Obrady Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie

W dniu 8 grudnia 2022 roku w siedzibie Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6 odbyło się planowane posiedzenie ZG ZWiRWP. Prowadził je kol. ppłk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes ZG ZWiRWP. Porządek obrad został podany Członkom ZG na głównej stronie internetowej Związku. W trakcie obrad uzupełniono go, na mocy wniosku z sali, o punkt dotyczący awansowania na oficerskie stopnie organizacyjne członków naszej organizacji zawnioskowanych przez niższe instancje.

Posiedzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą merytoryczną, podczas której uczestnicy przedyskutowali najważniejsze sprawy bieżące życia związkowego. Część tę prowadził ppłk ZWiR Krzysztof Robak – Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP. Członkowie ZG, zabierający w dyskusji głos w większości przypadków odnosili się zasadniczo do dwóch kwestii: przedstawionych do procedowania propozycji uchwał oraz do stosowanej przez Zarząd Główny minionej i poprzednich kadencji, metodologii stosowania środków nadzoru. Została wyjaśniona sprawa postępowania dotyczącego byłego ZG. Postępowanie to, co jest rzeczą oczywistą, nie zajmuje się zarzutami i nałożoną karą porządkową. Głównym jego zagadnieniem jest interpretacja zapisów w Statucie Związku dotyczących problemu – kto może karać (nałożyć karę) członków naszej organizacji? W konkluzji ustalono, że uchwały podjęte przez poprzedni ZG obowiązują do czasu zamknięcia postępowania prawomocnym orzeczeniem. Przyjęto w sumie 10 uchwał (można je znaleźć w zakładce Zarząd Główny) między innymi w sprawach obchodów 30 lecia ZWiRWP stanowiących nierozłączną część programu działania Związku w obecnej kadencji. Powierzając płk. ZWiR Tadeuszowi Otulakowi funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego dokonano uzupełnienia wakatu na tym stanowisku. Przyjęto informację w sprawie wydania okolicznościowych i pamiątkowych medali z okazji 30 lecia powstania ZWiRWP. Przyjęto Uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej (dotychczasowa wygasa z końcem 2022 r ). Jej wysokość pozostaje na dotychczasowym poziomie tzn. 60 zł rocznie. Pozostawiono także dotych-czasowy sposób rozliczania się z instancjami wyższymi (Zarządami Powiatowymi, Zarządami Wojewódzkimi i Zarządem Głównym). Nowością wprowadzoną do realizacji jest możliwy zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Zarządu Głównego. W tej części zebrania kol. st. chor. sztabowy ZWiR Ryszard Kostecki – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w swoim wystąpieniu poinformował o podjętych przez GKR dotychczasowych działaniach.

W drugiej części zebrania będącej spotkaniem opłatkowym uczestnicy obrad złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne, a przy skromnym poczęstunku prowadzili w grupach rozmowy na różne tematy. Całość posiedzenia została zakończona wspólnym zdjęciem.

Nadmienić należy, że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne część kolegów opuściła wcześniej spotkanie przed wykonaniem wspólnego zdjęcia.

Warszawa 8 grudnia 2022 r.

ppłk ZWiR Krzysztof Robak Prezes ZG ZWiRWP w Warszawie

Możliwość komentowania została wyłączona.