Krajowy Zjazd Szlachty Polskiej

21 kwietnia br. w hotelu Jasek we Wrocławiu, na zaproszenie Regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych kmdr Aleksandra Podolskiego stawili się licznie przedstawiciele rodów arystokratycznych i szlacheckich z całego kraju. Wielki książę Aleksander Podolski otwierając zjazd przywitał znamienitych gości, a wśród nich ppłk ZS Witolda Sokołowskiego, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się uroczysta część ceremonialna. Wśród zgromadzonych była grupa członków Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Grono nobilitowanych do stanu szlacheckiego, poprzez pasowanie i ślubowanie powiększyło się m.in. o Zofię Bąk, Elżbietę Hochuł, kpt. ZS Jerzego Nagodę, ppor. ZS Henryka Pawłowskiego, por. ZS Zbigniewa Szparkowskiego, sierż. ZS Jana Węgrzyna i chor. ZS Jana Woźniczaka. Hrabią UPUM został ppłk ZS Jerzy Korwin Małaczyński, a baronem mjr PDS Henryk Jagintowicz. Awans do stopnia podpułkownika PDS odebrał mjr Wiktor Piotrowski. Wręczono wiele krzyży i medali pamiątkowych. Warto odnotować, że wiceprezes DZW ZKRPiBWP płk Władysław Tkaczew Krzyżem Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP odznaczył m.in. ppłk ZS Wacława Nowaka i płk Mieczysława Strusia, wiceregentów UPUM, płk Wawrzyńca Wierzejewskiego, ppłk ZS Jerzego Korwin Małaczyńskiego, ppłk PDS Wiktora Piotrowskiego, ppłk Jana Jeża, mjr PDS Henryka Jagintowicza, por. PDS Mariana Fornalskiego. Pamiątkowym Krzyżem 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku odznaczyłem: Julitę i Aleksandra Podolskich, gen. bryg. PDS Tadeusza Böhma, płk PDS Wawrzyńca Wierzejewskiego i ppłk PDS Norberta Wójtowicza. Zaś ku memu zaskoczeniu zostałem wyróżniony pięknym kordzikiem. Część uroczysta zakończyła się odśpiewaniem hymnu UPUM, po czym w swobodnej już atmosferze przebiegała część towarzyska, którą muzycznie wzbogacili Artur Zahorski i Wacław Nowak. Ważnym uzupełnieniem spotkania była prezentacja fotogalerii poświęconej 100-leciu Odzyskania przez Polskę Niepodległości.


płk (s) Krzysztof Majer

hrabia UPUM, herbu Jastrzębiec

Możliwość komentowania została wyłączona.