Nie wszyscy pamiętali

9 lutego br. z inicjatywy Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Lubinie na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Radzieckich zgromadzili się nieliczni mieszkańcy miasta. Uroczystość otworzył prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP ppor. ZS Jerzy Szcześniak i przywitał delegacje: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Razem dla Lubina i Powiatu oraz członków ZWiRWP z Lubina i Głogowa. Pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy z czerwoną gwiazdą na hełmach, zdobywających w lutym 1945 r. Lubin, refleksjami wojennymi podzielił się przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej mjr ZS mgr Wilhelm Kasperski. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a sztandary Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Komendy Hufca ZHP im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego pochyliły się nad prochami poległych. Ze smutkiem należy jednak stwierdzić, że „złomiarze” ukradli tablice metalowe z ok. trzydziestu mogił.
Następnie pani Antonina Buchta w imieniu Związku Sybiraków zaprosiła zgromadzonych pod Pomnik Sybiraków, aby uczcić pamięć deportowanych Polaków na Sybir. Słowa podziękowania należą się Starostwu Powiatowemu za ufundowanie kwiatów i zniczy. Niestety rocznicę wyzwolenia Lubina nie dostrzegły władze miasta.

KM
Foto: kpt. ZS Jerzy Nagoda

Możliwość komentowania została wyłączona.