Związkowy rok 2019


Czas na podsumowania działalności organizacji w kończącym się roku 2019.
W naszym życiu związkowym, roku uroczyście obchodzonych rocznic, przede wszystkim tych z walk Żołnierzy Polskich na frontach II Wojny Światowej i Partyzantów walczących z okupantem niemieckim na ojczystej ziemi. Jak Polska długa i szeroka, od fal Bałtyku po Karpat szczyty wszędzie gdzie żyją i działają Żołnierze – Weteranki i Weterani, służby w Wojsku Polskim i Rezerwiści stowarzyszeni w naszym Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego pamiętaliśmy i wspólnie z Kolegami innych związków, klubów oraz stowarzyszeń Kombatantów czciliśmy pamięć Żołnierzy i Partyzantów walczących i poległych za Wolność i Niepodległość naszej ojczyzny.
Lista uroczystości które terenowe jednostki Związku organizowały lub w których uczestniczyły jest długa i obejmuje czas od stycznia do grudnia, w dziesiątkach miast i wiosek rozsianych po całym kraju, przypomina o walkach na barykadach miast, forsowaniu rzek, walkach partyzanckich w lasach, ukazuje wspaniałe występy chórów i orkiestr. Pamiętamy o rocznicach najważniejszych wydarzeń z czasów II wojny światowej podczas różnego rodzaju spotkań koleżeńskich i konferencji naukowych. Towarzyszymy w drodze na wieczną wartę kolegom.
Szczegółowe informacje o działalności naszego Związku można przeczytać na naszych stronach internetowych.
Jeszcze jesień, za kilka dni zmieni się w zimę, przed nami okres świąteczny. Świętujący Boże Narodzenie i zasiadający do wieczerzy wigilijnej będą sobie składać życzenia, a na stole według tradycji będzie jedno wolne nakrycie – dla wędrowca, tym wędrowcem będzie też w niejednej rodzinie ten wędrujący w zaświatach – pamiętamy o nich.
Na spotkaniach Świąteczno – Noworocznych życzymy sobie zdrowia, spełniania życzeń, finansów wystarczających na planowane i niespodziewane wydatki, spokoju, miłości w rodzinach, szacunku od najbliższych i tego społecznego, wytrwałości i sukcesów w działalności społecznej. Ja w imieniu własnym i Zarządu Głównego ZWiR WP życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom zdrowia i nadziei że jutro będzie lepiej.

Prezes Związku
Płk /s/ dr inż. Wiesław Korga

Warszawa grudzień 2019 r

Możliwość komentowania została wyłączona.