Uroczystości Częstoniew 2016r.

OBCHODY 71 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWERJ W EUROPIE POD POMNIKIEM ZAMORDOWANYCH W LATACH 1939 -1945 W LESIE CZĘSTONIEW.
Pod pomnikiem postawionym i oddanym dla „ PAMIĘCI OFIAR HITLERYZMU ZAMORDOWANYCH W TYM LESIE W LATACH 1939-45 W XXX ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA” w 1975r. a odrestaurowanym w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie w 2015r. przez JW. 3411 Grójec i Koło Nr 8 Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (POG ZWiR WP), w dniu 28.04.2016r. odbyły się uroczystości upamiętniające ten fakt historyczny.
Organizatorem uroczystości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek STOLARSKI, Szkoła Podstawowa w Częstoniewie z jej Dyrektorem Panią Ewą GŁOWACKĄ i Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP z jego Prezesem ppłk. w st. spocz. Stanisławem GLIŃSKIM. Przedsięwzięcia służbowe dwóch pierwszych organizatorów był przyczyną tego, że organizowano je z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.
Uroczystość prowadził zgodnie z ceremoniałem wojskowym chor. rez. Jerzy SKRZYPCZAK a narrację o kolejnych punktach jej realizacji zapewniał v-ce Prezes POG ZWiR WP Kol. Ryszard DALBA.
Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.30 wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem hymnu narodowego, po czym Prezes POG ZWiR WP ppłk. w st. spocz. Stanisław GLIŃSKI powitał przybyłych na tą uroczystość:
1.Prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk. w st. spocz. Wiesława KORGA oraz członka ZG ZWiR WP sierż. w st. spocz Stanisława TERNES; .
2. Prezesa Wojewódzkiego Oddziału Mazowieckiego ZWiR WP płk. w st. spocz. Władysława DOBRZAŃSKIEGO i v-ce Prezesa Andrzeja PRUSA;
3. v-ce Starostę Powiatu Grójec Pana Dariusza PIĄTKOWSKIEGO;
4. Byłego dowódcę JW. 2962 i JW. 3411 płk w st. spocz. Mirosława SOBIESIAKA:
5. v-ce Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Karola BIEDRZYCKIEGO;
6. Księdza dziekana kapelana wojskowego Stefana KAZULAKA
7. z-cę Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Marka SZEWCZYKA;
8. z-cę Komendanta Powiatowego PSP bryg. Bogusława SIKORSKIEGO;
9. Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury Pana Grzegorza REJERA;
10. Sołtysa sołectwa Częstoniew Pana Sławomira WALCZAKA;
11. Komendanta Hufca ZHP Grójec Pana Dariusza GWIAZDĘ;
12. Panią Teresę SOLECKĄ nauczycielkę PSP w Częstoniewie i żonę Dyrektora tej szkoły śp. Jerzego SOLECKIEGO współtwórcę i budowniczego tego pomnika oddanego w 1975r
13. Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. w st. spocz. Kazimierza Kurach;
14. Sponsorów uczestniczących w restauracji pomnika w 2015r:
Dyrektora Powiatowego Rejonu Dróg Pana Adriana JACHOSKIEGO;
Pana Dariusza KULKOWSKIEGO;
Pana Mieczysława GRZECHNIK;
15. delegacje organizacji paramilitarnych z ich pocztami sztandarowymi:
– Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP;
– Stowarzyszenie Sympatyków Tradycji 1 Armii WP im. gen. Zyg. Berlinga;
16. Młodzież i dzieci szkół średnich, gimnazjów i podstawowych wraz z ich pocztami sztandarowymi:
Dyrektora Powiatowego Rejonu Dróg Pana Adriana JACHOSKIEGO;
– Hufca ZHP Grójec
– Szkoły Podstawowe Nr 1 i 2 z Grójca
17. Dyrekcję i dzieci Szkoły Podstawowej w Częstoniewie sprawujących opiekę nad tym Pomnikiem oraz członków Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP, którego członkowie Koła Nr 8 wraz z JW. 3411 przeprowadzili w 2015r renowację tego pomnika i sprawują nad nim patronat.
Prezes POG ZWiR WP przypomniał zgromadzonym historię tego miejsca z okresu lat 1939-45 budowy pomnika w 1975r. oraz jego restaurację i przywrócenie społeczeństwu Częstoniewa a szczególnie Szkole Podstawowej do dawnej świetności, w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.
V-ce Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Karol BIEDRZYCKI w swoim wystąpieniu szczególne podziękowania skierował do Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP oraz Dyrekcji PSP w Częstoniewie z dbałość i pamięć o tych, którzy polegli na ziemi grójeckiej w czasie II wojny światowej.
Podobny ton wypowiedzi pod adresem organizatorów uroczystości oraz podziękowania uczestniczącym w niej, od starosty powiatowego i w własnym imieniu przekazał v-ce Starosta Powiatu Pan Dariusz PIĄTKOWSKI.
Prezes Zarządu Głównego ZWiR WP płk. w st. spocz. Wiesława KORGA w swym wystąpieniu podkreślił szczególnie to, że Związek Weteranów i Rezerwistów WP jest stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach kombatantów z okresu II wojny światowej bez dzielenia ich na walczących w szeregach AK, GL , BCh czy innych. Walczyli z okupantem a podział na tych prawych i lewych stało się za przyczyną polityków.
Po wystąpieniach zaproszonych gości, ksiądz dziekan i jednocześnie kapelan wojskowy Stefan Kazulak odmówił modlitwę za ofiary II wojny światowej, po czym delegacje organizacji paramilitarnych, władz Powiatu Grójec, Gminy i Miasta Grójec, Hufca ZHP Grójec, szkół podstawowych z Grójca i PSP Częstoniew oraz indywidualni uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki pod pomnikiem.
Symboliczny znicz imieniu organizatorów zapalili: Pan V-ce Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Karol BIEDRZYCKI, Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewa Głowacka i Prezes POG ZWiR WP ppłk. w st. spocz. Stanisław GLIŃSKI.
W imieniu Zarządu POG ZWiR WP, jego Prezes ppłk. w st. spocz. Stanisław GLIŃSKI wręczył „Dyplomy – Podziękowania” za współpracę i pomoc w zakresie kultywowania pamięci o bohaterskich obrońcach Ojczyzny, za pomoc w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej i mogiłami ofiar II wojny światowej, za wspieranie inicjatyw w zakresie kształtowania patriotycznych wartości szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej: v-ce Staroście Powiatu Panu Dariuszowi PIĄTKOWSKIEMU, v-ce Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec Panu Karolowi BIEDRZYCKIEMU i Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewie GŁOWACKIEJ.
Po części oficjalnej uroczystości pod pomnikiem, zaproszono wszystkich uczestników do PSP w Częstoniewie na pokaz programu artystycznego dzieci tej szkoły oraz na skromny poczęstunek.
ppłk. w st. spocz. Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.