatorski.

Możliwość komentowania została wyłączona.