Pomoc powstańcom warszawskim

74 Rocznica desantu Wojska Polskiego idącego na pomoc powstańcom warszawskim.

14 września 1944 roku żołnierze Armii Czerwonej i I Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen Zygmunta Berlinga wyzwolili Pragę. W Warszawie od 6 tygodni toczył się nierówny bój powstańców z Niemcami. Od powstańców, którzy przedostali się na prawy brzeg uzyskano wiadomość, że bronią się jeszcze oddziały w Śródmieściu, na Mokotowie, Żoliborzu i Czerniakowie. Już 16 września nad ranem przedostał się na lewy brzeg Wisły batalion 9 pułku piechoty. Jednocześnie dla odwrócenia uwagi Niemców wykonano pozorowane uderzenie w kierunku Żoliborza, mostu kolejowego i miejscowości Siekierki siłami 2 dywizji piechoty.

W ciągu dwóch kolejnych nocy z 17 na 18 i z 18 na 19 września dla odwrócenia uwagi hitlerowców od Przyczółka Czerniakowskiego sforsowano Wisłę w pobliżu Żoliborza w kierunku na Potok. Zdobyto niewielki przyczółek, ale próby poszerzenia nie powiodły się.
19 września podjęto kolejną próbę sforsowania, utrzymania i poszerzenia przyczółka. Nie udało się.
24 września uczciliśmy 74 rocznicę desantu żołnierzy I Armii WP na Przyczółku Czerniakowskim. Żołnierze Wojska Polskiego szli na pomoc powstańcom w celu wyzwolenia Warszawy, wielu z nich zginęło w walce lub nurtach rzeki. Złożyli wielką daninę krwi, która nie ma odcieni politycznych ani ideologicznych.
Na lewym brzegu Wisły w ośmiodniowych walkach zginęło 3700 żołnierzy WP – w tym 2056 na Przyczółku Czerniakowskim.
Wśród delegacji składających wiązanki kwiatów był Krzysztof Czubaszek – burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, delegacja ZG Związku Weteranów i Rezerwistów WP z prezesem płk. Wiesławem Korga i przedstawiciele organizacji pozarządowych i kombatanckich.
Możliwość komentowania została wyłączona.