72 rocznica bitwy pod Lenino

10 października 2015 r. o godz. 11.00 pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Poznaniu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Bukowskiej rozpoczęła się uroczystość obchodów 72-lecia Bitwy po Lenino.
W hołdzie żołnierzom 1 DP im. Tadeusza Kościuszki, uczestniczącym w w.w. bitwie, wieńce i kwiaty składały delegacje kombatanckie służb mundurowych oraz osoby indywidualne tym:
delegacja Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ZW i RWP z prezesem Zarządu ppłk. w st. spocz. Tadeuszem Topolewskim, delegacja Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu z dyrektorem Biura Wielkopolskiego Zarządu wojewódzkiego LOK, płk. rez. mgr Januszem Dobrzańskim, delegacja Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z wiceprezesem organizacji ppłk. Henrykiem Kanią, delegacja Zarządu Terenowego NSZZ policjantów komendy Wojewódzkiej Policji Poznań z Przewodniczącym Związku asp. sztab. Lucjanem Dutkiewiczem. W ceremonii udział wzięli także prezes Związku Inwalidów Wojennych Okręgu Wielkopolskiego płk w st. spocz. Tadeusz Paczek, członek Poznańskiego Bractwa Kurkowego założonego w1253 roku pan Andrzej Borowski, komendant ośrodka ZHP Poznań-Nowe Miasto phm. Piotr Pers oraz członkowie Wielkopolskiego Związku Sybiraków.
Uroczystości przewodniczył prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego ppłk w st. spocz. Tadeusz Topolewski. W sposób zwięzły przedstawił uczestnikom uroczystości przebieg historycznej bitwy, stanowiącej „chrzest bojowy” żołnierzy odradzającego się Wojska Polskiego. Prezes podkreślił w swym wystąpieniu, militarne a przede wszystkim polityczne znaczenie bitwy, bitwy stanowiącej zarazem rzeczywisty wyraz woli sojuszniczej walki żołnierzy polskich u boku Armii Radzieckiej z hitlerowskimi Niemcami.
Piękną oprawę uroczystości zapewniła Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WARTA”, w postaci „Kościuszkowców”, w tym sanitariuszki, pani Marty Koczeli, Waldemara Jankowiaka, Roberta Jankowiaka i Roberta Gazeckiego.
Uroczystość uświetnił również poznański poeta, kronikarz i falerysta Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Bogusław Graliński, opisując zmagania żołnierzy polskich w bitwie pod Lenino w autorskim wierszu „Prolog tamtych dni”
Na zakończenie wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia uczestników uroczystości i grupy „WARTA”
ppłk w st. spocz. Mieczysław – Daniel Chmiela
St.szer. rez. Kazimierz Seredyński

Możliwość komentowania została wyłączona.