W Chojnowie nie tylko kombatanci

17 stycznia br. z pomocą władz samorządowych Chojnowa w Domu Schrama zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla kombatantów, sybiraków, strzelców i weteranów. Spotkanie otworzył i prowadził Artur REICHERT – prezes kół Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Chojnowie. Serdecznie przywitał zebranych oraz zaproszonych gości: Brygidą MYTKOWSKĄ – sekretarza Urzędu Miejskiego, Jana SKOWROŃSKIEGO – przewodniczącego Rady Miasta, Honoratę TAJCHMAN-RĘKOŚ – sekretarza Urzędu Gminy, ks. Mirosława MAKOWSKIEGO – proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, płk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, płk Kazimierza WILKA – wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, Marię JURKIEWICZ – przedstawicielkę Zarządu Powiatowego Związku Sybiraków, por. Czesława DULA – dowódcę kompanii Związku Strzeleckiego. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć kombatantów, weteranów i rezerwistów, którzy odeszli na Wieczną Wartę w minionym roku.
Następnie zostały wręczone odznaczenia, które otrzymali: ppor. Weronika WITKÓW – Kołobrzeski Krzyż Kombatancki, Jan SKOWROŃSKI – Krzyż Za Zasługi dla ZKRPiBWP, mł. chor. Józef RADWAŃSKI, kpr. Jan LICZNER i kpr. Tadeusz CELUCH – Krzyż Pamiątkowy 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, zaś prezes Artur REICHERT został promowany do stopnia podporucznika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Po odmówieniu modlitwy przez ks. proboszcza podzieliliśmy się opłatkiem, a po wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości przystąpiliśmy do części towarzyskiej. Pomimo różnicy wieku zgromadzonych przy świątecznym stole, jeszcze długo mieliśmy okazję do rozmów i wielowątkowych dyskusji. Obu paniom sekretarzom serdecznie podziękowałem za pamięć i opiekę nad kombatantami i weteranami.

płk (s) mgr Krzysztof MAJER
Foto: Emilia GRZEŚKOWIAK, Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.