Wręczenie odznaczeń w Pałacu Prezydenckim

Wręczenie Orderów i Odznaczeń Państwowych Członkom Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.
Uhonorowani Orderami i Odznaczeniami przybyli do Pałacu na zaproszenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Aktu uroczystego wręczenia orderów i odznaczeń dokonał z upoważnienia Pana Prezydenta, Szef Kancelarii minister Ryszard Kalisz. W trakcie uroczystości w drzewce Sztandaru Związku minister dokonał również symbolicznego wbicia gwoździa z napisem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Nadmienić należy, że uroczystości asystował Sztandar Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W czasie kolejnych uroczystości aktu wręczenia orderów i odznaczeń dokonywali generałowie Marek Dukaczewski, generał Bałachowicz i gen Stanisław Woźniak z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W jednym szczególnym przypadku, gdy nie mógł uczestniczyć przedstawiciel Prezydenta RP, odznaczenia wręczył płk Ludwik Rokicki ówcześnie pełniący funkcję Sekretarza Generalnego Związku. We wszystkich uroczystościach wręczenia orderów i odznaczeń asystował Sztandar Związku.

Możliwość komentowania została wyłączona.